Postižení mozku u nemocných se SLE (popis 2 případů)


Cerebral Affection in Patients with SLE (discription of two cases)

The authors describe the case-records of two patients with immunologically verified lupus erythe- matosus with organ manifestations (kidneys, pericardium) and different affections of the central nervous system. On these patients they demonstrate the asset of different neurological examination methods (morphological and functional) in the diagnosis of this disease and they emphasize the importance of imaging methods, in particular magnetic resonance (MRI) of the brain.

Key words:
SLE, neuropsychiatric manifestation, MRI and CT of brain, examination of cerebrospinal fluid


Autoři: V. Peterová 1;  C. Dostál 3;  Z. Seidl 2;  J. Daneš 1;  J. Obenberger 2;  J. Faber 2;  P. Adam 2;  M. Olejárová 3;  T. Viták 1
Působiště autorů: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, odd. magnetické rezonance, Praha, přednostadoc. MUDr. J. Daneš, CSc. 2 Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. S. Nevšímalová, DrSc. 3 Revmatologický ústav, Praha, ředitel doc. MUDr. K. P 1
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 1998, No. 4, p. 178-181.
Kategorie: Články

Souhrn

V práci jsou popsány kazuistiky 2 pacientů s imunologicky verifikovaným onemocněním lupus erythematodes s orgánovými projevy (ledviny, perikard) a různě klinicky vyjádřeným postižením centrální nervové soustavy. Na nich je demonstrován přínos jednotlivých neurologických vyšetřo- vacích modalit (morfologických i funkčních) v diagnostice tohoto onemocnění a zdůrazněn význam zobrazovacích metod, zejména magnetické rezonance (MRI) mozku.

Klíčová slova:
SLE, neuropsychiatrické postižení, MRI a CT mozku, vyšetření likvoru

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


1998 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se