Vzpomínka na prof. MUDr. Milana Dvořáka, DrSc.


Autoři: L. Pilka
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2012, 77, č. 3 s. 261
Kategorie: Zprávy

Před několika týdny zemřel přednosta Ústavu histologie a embryologie lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Milan Dvořák, DrSc. Rodák z Brna a absolvent brněnské lékařské fakulty spojil s městem celou životní a profesionální dráhu. Po ukončení studia na lékařské fakultě byl přijat do tehdejšího Ústavu experimentální patologie a později na katedru histologie a embryologie. Na tomto ústavu pod vedením prof. dr. Karla Mazance vyzrává pedagogicky i vědecky. Kandidátskou dizertaci obhájil v roce 1962, o dva roky později se habilituje a v roce 1971 je jmenován mimořádným profesorem histologie a embryologie. V jejím čele stojí 23 let. V roce 1972 získává vědeckou hodnost doktora lékařských věd, v roce 1973 je jmenován řádným profesorem a v roce 1984 je zvolen členem korespondentem ČSAV.

Obraz vědeckovýzkumné aktivity prof. Dvořáka dokládá více než 140 publikovaných vědeckých prací, autorství či spoluautorství 11 obsáhlých monografií a sborníků, desítky posudků a expertiz a více než 200 přednášek na našich i zahraničních sjezdech a kongresech.

Od počátku 70. let rozvíjí intenzivní spolupráci s klinickými pracovišti především v otázkách reprodukčního systému a časné embryogeneze. Byl vedoucím embryologické části biologie reprodukce člověka a ve spolupráci s brněnskými gynekology a porodníky pomáhal do klinické praxe zavést metodu IVF a ET (dítě ze zkumavky). Tímto směrem zaměřil i činnost katedry.

Význam přínosu prof. Dvořáka pro obor zdůrazňuje i jeho jmenování čestným členem Všesvazové vědecké společnosti anatomů, histologů a embryologů (1979), členem Anatomické společnosti NDR, BLR a České biologické společnosti při ČSAV (1980). Působil rovněž v redakčních radách odborných časopisů, jako Folia morphologica (ČR), Zeitschrift für mikroskopisch-anatomische Forschung (NDR), Journal of Ultrastructure and Molecular Structure Research (USA), Electron Microscopy in Biology and Medicine (Holandsko). Vedle pedagogické a vědeckovýzkumné aktivity byl prof. Dvořák činný i ve významných funkcích (proděkan lékařské fakulty, prorektor univerzity, předseda hlavního výboru Čs. biologické společnosti atd.). Činnost prof. Dvořáka byla oceněna řadou uznání, z nichž připomeňme alespoň udělení medaile J. E. Purkyně.

Osobně bych chtěl připomenout jeho zásluhu v rozvoji klinické reprodukční medicíny, úzce spojenou s narozením prvního „dítěte ze zkumavky“ v ČR a prakticky v celém tehdejším východním bloku.

Vzpomínka na prof. Dvořáka zůstává v trvalé paměti jeho spolupracovníků.

V Brně, dne 5. dubna 2012

Prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se