Mutaflor – Escherichia coli kmen Nissle 1917, sérotyp O6:K5:H1


Autoři: M. Lukáš
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE a 1. LF UK v Praze ;  Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK v Praze
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2012; 66(1): 72
Kategorie: Lékový profil

V roce 1916 informoval prof. Alfred Nissle (1874–1965) o objevu nového bakteriálního kmene Escherichia coli u několika nepostižených příslušníků vojenské roty decimované dysenterií v srbochorvatské oblasti Dobrudža v průběhu balkánské kampaně německých vojsk za první světové války [1]. Tento nový bakteriální kmen nevykazoval nejen žádné patogenní vlastnosti, ale naopak měl velmi silné inhibiční účinky na růst patogenních mikrobů. Bakteriální kmen byl označen jménem svého objevitele a rokem, kdy byly její vlastnosti popsány jako Escherichla coli kmen Nissle 1917. Až o mnoho let později byla doplněna klasifikace bakteriálního sérotypu O6:K5:H1.

Dávkování

Mutaflor splňuje všechny požadavky na bezpečnost, a proto může být podáván i ve vysokých dávkách. Jedna potahovaná 100mg tobolka obsahuje lyofilizovanou biomasu s 2,5–25 × 109 bakteriemi, 20mg tobolka obsahuje 0,5–5 × 109 životaschopných bakterií. Vnitřní obal tobolky je z tvrzené želatiny a zevní povrch je odolný na působení žaludeční kyseliny. Tato úprava umožňuje, že k uvolnění biomasy dojde až v oblasti terminálního ilea. Protože je Escherichia coli kmen Nissle 1917 opatřena fimbriemi (typy-I-F1C), velmi ochotně adheruje na povrchu kolonocytů. Doporučená dávka u dospělých je zpočátku léčby (1.–4. den) 1 tobolka (100 mg ) denně, poté se pokračuje dávkou 2 tobolky denně ráno na lačno.

Klinické využití

Ulcerózní kolitida (UC)

Kruis referoval v roce 2004 o výsledcích multicentrické studie 60 center, do které bylo zařazeno celkem 327 pacientů s UC s remisí choroby. Cílem bylo porovnat efektivitu Mutafloru tbl 200 mg denně v porovnání s mesalazinem 1 500 mg v udržení remise po dobu 12měsíční léčby. Relapsy nemoci byly hodnoceny podle klinických, endoskopických a histologických kritérií. Počet pacientů s aktivizací nemoci byl 36,4 % ve skupině nemocných léčených Mutaflorem a 33 % při udržovací terapii mesalazinem [2]. Tato velká, mezinárodní studie potvrdila, že Mutaflor tbl v dávce 200 mg denně je stejně efektivní v udržovací terapii UC jako mesalazin dávce 1,5 g denně [3]. V současné době je Mutaflor tbl využíván k dlouhodobé udržovací léčbě u nemocných s UC, kteří netolerují mesalazin nebo sulfasalazin.

Postantibiotické průjmy a střevní dyspepsie

Kolonizační rezistence střevní mikroflóry je schopnost fyziologických mikrobů zabránit uchycení a množení patogenů na sliznici tenkého nebo tlustého střeva. Po antibiotické léčbě se objevují ve 30 % případů průjmy nebo déle trvající střevní dyspepsie. Příčinou je vznik dysmikrobie a přerůstání některých anaerobních bakteriálních species, především kmenů Clostridium difficile. Mutaflor se využívá s cílem rekolonizace a následné úpravy střevní flóry v léčbě a prevenci střevní dyspepsie a postantibiotických průjmů.

Průjmovitá forma dráždivého tračníku a funkční střevní dyspepsie

Funkční střevní dyspepsie a zapovitá forma dráždivého tračníku představují vhodnou indikaci k zavedení dlouhodobé léčby Mutaflorem. Příznivý účinek spočívá v úpravě narušeného intraluminálního trávení a složení bakteriální střevní flóry. V celkovém výsledku se upravuje pocit plynatosti, křečovitých bolestí břicha a zapovité stolice. Odpověď na terapii je však v této indikaci do značné míry individuální a vhodné je upravit dávkování léku podle individuální snášenlivosti.

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE a 1. LF UK v Praze

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7

milan.lukas@email.cz


Zdroje

1. Nissle A. Uber die Grundlagen einer neuen ursachlichen Bekampfung der pathologischen Darmflora. Dtsch Med Wochenschr 1916; 42: 1181–1184.

2. Kruis W, Frič P, Pokrotniekes J et al. Maintaining remission of ulcerative colitis with the probiotic Escherichia coli Nissle 1917 is as effective as with standard mesalazine. Gut 2004; 53(11): 1617–1623.

3. Rembacken BJ, Snelling AM, Hawkey PM et al. Non-pathogenic Escherichia coli versus mesalazine for the treatment of ulcerative colitis: a randomized trial. Lancet 1999; 354(9176): 635–639.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná Interní lékařství Nutriční terapeut Obezitologie

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2012 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se