Imunogenetika psoriatické artritidy


Is allele HLA B40 responsible for rapid radiological progression in psoriaticarthritis?

The importance of genetic factors for psoriasis and psoriatic arthritis as well as forthe severity of the disease course has already been already demonstrated in several papers.Nevertheless, the issue of genetic predisposition has not been completely resolved yet. Patients andmethods. HLA typing was performed in the group of 91 patients with psoriatic arthritis using theserological method. Patients were separated into two subgroups according to the speed of radiologicalprogression. Individual disease forms were also assessed separately. Results. HLA B27 allelewas present in 24,5 % of patients in the whole group; in 42.1% of patients with sacroiliitis, and in21.2% with spondylitis. A significant association has been found between the presence of allele HLAB40 and the rapidity of the disease progression. Conclusion.: In the group with axial formof psoriaticarthritis the association with HLA B27 applies to sacroiliitis, but not to spondylitis. The associationbetween HLA B40 with rapidity of the disease progression has not been described yet and may havea capacity for the prediction of disease severity.

Key words:
psoriatic arthritis, immunogenetic, psoriasis, binding imbalance


Autoři: J. Štolfa 1;  L. Šedová 1;  J. Zvárová 2;  E. Stehlíková 2;  E. Ivašková 3;  C. Dostál 1;  O. Šléglová 1
Působiště autorů: RÚ Praha, 2EuroMISE, Centrum UK a AV ČR, 3HLA centrum IKEM 1
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2004, No. 2, p. 61-68.
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod.
Řada prací již prokázala význam genetických faktorů jak pro vnímavost jedince vůči psoriázea psoriatické artritidě, tak i pro závažnost jejich průběhu. Přesto není otázka genetické predispoziceu těchto chorob jednoznačně vyřešena. Pacienti a metody. V souboru 91 pacientů s psoriatickouartritidou byla zjištěnaHLAcharakteristika nemocných sérologickou metodou.Soubor byl rozdělendo 2 podskupin dle rychlosti rentgenové progrese nemoci a do skupin podle formypostižení. AntigenHLA B27 byl vyšetřen v širším souboru 98 pacientů s psoriatickou artritidou. Výsledky. AntigenHLAB27 byl přítomný v souboru v 24,5 %, v podskupině se sakroiliitidou v 42,1 %, ve skupině se spondylitidouv 21,2 %. Autoři v článku popisují zastoupení znaků celého HLA systému a nacházejí statistickyvýznamnou asociaci antigenuHLA B40 s rychlostí progrese nemoci. Závěry. Asociace antigenuHLA B27 u axiální formy se týká přítomnosti sakroiliitidy nikoli spondylitidy. Asociace antigenuHLA B40 s rychlostí progrese nemoci nebyla dosud ve světové ani české literatuře popsána a jeví sejako možný prediktivní faktor pro závažnost choroby.

Klíčová slova:
psoriatická artritida, imunogenetika, psoriáza, vazebná nerovnováha

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se