Weibullova rovnice a kinetika disoluce


Weibull Equation and Dissolution Kinetics

On modelling the kinetics of dissolution, two variants of Weibull equation in a two-parameter ortree-parameter form are used, the estimations of their parameters not being quite comparable. Theintroductory part of the paper sums up four variants of the equation and chracterized theirrelationship to granulometric Rosin–Rammler–Sperling equation. The kinetics of liberation ofpilocarpinium chloride from lyophilized lamellae with graded amounts of hydroxypropylmethylcelluloseis expressed by the above-mentioned equations and their parameters are compared. Theconclusions generally discusses the usability of equations and their correct interperetation inmodelling dissolution of active ingrediens from dosage forms.

Key words:
Weibull equation – dissolution kinetics – hydroxypropylmethylcellulose –pilocarpinium chloride


Autoři: Z. Zatloukal
Působiště autorů: Katedra farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2004; , 332-335
Kategorie: Články

Souhrn

Přimodelování kinetiky disoluce se používají dvě variantyWeibullovy rovnice ve dvouparametrovémnebo tříparametrovém tvaru, přičemž odhady jejich parametrů nejsou zcela srovnatelné. V úvodníčásti jsou shrnuty čtyři varianty rovnice a je charakterizován jejich vztah ke granulometrickéRosin–Rammler–Sperlingově rovnici. Kinetika liberace pilokarpiniumchloridu z lyofilizovanýchlamel s odstupňovaným množstvím hydroxypropylmethylcelulosy je vyjádřena uvedenými rovnicemia jsou porovnány jejich parametry. V závěru je obecně diskutována použitelnost rovnic a jejichsprávná interpretace při modelování disoluce léčivých látek z lékových forem.

Klíčová slova:
Weibullova rovnice – kinetika disoluce – hydroxypropylmethylcelulosa –pilokarpiniumchlorid

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy
Autoři: doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se