Polymorfismus v genu pro antagonistu receptoru IL-1 (IL-1RA) u pacientů s ankylozující spondylitidou


Interleukin-1 receptor antagonist (IL-1RA) genepolymorphism in patients with ankylosing spondylitis

Introduction.
Ankylosing spondylitis (AS) affects only a minor portion of HLA B27+ individuals.Susceptibility to AS is determined by interactions of several genes and answers best to an oligogenicepistatic model. Aim. The aim was to find out if the gene encoding for IL-1 receptor antagonist(IL-1RN) has a role in the susceptibility to AS. Methods. Two hundred and fifteen patients with AS,as well as members of 38 families, were investigated and compared with 170 healthy controls.Patients were characterized by using the Bath system. Alleles of IL-1RN gene were detected by PCR.Results. IL-1RN*2 allele frequency (24.7% vs. 15.0%; p

Key words:
ankylosing spondylitis, polymorphism of IL-1RN gene, IL-1RN*2 allele


Autoři: J. Hrba;  Š. Růžičková;  J. Vencovský
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2004, No. 2, p. 55-60.
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod.
Jen malá část HLA B27 pozitivních jedinců onemocní ankylozující spondylitidou (AS). Vnímavostk AS je nejspíše určena interakcí několika genů a nejlépe odpovídá oligogennímuepistatickémumodelu. Cíl. Cílem studie bylo zjistit, jaká je role genu kodujícího antagonistu receptoru intreleukinu-1 (IL-1RN) ve vnímavosti k AS. Metody. Byl vyšetřen soubor 215 nemocných s AS a některýchčlenů jejich rodin a kontrolní soubor 170 zdravých dárců krve. Charakteristika nemocných bylaprovedena za pomoci dotazníků podle systému Bath. Alely IL-1RN byly detekovány pomocí PCR.Výsledky. Frekvence alely IL-1RN*2 (24,7 % vs. 15,0 %; p

Klíčová slova:
ankylozující spondylitida, polymorfismus genu IL-1RN, alela IL-1RN*2

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se