FOTODYNAMICKÁ TERAPIE JAKO NOVÁPERSPEKTIVNÍ METODA LÉČBYNÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍI. PŘEHLED FOTOSENZITIZÉRŮ


Photodynamic Therapy as a New Prospective Method for Cancer TreatmentII. Overview of Photosensitizers

Since the time when hematoporphyrine derivative (trade name Photofrin®) has been introduced intoclinical practice in Canada in 1993, a lot of new photosensitizers (PS) have been studied. Some ofthem successfully passed the clinical trials and are in use in the treatment of cancerous (ALA,temoporfin) and non-cancerous (verteporfin) diseases. The others (motexafin lutecium, talaporfin,phthalocyanines and SnET2) are entering or passing the clinical trials now. The newer PS are alsocalled the second generation PS,when the first generation is composed of Photofrin® only.The secondgeneration PS usually possesses better properties, especially concerning absorption at longerwavelengths, shorter skin photosensitivity, better accumulation ratio between tumorous and healthytissue and pharmacokinetics.

Key words:
photodynamic therapy – photosensitizer – Photofrin


Autoři: P. Zimčík;  M. Miletín
Působiště autorů: Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2004; , 271-279
Kategorie: Články

Souhrn

Od dob zavedení derivátu hematoporfyrinu pod komerčním názvem Photofrin® do terapeuticképraxe v roce 1993 v Kanadě se značně zvýšil počet zkoumaných fotosenzitizérů (PS). Některé z nichjiž úspěšně prošly klinickými zkouškami a jsou v užívání pro léčbu jak kancerózních (ALA, temoporfin),tak nekancerózních (verteporfin) onemocnění. Jiné těmito zkouškami procházejí (talaporfin,motexafin lutecium, SnET2, ftalocyaniny). Látky novější (tzv. druhá generace), což jsou všechny PSkromě Photofrinu®, mají oproti první generaci často výhodnější vlastnosti, zejména co se týčeabsorpce při vyšších vlnových délkách, kratší kožní fotosenzitivity, lepšího poměru kumulace mezinádorovou a zdravou tkání, farmakokinetiky.

Klíčová slova:
fotodynamická terapie – fotosenzitizér – Photofrin

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy
Autoři: doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se