Cerebral Manifestations of Systemic Lupus Erythematosus in the Image of 99m Tc-HMPAO SPECT

In 20 patients (14 women, 6 men) with a cerebral symptomatology associated with lupus erythema- tosus (SLE) meeting ARA criteria of 1982, aged 21–53 years dispensarized in 1996–1997 in the Rheumatological Institute in Prague examinations of the regional cerebral blood flow (rCBF) were made using single photon emission tomography (SPECT) after administration of 99m Tc-HMPAO. In all examined patients regardless of the assumed activity of the disease the character of the cerebral symptomatology and the number and extent of abnormalities on examination by magnetic resonance (in six patients the pathological finding on MRI was not even found) the authors provided evidence of multiple focal pathology as regards rCBF distribution. The mean number of foci per examination was 4.2 without a significant difference in individual patient groups with cerebral focal or diffuse symptomatology. The majority of foci was in the left hemisphere (62), in particular in the frontal (16), temporal (21), parietal (9) lobe and in the insula (6), i.e. in the area supplying the art. cerebri media l.sin. The picture of perfusion abnormalities supplements the morphological information provided by MRI. Both methods must be considered essential for comprehensive evaluation of cerebral affections in SLE.

Key words:
systemic lupus erythematosus with a cerebral symptomatology (neuropsychiatric lupus erythematosus), regional cerebral blood flow – rCBF), Tc-HMPAO BRAIN SPECT


Autoři: K. Kupka 1;  C. Dostál 2;  V. Peterová 3;  M. Olejárová 2;  J. Obenberger 4;  Z. Seidl 4
Působiště autorů: Ústav nukleární medicíny VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta MUDr. J. Urbánek, CSc. 2 Revmatologický ústav Praha, ředitel doc. MUDr. K. Pavelka, CSc. 3 Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Daneš, CSc. 4 Neurologická klinik 1
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 1998, No. 4, p. 160-165.
Kategorie: Články

Souhrn

U 20 nemocných (14 žen, 6 mužů ve věku 21–53) s cerebrální symptomatologií při systémovém lupus erythematodes (SLE) splňujících kritéria ARA 1982 let dispenzarizovaných v letech 1996–1997 v Revmatologickém ústavu v Praze bylo provedeno vyšetření regionálního průtoku krve mozkem (rCBF) pomocí jednofotónové emisní tomografie (SPECT) po podání 99m Tc-HMPAO. U všech vyšet- řených bez ohledu na uvažovanou aktivitu onemocnění, charakter cerebrální symptomatologie i počet a rozsah abnormit při vyšetření magnetickou rezonancí (u šesti postižených nebyl dokonce patologický nález na MRI popisován!) jsme prokázali vícečetnou ložiskovou patologii distribuce rCBF. Průměrný počet ložisek na jedno vyšetření činil 4,2 bez statisticky významného rozdílu v jednotlivých skupinách nemocných s mozkovou ložiskovou či difuzní symptomatologií. Převážná většina ložisek byla lokalizována v levé hemisféře (62), a to zejména ve frontálním (16), temporálním (21), parietálním laloku (9) a v insule (6), tedy v zásobovací oblasti a. cerebri media l.sin. Obraz perfúzních abnormit vhodně doplňuje morfologickou informaci, kterou poskytuje MRI. Obě metody nutno považovat pro komplexní zhodnocení cerebrálního postižení u SLE za nezastupitelné.

Klíčová slova:
systémový lupus erythematodes s cerebrální symptomatologií (neuropsychiatric lupuserythematosus), regionální průtok krve mozkem (regional cerebral blood flow – rCBF), 99mTc-HMPAO BRAIN SPECT

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


1998 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři:

Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se