Prolaktin u nemocných se systémovýmlupus erythematodes.Přehled problematiky


Prolactin inPatients with Systemic Lupus Erythematosus.

Prolactin (PRL) is a polypeptide hormone with a molecular weight of 32 kDa formed by 199 aminoacids. It is produced by lactotropes, acidophil cells of the anterior lobe of the pituitary. PRL synthesisoccurs also in other parts of the brain and in some peripheral blood elements. This explains partlythe controversial and divergent conclusions of hitherto published work. PRL was included alsoamong immunomodulating factors and the hypothesis of its possible participation in the pathogenesis of autoimmune diseases was assumed. Different functions of PRL are known but little is knownabout the mechanism of action of this hormone, induction and action in target cells. There are manyreports on the more frequent occurrence of higher PRL levels e.g. in patients with systemic lupuserythematosus (SLE) but little is known on possible associations of hyper-PRL and the activity ofthe disease, type of treatment of SLE, duration of the disease and in particular specific organaffections. Another equally important issue is the lack of uniformity as regards sampling of PRLand assessment of its level. Very frequently the influence of external factors which may considerablymodify the PRL levels is neglected. Standardization of conditions for PRL assessment and attentionpaid to external factors during sampling could hasten research of this problem and partly unifysome hitherto published studies.

Key words:
hyperprolactinaemia, methods of saturation analysis, radioimmunoanalysis, systemic lupus erythematosus


Autoři: L. Moszkorzová;  Z. Lacinová;  L. Musilová;  J. Marek;  C. Dostál
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha III. interní klinika 1. LF a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2001, No. 3, p. 145-149.
Kategorie: Články

Souhrn

Prolaktin (PRL) je polypeptidový hormon o molekulární hmotnosti 22 kDa tvořený 199 aminokyselinami. Je produkován laktotropy, acidofilními buňkami předního laloku hypofýzy. Syntéza PRL jezaznamenána také v jiných částech mozku a v některých periferních krevních elementech. Točástečně vysvětluje určité rozpory a nejednotnost závěrů dosud publikovaných prací. PRL bylrovněž zařazen mezi imunomodulační činitele a byla vyslovena hypotéza o jeho možné spoluúčastina patogenezi autoimunitních onemocnění. Je známa celá řada funkcí PRL, ale jen málo se vío mechanismu účinku tohoto hormonu, indukci a působení v cílových buňkách. Existuje mnohozpráv o častějším výskytu vyšších hladin PRL, např. u nemocných se systémovým lupus erythematodes (SLE), jen málo je však známo o možných souvislostech hyper-PRL a aktivitou onemocnění,způsobem léčby SLE, délkou trvání choroby a zvláště se specifickým orgánovým postižením. Dalším,neméně závažným problémem, je nejednotnost v postupech při odebírání a vlastním stanoveníhladiny PRL, kdy je často zcela opomíjen vliv vnějších faktorů, které mohou hladiny PRL značněmodifikovat. Standardizace podmínek stanovení hladiny PRL a zohlednění vlivu vnějších faktorůpři provádění odběrů, by mohly urychlit výzkum této problematiky a částečně sjednotit závěryněkterých dosud publikovaných studií.

Klíčová slova:
hyperprolaktinémie, metody saturační analýzy, radioimunoanalýza, systémovýlupus erythematodes

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se