20th Congress of the Gastroenterology Society of Central Germany in Magdeburg from 12 to 14 May 2011


Autoři: J. Kotrlík
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2011; 65(6): 354-355
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

Jako čestný člen Středoněmecké gastro­enterologické společnosti jsem byl pozván na jubilejní 20. kongres, který se konal v historicky významném městě Magdeburk na středním toku Labe. Středoněmecký prostor se rozprostírá od Odry až po Mohuč a jsou v něm zastoupeny spolkové země Sasko, Duryňsko, Hesensko a Sasko-Anhaltsko. Počet obyvatel v těchto zemích je mezi 13 a 14 miliony. Proč je vhodné o tomto kongresu něco napsat? Je třeba se vrátit trochu do historie.

Na začátku 70. let bylo východní Německo zemí bez mezinárodních kontaktů v Evropě. Vztahy s česko­slovenskou gastroenterologií byly pro gastroenterology z NDR první možností se trochu přiblížit do evropského prostoru. Díky dobré spolupráci mezi prof. H. Petzoldem a prof. M. Fričem vznikla pravidelná setkání gastro­enterologů, zpočátku v počtu 60 lidí z každé strany, pod názvem Pokroky v gastroenterologii ČSSR-NDR. Jednání se konala po dvou letech střídavě v Karlových Varech a v Bad Berka. Jednání tehdy umožňovala předvést výsledky vlastní práce a také srovnávat úroveň gastroenterologie v obou zemích. To pro NDR v této době přispělo k rychlému vybavení endoskopickými přístroji v řadě velkých měst. U nás již byly gastroskopy, duodenoskopy a kolo­skopy a začali jsme provádět ERCP. Prof. Petzold dovedl diplomaticky využít náš náskok ve vybavení jako nátlak na zástupce ministerstva zdravotnictví NDR. V krátké době pak byla zakoupena řada přístrojů Olympus. Jeho zástupce Leister hodnotil tuto dobu jako zlatá léta pro firmu.

Po sametové revoluci a zbourání berlínské zdi byla z iniciativy prof. H. Besseckerta, bývalého spolupracovníka prof. Petzolda, vytvořena Středo­německá gastro­enterologická společnost. Na první kongresy této společnosti konané každoročně bylo vždy pozváno několik českých a slovenských gastroenterologů. Po zmenšení podpory farmaceutických firem byl výrazně zmenšen počet zvaných osob. Mladší generaci pak vadila i skutečnost, že je jednání vedeno jen v němčině. Kongresy tak ztratily pro naše gastroenterology atraktivnost. V době mých funkcí ve výboru ČGS jsem byl opakovaným účastníkem jednání středo­německé společnosti. V roce 2002 mi bylo v Lipsku uděleno čestné členství této společnosti. Trochu za to mohla „bulbitida“, ale hlavně podíl na spolupráci s gastroenterology NDR. Také mé pozvání na 20. kongres bylo vysvětleno i jako vděčnost za určitou pomoc při zviditelnění gastroenterologie NDR v Evropě. Tak mi to vysvětloval prezident kongresu prof. Lippert z Madeburku.

Nyní k programu: skutečnost, že poprvé za dvě dekády byl prezidentem kongresu přednosta chirurgické kliniky, se v programu projevila zařazením několika témat z pohledu gastroenterologa a chirurga. Bylo předneseno 44 přednášek. Mluvili převážně muži, pouze jednou žena. Poměr mezi muži a ženami v auditoriu byl přibližně 2 : 1.Program prvního dopoledne byl věnován „Hot-topics“ GI  onkologie a onko­chirurgie. Byla projednána problematika Barrettova jícnu, poly­pektomie tlustého střeva a rekta. Blok byl uzavřen endoskopickým a chirurgickým pohledem na adenomy Vaterovy papily. Potěšilo, že byla citována i doc. Zádorová. Další část byla věnována molekulární biologii se zaměřením na hemochromatózu, M. Wilson, poly­pózu, hereditární pankreatitidu, ­celiakii a neuroendokrinní tumory. Přednášku „state-of-art“ CR-CA z pohledu patologa přednesl T. Gűnther. Odpoledne se jednalo o intervenční endosonografii/endoskopii a minimální laparo­skopické chirurgii. Ve druhé části to byly gastroenterologické záněty a infekce. Při řešení divertikulitidy a IBD přišli opět ke slovu chirurgové. Poslední přednášku měl prof. Malfertheimer, který dokonale osvětlil význam H. pylori zánětu jako modelu pro karcinogenezi.

Druhý den se jednalo o játrech od NASH, komplikace cirhózy až po transplantaci jater, které se provádějí i v Magdeburku. Zajímavý byl i pohled gastroenterologa a chirurga na řešení tumorů jater. Ve druhé části byla varia. Novinkou je řešení anální inkontinence sakrální nervovou stimulací. Je to jakýsi anální pace-maker. Zajímavé byly i přednášky gastroenterologa i chirurga o komplikacích bariatrické chirurgie. Závěrečná přednáška nazvaná „útrobní medicína“ (Visceral Medicine), ukázala na nutnost spolupráce různých oborů, což je v podstatě práce naší víceoborové společnosti.

Jednání se konalo v největším hotelu Maritim z celé SRN, který má 500 dvoulůžkových pokojů a řadu větších a menších kongresových sálů. Byly tak nastaveny ideální podmínky pro akci, které se zúčastnilo 300 gastroenterologů. I v NSR se šetří, a tak byl uspořádán společenský večer v prostorách výstavy firem. Magdeburk, město staré již 1 300 let, z 80 % zničené během 2. světové války, roste do krásy moderního zemského města. Něco málo zachovaných nebo rekonstruovaných kostelů a klášterů na břehu Labe je s citem obklopené moderní zástavbou, většinou obytných domů.

Závěrem je možno říci, že středo­německá gastroenterologie je na dobré úrovni. 20. kongres, který rozumě přidal více chirurgických pohledů, by mohl být příkladem i pro naše akce.

doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc.

jan.kotrlik@tiscali.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2011 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se