Hodnocení stavu a kvality životau pacientů s ankylozující spondylitidou –validace české verze Bathských dotazníkůBAS-G, BASDAI a BASFI


Evaluation of status and quality of life in patients with ankylosing spondylitis– validation of Czech versions of Bath questionnaires – BAS-G, BADAI and BASFI

The questionnaires evaluating functional status, disease activity and global status of patients withankylosing spondylitis were translated into Czech language. These included Bath AnkylosingSpondylitis Disease Activity Index (BASDAI), Bath Ankylosing Functional Index (BASFI) and BathAnkylosing Spondylitis Disease – Global Score (BAS-G). The translation of each questionnaire wasdiscussed, adapted to local conditions, then retranslated and compared with original version. Thefinal Czech versions have been tested for their reliability and validity in a group of patients withAS who were indicated to balneotherapy in Jáchymov spa. The evaluation of questionnaires BAS-G,BASDAI and BASFI demonstrated high and sufficient value of reliability and validity for the totalscore as well as for its particularcomponents.Highcongruence in serialandquantitative correlationof both outcomes was demonstrated by reciprocal correlation analysis. Global assessment accordingto BAS-G score significantly correlated with the subjective status of patients and is fully in harmonywith the general intent of the scale. Moreover, BASDAI significantly negatively correlated withThomayer’s and fleche distances. BASFI score is an index mostly related to the objective status ofAS, significantly correlates with all the distances and can be also used for all stages of the disease.Internal integrity of the Czech versions of questionnaires assessed by Cronbach coefficient alphais 0.914 for BASDAI score and 0.929 for BASFI score. These values are very satisfactory and showhigh internal integrity of questionnaires. When balneotherapy has finished, the improvement in theassessment of questionnaires was demonstrated and relative improvement, near 25%, was expressedalso in patients with stages II–III. In conclusion, Czech version of questionnaires BASDAI, BASFIand BAS-G for ankylosing spondylitis showed sufficient reliability and validity.

Key words:
ankylosing spondylitis, Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI),Bath Ankylosing Functional Index (BASFI), Bath Ankylosing Spondylitis – Global Score (BAS-G)


Autoři: O. Šléglová;  L. Dušek 1;  M. Olejárová;  H. Hornátová 2;  L. Draská 2;  J. Vencovský;  K. Pavelka
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2004, No. 2, p. 43-54.
Kategorie: Články

Souhrn

Byl proveden překlad dotazníků do českého jazyku pro zhodnocení funkčního stavu, aktivitychoroby a celkového stavu pacientů s ankylozující spondylitidou. Jedná se o dotazníky Bath AnkylosingSpondylitis Disease Activity Index (BASDAI), Bath Ankylosing Functional Index (BASFI)a Bath Ankylosing Spondylitis Disease – Global Score (BAS-G). Po diskusi, přizpůsobení na místnípoměry a zpětném překladu vznikla česká verze, která byla testována na svoji spolehlivost a validitu.K testování byla zvolena skupina pacientů s AS indikovaná k lázeňské léčbě v lázních Jáchymov.Hodnocení dotazníků BAS-G, BASDAI a BASFI prokázalo vysokou a dostačující míru spolehlivosti,jak pro celková skóre, tak i pro jeho jednotlivé komponenty. Vzájemná korelační analýza obouopakovaných výsledků prokázala vysokou shodu v pořadové i kvantitativní korelaci. Celkové hodnocenípomocí skóre BAS-G je významně korelováno s ukazateli subjektivního stavu pacienta, cožplně odpovídá i celkovému zaměření této škály. BASDAI navíc k subjektivně vnímaným ukazatelůmvýznamně koreluje s negativním vývojem Thomayerovy vzdálenosti a fleche. BASFI skóre je indexems nejvýraznější vazbou na objektivní ukazatele stavu AS a koreluje významně se všemi metrickýmimírami a jeho interpretační platnost pokrývá i všechna stadia choroby. Vnitřní integrita českéverze dotazníků hodnocená Cronbachovým koeficientem alfa činí 0,914 pro BASDAI skóre a 0,929pro BASFI skóre. Tyto hodnoty jsou velmi uspokojivé a dokumentují vysokou vnitřní integritudotazníků. Po ukončení lázeňské terapie došlo ke zlepšení v hodnocení dotazníků, relativní zlepšeníbylo výraznější u pacientů v stadiích II.–III., kde činilo okolo 25%. Závěrem lze konstatovat, že českáverze dotazníků BASDAI, BASFI a BAS-G pro ankylozující spondylitidu prokázala dostatečnouspolehlivost a validitu.

Klíčová slova:
ankylozující spondylitida, Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI),Bath Ankylosing Functional Index (BASFI), Bath Ankylosing Spondylitis – Global Score(BAS-G)

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se