C1q složka komplementu a apoptotické index B a T lymfocytů ve skupině nemocných se systémovým lupus erythematodes


Complementcomponent C1q and apoptotic index of B and T lymphocytes in patients with systemic lupuserythematosus

C1q levels were determined in the group of 45 patients with systemic lupus erythematosus andcompared with parameters evaluating apoptosis in lymphocytes and their T and B subpopulations.C1q levels were analysed by radial immunodiffusion according to Mancini using commercial kits,apoptotic indices of lymphocytes were determined by flowcytometry using double staining method.Mean values of C1q in the whole group were 173±44,46 mg/l, median was 180 mg/l, in two cases thelevels of C1q were undetectable (below 23 mg/l), and in six cases the levels exceeded 230 mg/l. In thegroup of active patients the mean levels of complement component C1q reached 138 mg/l, SD±43,2mg/l, and median was 145 mg/l. In the group of patients with moderate activity the mean levels ofC1q reached 202 mg/l, SD±27,5 mg/l, and median was 208 mg/l. In the group of patients with lupusnephritis the mean C1q values were 144 mg/l, SD±31 mg/l, and median was 150.1 mg/l. The differencesbetween active and inactive patients as well as between patients with lupus nephritis and inactivepatients were statistically significant (p=0.0005 and p=0.001). Using the regression analysis thesignificant correlations were found between C1q and C3 and C4 complement component levels(r=0.49 and 0.42), C1q and apoptotic index CD19 (r=0.4), and inverse relations were revealed betweenC1q and ECLAM or SLEDAI indices (r=-0.4 or -0.46), levels of antinucleosomal antibodies (r=-0.42,p=0.0001), and apoptotic index of lymphocytes or the total phagocytic activity (r=-0.37 or -0.35, p=0.05for both). No correlations were demonstrated between C1q levels and the index of damage SLICC(r=-0.01), levels of anti dsDNA antibodies (r=-0.2), and number of apoptotic T lymphocytes (r=-0.29).This suggests that C1q could be a suitable parameter for follow-up of the activity of systemic lupuserythematosus, which can add to traditionally used C3 and C4 complement components in clinicalpractice.

Key words:
systemic lupus erythematosus, complement, C1q, apoptosis, lymphocytes


Autoři: P. Horák 1;  Z. Heřmanová 2;  J. Ordeltová 2;  H. Ciferská;  L. Faltýnek 1;  L. Kusá 1;  M. Žurek 1;  M. Budíková 3;  V. Vavrdová 1;  D. Opíchalová 1;  V. Ščudla 1
Působiště autorů: III. interní klinika, FN a UP Olomouc, 2Oddělení klinické imunologie, FN a UP Olomouc, 3Klinika nukleární medicíny, FN a NP Olomouc 1
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2004, No. 2, p. 69-75.
Kategorie: Články

Souhrn

Předložená studie se zabývá hodnocením hladin C1q ve skupině 45 nemocných s lupusem a porovnáváje s některými parametry apoptózy lymfocytů a jejich T a B subpopulací. Hladiny C1q složkykomplementu byly vyšetřeny metodou radiální imunodifuze podle Manciniové pomocí komerčníchkitů, apoptotické indexy lymfocytů průtokovou cytoflowmetrií metodou double staining. Průměrnéhodnoty C1q v celém souboru dosahovaly hodnoty 173±44,46 mg/l, medián 180 mg/l, ve dvou případechbyly hladiny C1q neměřitelně nízké (pod 23 mg/l), v 6 případech byly hodnoty nad 230 mg/l. Veskupině aktivních nemocných byly průměrné hodnoty hladin C1q složky komplementu 138 mg/l,SD±43,2 mg/l, s mediánem hodnot 145 mg/l. Ve skupině nemocných s nízkou aktivitou chorobydosahovaly průměrné hodnoty C1q složky 202 mg/l, SD±27,5 mg/l, medián byl 208 mg/l. Ve skupiněs lupus nefritidou byly průměrné hodnoty C1q složky komplementu 144 mg/l, SD±31 mg/l, medián150,1 mg/l. Rozdíly mezi aktivními nemocnými a nemocnými s neaktivní chorobu dosahovaly statistickyvýznamného rozdílu (ANOVA, p=0,0005), stejně jako mezi nemocnými s lupus nefritidoua neaktivními pacienty (ANOVA, p=0,001). Za pomocí regresní analýzy byla nalezena signifikantníkorelace mezi hladinou C1q a C3 a C4 složkami komplementu (r= 0,49, resp. 0,42), C1q a apoptotickýmindexem CD19 (r=0,4) a dále inverzní korelace mezi C1q a ECLAM a SLEDAI indexy (r=-0,4a -0,46) a s hladinou antinukleozomálních protilátek (r=-0,42) na 0,001 hladině významnosti a slabáinverzní korelace C1q s apoptotickým indexem lymfocytů a s celkovou fagocytární aktivitou (r=-0,37 a -0,35) na 0,05 hladině spolehlivosti. Nebyla prokázána signifikantní korelace hladin C1qsložky s indexem poškození SLICC (r=-0,01, s hladinou anti dsDNA protilátek (r=-0,2) a s apoptotickýmzastoupením T lymfocytů (r=0,29). Z klinického hlediska se jeví C1q jako jeden z vhodnýchparametrů sledování aktivity systémového lupus erythematodes, který může doplnit paletu tradičnějšíchC3 a C4 složek komplementu.

Klíčová slova:
systémový lupus erythematodes, komplement, C1q, apoptóza, lymfocyty

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se