Sledování vývoje kloubního poškozeníu psoriatické artritidy.Radiologické hodnocení


Investigation of the Development of ArticularDamage in Psoriatic Arthritis Radiological Evaluation

The objective of the paper is an analysis of radiological findings in a group of 115 patients withpsoriatic arthritis, followed up in the Institute of Rheumatology, and comparison with the availableliterature. The paper is a continuation of the publication on the clinical characteristics of the samegroup (1). Radiological damage of at least one joint was present in 71 % patients, the mean numberof radiologically damaged joints per patient was 5.6 (0–31), 66 % patients had radiological affectionsof the terminal phalangi. X-ray sacroiliitis was present in 22 % patients, X-ray spondylosis in 60 %.25 % patients were in X-ray stage I according to Steinbrocker, 39 % stage II, 19 % stage III and 17 %stage IV. The absence of articular damage (stage 1) was encountered more frequently on clinicalexamination (ca 60 %), while on X-ray examination a negative finding was encountered only in 30 %.In more advanced states radiological damage always predominated over clinical damage. This wasparticularly striking in stage 4 (more than 10 damaged joints). Radiological damage of peripheraljoints signalizes progression of the disease sooner than clinical examination and is therefore animportant parameter in investigations of the patient and for decisions on subsequent treatment ofpatients with PsA.

Key words:
psoriatic arthritis, clinical articular damage, radiological articular damage


Autoři: J. Štolfa;  Z. Kramářová;  L. Šedová
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2001, No. 3, p. 123-128.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem publikace je analýza radiologických nálezů v souboru 115 pacientů s psoriatickou artritidousledovaných v Revmatologickém ústavu a jeho srovnání s dostupnou literaturou. Práce navazujena publikaci o klinické charakteristice stejného souboru. Radiologické poškození alespoň 1 kloububylo přítomno u 71 % pacientů, průměrný počet radiologicky poškozených kloubů u 1 pacienta byl5,6 (0–31), 66 % pacientů mělo radiologické postižení terminálních falang. Rtg sakroiliitida bylapřítomna u 22 % pacientů, rtg spondylitida u 60 % pacientů, 25 % pacientů odpovídalo rtg stadiuI podle Steinbrockera, 39 % st. II, 19 % st. III a 17 % stadiu IV. Nepřítomnost kloubního poškození(stav 1) byl častější při klinickém vyšetření (asi 60 %) pacientů, zatímco při rentgenovém vyšetřeníbyl negativní nález přítomen pouze u 30 % nemocných. Ve vyšších stavech vždy převažovalo radiologické nad klinickým poškozením, což bylo patrné zejména ve stavu 4 (více než 10 poškozenýchkloubů). Radiologické poškození periferních kloubů signalizuje časněji progresi onemocnění nežklinické vyšetření a je proto významným parametrem při sledování pacienta a při rozhodovánío způsobu další léčby nemocného s PsA.

Klíčová slova:
psoriatická artritida, klinické kloubní poškození, radiologické kloubní poškození

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Hereditární TTR amyloidoza - vzácné nebo jen neodhalené onemocnění? – 1. díl
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se