Stanovení antioxidační aktivity potenciálních scavengerů oxidu dusnatého


Determination of the Antioxidant Activity of Potential Scavengers of Nitrogen Oxide

Nitrogen oxide is a relatively stable, highly reactive radical, which develops in the organism byoxidation of the guanidine nitrogen of the amino acid L-arginine by the action of NO-synthase withthe development of L-citrulline. It participates in a number of physiological and pathologicalprocesses. The difference between the physiological and pathological concentration of nitrogen oxideis very small, and for that reason we search for suitable methods of its determination and thesubstances influencing the level of nitrogen and thus decreasing its overproduction. Testing ofscavenger activity against NO was performed by the method following Griess (spectrophotometricdetermination of nitrites as the oxidation products of NO), which was compared with the HPLC(high-performance liquid chromatography) method developed by the present authors. The antiradicaleffect of the compounds being assayed (acetylsalicylic acid, piracetam, paracetamol, serotonin,stobadin dihydrochloride, 5-hydroxy-L-tryptophan, N-acetyl-L-cysteine, L-glutathion, and N-acetyl--DL-penicillamine) against NO was compared with the so-called total antioxidant activity – TRAP(total radical-trapping antioxidant parameter), which corresponds to the capability to trap peroxylradicals. On the basis of the obtained data, piracetam and acetylsalicylic acid show no antioxidantactivity, paracetamol shows probably moderate scavenging action against nitrogen oxide, and othercompounds tested (primarily 5-hydroxy-L-tryptophan, serotonin, stobadin) are strong antioxidantsagainst both NO and peroxyl radical.

Key words:
nitrogen oxide – nitrogen oxide scavengers – Griess reaction – TRAP


Autoři: Z. Kupková ;  H. Černá ;  A. Lojek 1;  M. Číž 1;  L. Beneš
Působiště autorů: Ústav chemických léčiv Farmaceutické fakulty VFU, Brno 1Biofyzikální ústav Akademie věd ČR, Brno
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2004; , 310-313
Kategorie: Články

Souhrn

Oxid dusnatý je relativně stabilní, vysoce reaktivní radikál vznikající v organizmu oxidací guanidinovéhodusíku aminokyseliny L-argininu působením NO-syntasy za vzniku L-citrullinu. Účastní secelé řady fyziologických i patologických procesů. Rozdíl mezi fyziologickou a patologickou koncentracíoxidu dusnatého je velmi nepatrný, a proto hledáme vhodné metody jeho stanovení a látkyovlivňující hladinu oxidu dusnatého, a tím snižující jeho nadprodukci. Testování scavengerovéaktivity vůči NO bylo provedeno metodou podle Griesse (spektrofotometrické stanovení dusitanů,jako oxidačních produktů NO), kterou jsme porovnávali s námi vyvíjenou HPLC metodou (vysokoúčinnákapalinová chromatografie). Antiradikálový účinek testovaných látek (kyselina acetylsalicylová,piracetam, paracetamol, serotonin, stobadin dihydrochlorid, 5-hydroxy-L-tryptofan,N-acetyl-L-cystein, L-glutathion, N-acetyl-DL-penicillamin) vůči NO byl porovnán s tzv. celkovouantioxidační aktivitou – TRAP (total radical-trapping antioxidant parameter), která odpovídáschopnosti vychytávat peroxylové radikály. Na základě získaných výsledků je piracetam a kyselinaacetylsalicylová bez antioxidační aktivity, paracetamol vykazuje pravděpodobně mírné zhášecíschopnosti vůči oxidu dusnatému a ostatní testované látky (především 5-hydroxy-L-tryptofan,serotonin, stobadin) jsou silnými antioxidanty vůči NO i peroxylového radikálu.

Klíčová slova:
oxid dusnatý – zhášeče oxidu dusnatého – Griessova reakce – TRAP

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se