Vzpomínka na profesora MUDr. et RNDr. Miloslava Talaše, DrSc.


Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2013, 78, č. 3 s. 310

Ve věku 86 let zemřel 25. března mimořádně erudovaný a vědecky orientovaný lékař, který celý svůj profesní život spojil s Porodnicko-gynekologickou klinikou LF UP a Fakultní nemocnice v Olomouci.


Narodil se 13. 1. 1927 na gruntu v Řetechově u Luhačovic jako první ze tří synů. Medicínu vystudoval na Lékařské fakultě MU v Brně a zároveň na PF MU získal titul RNDr. Po promoci v roce 1952 krátce pracoval ve Farmakologickém ústavu LF UP a po absolvování dvouleté vojenské služby nastoupil na porodnicko-gynekologickou kliniku, kterou tehdy vedl profesor Maršálek a od konce padesátých let profesor Gazárek. Vedle klinické praxe se v laboratoři kliniky ve spolupráci s kolegy z Teoretických ústavů LF zabýval také biologickými metodami stanovení gonadotropinů v moči, publikoval řadu odborných sdělení a obhájil vědeckou hodnost kandidáta věd. 

Poznala jsem MUDr. Talaše až v roce 1966, kdy jsem začala pracovat v klinické laboratoři. Brzy poté získal grant Population Council Fellowship na studijní pobyt v USA. Dva roky stáže u významných odborníků, profesora Parlowa v Kalifornii a profesora Midgleyho v Michiganu mu umožnily důkladně se seznámit s převratnou izotopovou metodou imunoanalýzy, RIA, kterou bylo možné přesně měřit dosud neměřitelné hladiny hormonů v krevním séru. Po návratu z USA začal ihned s obrovským nasazením s podporou  vedení UP a grantu Mezinárodní komise pro atomovou energii  na klinice budovat špičkovou RIA laboratoř a školit své spolupracovníky. Už v roce 1971 mohly být první výsledky RIA gonadotropinů předneseny na mezinárodní konferenci ve Starém Smokovci, v následujícím roce na Letní škole nukleární medicíny pro odborníky z členských zemí RVHP. Jako první v republice jsme zavedli a ověřili vlastní metody stanovení gonadotropinů a potom i dalších proteinních i steroidních hormonů. Od roku 1975 uspořádal v Olomouci  celkem šest sympozií s mezinárodní účastí o využití radioimunologických metod v porodnictví a gynekologii, na která pravidelně přijížděli odborníci z celé ČSSR, bývalé NDR, Polska a Maďarska. V sedmdesátých letech se habilitoval jako docent a prací o významu podjednotek hCG obhájil doktorát věd. Ve svých 60 letech dosáhl na jmenování profesorem porodnictví a gynekologie.

Logickým vyústěním celoživotního díla profesora Talaše v oblasti gynekologické endokrinologie se stala problematika asistované reprodukce. S přispěním rychlé metody RIA LH k detekci předovulačního peaku LH se na klinice narodilo v roce 1993 první dítě po operačním přenosu gamet metodou GIFT, jako druhé dítě „ze zkumavky“ v republice. V neposlední řadě i osobní zahraniční kontakty profesora Talaše, (např. s profesorem Slunským ve Vídni) umožnily mladším spolupracovníkům získat první cenné zkušenosti v léčbě neplodnosti pomocí fertilizace in vitro. Postupně bylo na klinice vybudováno samostatné a velmi úspěšné centrum asistované reprodukce.

Rovněž edukační, přednášková a publikační činnost profesora Talaše byla úctyhodná. Sepsal více než 250 odborných článků, z toho 33 bylo publikováno v zahraničních periodikách. Kromě klinické a výzkumné práce se významně podílel na teoretické i praktické výuce mediků, výuce zdravotních sester, byl členem komise pro státní zkoušky z porodnictví a gynekologie, dlouholetým členem Etické komise LF UP a FNOL a vychoval řadu postgraduantů.

Osobní život profesora Talaše byl hluboce poznamenán tragickými událostmi. Nejdříve jeho žena a později i obě jejich dcery, lékařky, podlehly předčasně geneticky podmíněnému malignímu onemocnění. Přesto vždy dokázal překonat rány osudu a naplnit svůj život obětavou prací pro rozvoj ženského lékařství. V životě věnovaném studiu, výzkumu a pacientkám nebylo mnoho času na záliby. Nejvíc ho těšilo pracovat na zahradě s chatou v rodném Řetechově. Teprve posledních dvacet let života strávil ve šťastném manželství se ženou, bývalou hlavní sestrou FN, kterou před mnoha lety učil na SZŠ v Olomouci.

Nesmírně si vážím toho, že jsem se s profesorem Talašem mohla podílet na výzkumu lidské reprodukce a stejně tak věřím, že i mnoho jeho spolupracovníků mu věnuje tichou vzpomínku. 

Čest jeho památce.

Ing. Helena Fingerová, CSc.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se