Sledování vývoje kloubního poškozeníu psoriatické artritidy.


Investigation ofthe Development of Articular Damage in Psoriatic Arthritis. Clinical Evaluation

The objective of the study was to assess the incidence of different subtypes of psoriatic arthritis, toinvestigate the development of articular damage in relation to different characteristics of thedisease and validate predictors of the severity suggested in 1995 by Gladman et al. In the paper thecharacteristics of a group of 115 patients with PsA are given and compared with the availableliterature. The mean duration of the disease at the time of the initial examination was 8 years. Thedisease was manifested most frequently as oligoarthritis (73 %), as monoarthritis (10 %) or aspolyarthritis (17 %). Dactylitis was recorded in 14 % patients and tendinopathies in 5 %. In 38 %patients the movement of at least one joint was restricted. At least one deformity was present in 6 %patients. The sub-group with affections, mainly of the distal interphalangeal joints comprised 15 %patients, oligoarticular affections were present in 30 % patients and polyarticular affections in 34 %patients. The sub-group with axial affection only comprised 6 % patients and the sub-group withcombined axial and peripheral affection 16 % patients. According to functional classification of theAmerican Rheumatism Association of 1965 24 % patients were in stage I, 56 % in stage II and 20 % instage III. None of the patients were in stage IV. The evaluation of the group confirmed that psoriaticarthritis, considered so far by the medical community as a relatively benign disease, may be a seriouscrippling arthropathy.

Key words:
psoriatic arthritis, clinical articular damage


Autoři: J. Štolfa;  Z. Kramářová;  L. Šedová;  O. Šléglová;  F. Novotný
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha, Sanatorium pro psoriatiky, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2001, No. 3, p. 110-112.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem studie je zjistit výskyt jednotlivých subtypů psoriatické artritidy, sledovat vývoj kloubníhopoškození v závislosti na různých charakteristikách choroby a validizovat prediktory závažnostiprůběhu navržené v roce 1995 Gladmanovou et al. V publikaci je uvedena charakteristika souboru115 pacientů s PsA a jeho srovnání s dostupnou literaturou. Průměrné trvání choroby v doběvstupního vyšetření bylo 8 roků. Onemocnění se manifestovalo nejčastěji jako oligoartritida (73 %),jako monoartritida (10 %) nebo jako polyartritida (17 %). Daktylitida se vyskytla u 14 % pacientůa tendinopatie u 5 % pacientů. U 38 % pacientů bylo omezení rozsahu pohybu alespoň 1 kloubu.Minimálně 1 deformita byla přítomna u 6 % pacientů. Do podskupiny postihující převážně distálníinterfalangeální klouby bylo možno zařadit 15 % pacientů, oligoartikulární postižení bylo přítomnou 30 % nemocných, v podskupině s polyartikulárním postižením bylo 34 % pacientů, do podskupinys výhradně axiálním postižením bylo možno zařadit 6 % a do podskupiny s kombinovaným axiálníma periferním postižením 16 % pacientů. Funkční klasifikace podle American Rheumatism Associa-tion z roku 1965 odpovídala u 24 % pacientů stadiu I, u 56 % stadiu II a u 20 % stadiu III. Funkčnípostižení žádného pacienta neodpovídalo stadiu IV. Hodnocení našeho souboru potvrdilo, že psoriatická artritida, dosud považovaná lékařskou veřejností za relativně benigní onemocnění, může býtzávažnou až invalidizující artropatií.

Klíčová slova:
psoriatická artritida, klinické kloubní poškození

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se