Biopsie a rebiopsie ledvin u lupusovénefritidy


Renal Biopsy andRebiopsy in Lupus Nephritis

Renal biopsy is irreplaceable in the diagnosis, and in particular treatment of patients with lupusnephritis. So far none of the clinical or laboratory parameters can be used to predict the histologicalfinding and in particular the extent of lesions. Biopsy makes a correct definite diagnosis of the renalinvolvement in SLE possible as well as indication of appropriate treatment. Immunosuppressivetreatment based on knowledge of renal histology contributes also, beyond doubt, to a betterprognosis of lupus nephritis. On the other hand the role and indication for renal rebiopsy in patientswith lupus nephritis is a problem for which there is not yet a definite answer. Careful clinicalfollow-up and intense laboratory monitoring usually permit early and aggressive treatment of renalrelapses of the disease characterized by a rise of serum creatinine or proteinuria; however onlyrepeated renal biopsies permit evaluation of the long-term prognosis incl. important therapeuticdecisions in every given case. A good correlation between the clinical picture and histologicalfinding is usually encountered in patients whose condition has improved. An unaltered histologicalfinding is usual in patients with persisting nephrotic syndrome. Conversely in patients withdeteriorating renal function the histological finding cannot be predicted. In particular in thesepatients who run the risk of development of irreversible renal failure renal rebiopsy is not only fullyindicated but more or less mandatory to evaluate the necessity or suitability of further aggressivetreatment.

Key words:
systemic lupus erythematosus, biopsy, glomerulonephritis, lupus nephritis


Autoři: I. Rychlík;  V. Tesař;  J. Stejskal;  A. Stejskalová;  C. Dostál
Působiště autorů: 1. interní klinika 3. LF UK, Praha 1. interní klinika 1. LF UK, Praha Patologicko-anatomický ústav 2. LF UK, Praha Patologicko-anatomický ústav 1. LF UK, Praha Revmatologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2001, No. 3, p. 137-144.
Kategorie: Články

Souhrn

Renální biopsie má nezastupitelnou roli v diagnostice a zejména v léčení nemocných s lupusovounefritidou. Dosud žádný z klinických či laboratorních parametrů nemůže být použit k předpovězeníhistologického nálezu a zvláště rozsahu lézí. Biopsie umožňuje správnou definitivní diagnózurenálního postižení u SLE a určení příslušné léčby. Imunosupresivní léčba založená na znalostirenální histologie též nepochybně přispívá ke zlepšení prognózy lupusové nefritidy. Na druhoustranu, role a indikace k rebiopsii ledvin u nemocných s lupusovou nefritidou představuje otázku,na kterou není dosud definitivně stanovená odpověď. Pečlivé klinické sledování a intenzivnílaboratorní monitorace sice obvykle dovolí včasnou a agresivní léčbu renálních relapsů chorobycharakterizovaných vzestupem sérového kreatininu či proteinurie, avšak jen opakovaná biopsieledviny dovolí zhodnocení dlouhodobé prognózy včetně provedení důležitých terapeutických rozhodnutí případ od případu. Dobrá korelace mezi klinickým obrazem a histologickým nálezem jeobvykle zjišťována u nemocných se zlepšením stavu. Nezměněný histologický nález je běžný u nemocných s přetrvávajícím nefrotickým syndromem. Naopak, u nemocných se zhoršující se renálnífunkcí nelze histologický nález předpovědět. Především u těchto nemocných, kteří jsou v rizikurozvoje nezvratného selhání ledvin, je provedení rebiopsie ledvin nejenom plně indikované, ale spíšeobligatorní k posouzení nutnosti či vhodnosti další agresivní léčby.

Klíčová slova:
systémový lupus erythematodes, biopsie, glomerulonefritida, lupusová nefritida

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2001 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se