Prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. – sedmdesátiletý


Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2013, 78, č. 3 s. 311

Dne 14. 4. 2013 se dožil profesor Milan Kudela sedmdesáti let v plné síle, uprostřed neutuchající duševní i fyzické aktivity. Narodil se v jihočeském Písku a gymnázium absolvoval v Kroměříži, ale osudovou se mu stala Olomouc. Po promoci v roce 1966 na zdejší lékařské fakultě Univerzity Palackého začínal svou lékařskou kariéru na Oční klinice fakultní nemocnice v Olomouci. Další tři roky strávil na I. chirurgické klinice a od roku 1970 nastoupil jako sekundární lékař porodnicko-gynekologické kliniky v Olomouci, kterou vedl tehdejší rektor univerzity prof. MUDr. František Gazárek, CSc.


Atestaci I. stupně složil v roce 1973 a jeho hlavním předmětem zájmu se stala gynekologická chirurgie a onkogynekologie. V roce 1976 složil atestaci II. stupně a již o rok později obhájil kandidátskou disertační práci na téma „Využití tumor markerů v diagnostice a při léčbě Ca ovarií“. Politická a personální situace na klinice nebyla v těchto letech jednoduchá, ale díky nesmírnému úsilí a shodě šťastných okolností se mu po řadě peripetií podařilo získat povolení k zahraničnímu expertiznímu pobytu na Maltě. Jako konzultant pro obor gynekologie a porodnictví zde strávil tříleté období, v letech 1981–1983, a tento pobyt byl pro jeho další odborný vývoj do značné míry determinující. Velmi významný byl v tomto směru zejména vliv německých gynekologických chirurgů z Hamburku propagujících vaginální operativu. Snahy o prosazení tohoto trendu na klinice v Olomouci po návratu z Malty se však zpočátku nesetkávaly s přílišnou podporou, stejně jako úsilí o preferování Pfannenstielova řezu před klasickou dolní střední laparotomií u císařských řezů.

Z politických důvodů nebyl přijat na asistentské místo s úvazkem na lékařské fakultě. Po politické změně v roce 1989 přebírá po prof. Pohankovi v roce 1990 vedení porodnicko-gynekologické kliniky. Docenturu obhajuje v roce 1990 a v roce 1995 je jmenován řádným profesorem gynekologie a porodnictví. Šíře jeho odborných zájmů je velmi rozsáhlá. V gynekologické onkologii byl jeho hlavním předmětem zájmu karcinomu endometria. Spolu s urology se zabývá problematikou paraaortální lymfadenektomie a lymfatického mapování peroperační radionavigací. Jako jeden z prvních v Československu publikuje úspěšnou léčbu trofoblastické nemoci chemoterapií a spolupracuje na projektu celostátní jednotné dispenzarizace a léčbě trofoblastické nemoci.

Velmi živě se zajímá o urogynekologickou operativu a možnosti minimálně invazivní chirurgie. Paralelně s ÚPMD provádí první hysteroskopické zákroky v České republice, včetně ablace endometria. Publikuje prioritní práce o riziku fluid overload syndromu a riziku diseminace karcinomu endometria při hysteroskopii s ohlasem v zahraniční literatuře. Zavádí na klinice Miyazakiho kolposuspenzi a věnuje se otázkám bezkrevné operativy u svědkyň Jehovových. Mezinárodní zkušenosti získává na předních pracovištích v Anglii a Německu a velmi silně se zasloužil o úspěšnou spolupráci se švédskou univerzitou v Lundu.

Napsal přes 330 publikací v odborných domácích i zahraničních časopisech a přednesl téměř 300 sdělení doma i v zahraničí. Byl rovněž členem redakčních rad několika odborných časopisů. Byl hlavním řešitelem a spoluřešitelem12 grantů včetně mezinárodních projektů. Napsal 10 kapitol do monografií a známe jej jako skvělého pedagoga a školitele, který během 19 let, kdy stál v čele kliniky, vychoval šest docentů a dvě desítky doktorandů.

Za mimořádné zásluhy o rozvoj univerzity mu byla udělena zlatá medaile UP Olomouc a za spolupráci mezi olomouckou a brněnskou klinikou obdržel čestnou medaili MU v Brně. V roce 2008 odešel z pozice přednosty, ale na klinice dále aktivně působí jako operatér, examinátor a předseda oborové rady. Své bohaté zkušenosti se snaží předávat i mladším kolegům.

K jeho koníčkům řadu let neodmyslitelně patří myslivost a tenis.

Za všechny kolegy a spolupracovníky bych chtěl profesoru Kudelovi popřát do dalších let stále tolik energie, zdraví síly a svěžesti.

Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se