Polymyalgia rheumatica a temporálníarteriitida(přehledný referát)


Polymyalgia Rheumatica and Temporal Arteriitis (Review)

The author presents a review on polymyalgia rheumatica (PMR) and temporal arteriitis (TA).Although the etiopathogenesis of the two diseases is not known, recently some evidence wasassembled on the possible participation of external factors, most probably infectious ones (e.g.Chlamydia pneumoniae) or internal factors (genetic marker HLA-DRB1* 04). PMR and TA are closesyndromes which often occur concurrently. In both also some abnormalities were described whichsuggest a profound immunological disorder. In the treatment of PMR and TA corticosteroids stilldominate. In PMR an initial dose of 15 mg prednisone is recommended (for the first month) witha gradual change to maintenance doses of 5–7.5 mg within two months. The total period of treatmentshould be about 2 years, in some patients with PMR it must be however 4–5 years. In TA the initialdoses of corticosteroids are higher. If the patient has visual symptoms we start with 40–80 mgprednisone per day (an alternative is pulsed treatment) and in the absence of visual symptoms 20–40mg/day. Treatment of PMR and TA involving large doses of corticosteroids for a relatively long timeis associated with the risk of osteoporosis. An initial DEXA examination and further monitoring istherefore indicated. Preventively at least calcium plus vitamin D should be administered.

Key words:
polymyalgia rheumatica, temporal arteriitis, corticosteroids, osteoporosis


Autoři: K. Pavelka
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2001, No. 3, p. 129-136.
Kategorie: Články

Souhrn

Autor podává přehledný referát o polymyalgia rheumatica (PMR) a temporální arteriitidě (TA).I když je etiopatogeneze obou onemocnění neznámá, v poslední době byla získána řada důkazů jako možné účasti činitelů vnějších, nejspíše infekčních (např. Chlamydia pneumoniae), tak faktorůvnitřních (genetický marker HLA-DRB1* 04). PMR a TA jsou blízké syndromy, které se vyskytujíčasto současně. U obou byla také popsána řada abnormalit svědčících pro hlubokou imunologickouporuchu. V terapii PMR a TA stále dominují kortikosteroidy. U PMR se jako iniciální dávka doporučuje 15 mg prednizonu (na první měsíc) s přechodem na udržovací dávky 5 – 7,5 mg během 2měsíců. Celková doba léčby se doporučuje asi 2 roky, u části pacientů s PMR však musí trvat i 4 – 5let. U TA jsou iniciální dávky kortikosteroidů vyšší. Má-li nemocný vizuální příznaky zahajujeme40 – 80 mg prednizonu denně (alternativou je pulzní léčba) a při nepřítomnosti vizuálních příznakůpak 20 – 40 mg denně. Při léčbě PMR i TA tím, že podáváme relativně vysoké dávky kortikosteroidůpo relativně dlouhou dobu, ohrožujeme nemocné rizikem vzniku osteoporózy. Je proto indikovanéiniciální vyšetření DEXA, event. další monitorování. Preventivně podáváme minimálně kalcium plusD vitamin.

Klíčová slova:
polymyalgia rheumatica, temporální arteriitida, kortikosteroidy, osteoporóza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se