Stanovení pindololu v léčivých přípravcích metodou kapilární izotachoforézy


Pindolol Determination in Pharmaceuticals by the Method of Capillary Isotachophoresis

Capillary izotachophoresis (ITP) with conductimetric detection was employed to determine pindolol(PI) in the pharmaceutical preparation Apo-pindol. The optimal operational electrolytic system wascomposed of 10 mM of potassium picolinate and 10 mM picolinic acid (leading electrolyte, LE;pH=5.1) and 10 mM of formic acid as the terminating electrolyte (TE). The time and currents modeof analysis were 50 µA (800 s), 10 µA. The total period of analysis was about 19 minutes. The methodis suitable for the determination of PI in Apo-pindol tablets, RSD=1.45 % (n=6). The method wasvalidated from the viewpoint of precision, accuracy, and linearity of the ITP method. The accuracyof the method was determined by an analysis of a sample with an added standard and the recoverywas 98,0 %.

Key words:
pindolol – isotachophoresis – pharmaceutical preparation – validation


Autoři: A. Kavalírová;  M. Pospíšilová;  R. Hamoudová
Působiště autorů: Katedra analytické chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2004; , 328-331
Kategorie: Články

Souhrn

Kapilární izotachoforéza (ITP) s konduktometrickou detekcí byla využita pro stanovení pindololu(PI) ve farmaceutickém přípravku Apo-pindol. Optimální operační elektrolytový systém se skládalz 10 mMpikolinátu draselného a 10 mM kyseliny pikolinové (vedoucí elektrolyt, LE; pH 5,1) a 10 mMkyseliny mravenčí jako koncový elektrolyt (TE).Časový a proudový režim analýzy byly 50 µA (800 s),detekční proud 10 µA. Celková doba analýzy činila asi 19 minut. Metoda je vhodná pro stanoveníPI v Apo-pindol tabletách, RSD=1,45 % (n=6). Metoda byla validována z hlediska přesnosti, správnostia linearity ITP metody. Správnost metody byla určena analýzou vzorku s přidaným standardema výtěžnost (recovery) byla 98,0 %.

Klíčová slova:
pindolol-kapilární izotachoforéza – farmaceutická analýza – validace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy
Autoři: doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se