Guideline gynekologických zhoubných nádorů I. Standard – Komplexní léčba ovariálních epiteliálních zhoubných nádorů


Guideline for Gynecological Malignant Tumors I. Standard – a Complex Therapy of Ovarian Epithelial Malignant Tumors

Objective:
Elaboration of guideline for primary and secondary treatment of ovarian cancer.

Design:
Review, consensus between proposers and opponents.

Method:
A retrospective review of published data, analysis of Czech statistics and consensus between proposers and opponents.

Results:
We underline importance of comprehensive approach in therapy of ovarian cancer. We notice importance of expert ultrasound and CA 125 level in diagnostic algorithm. Extension of surgery depends on result of frozen section. All departments which want to perform surgery for ovarian resistance must have possibility to do peroperative histopathology. We can perform conservative fertility sparing surgery in patient with wishing of pregnancy and low stage disease. The effort of maximal debulking with radical surgery including lymphadenectomy is the standard procedure. When we diagnose ovarian cancer during laparoscopy, we have to convert on laparotomy procedure. We define the role of the neoadjuvant chemotherapy followed by surgery after 3-4 cycles of chemotherapy. We define adequate surgery treatment, indication for adjuvant chemotherapy and indication for second line therapy.

Conclusion:
Guideline for the treatment of epithelial ovarian cancer should become directions for clinicians and others, who participate in the process of treatment of the ovarian cancer. The guidelines include all parts of the process from diagnosis, treatment to follow up. All topics of the guidelines arose from a voting of the proposers and opponents.

Key words:
ovarian cancer, guideline, chemotherapy, surgery, follow up


Autoři: H. Robová ;  L. Rob ;  B. Svoboda;  J. Fínek;  P. Šafář;  J. Špaček;  L. Petruželka;  J. Chovanec
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(3): 237-246
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Vypracování doporučeného postupu (guideline) pro primární a sekundární léčbu epiteliálních zhoubných nádorů ovarií.

Typ studie:
Souhrnný přehled literatury, konsenzus předkladatel versus oponenti.

Metodika:
Proveden byl literární rozbor, analýza statistických údajů z České republiky a předkladatelem byl vypracován návrh, který pak byl oponován skupinou expertů. Výsledná předloha je konsenzem vzniklým hlasováním expertní skupiny.

Výsledky:
V diagnostickém i terapeutickém algoritmu je zdůrazněn význam komplexního léčebného přístupu. V předoperační rozvaze je zdůrazněn význam kvalitně provedeného ultrasonografického vyšetření a stanovení hodnoty markeru CA 125. Rozsah chirurgické intervence vychází z peroperační histologie, která by měla být dostupná na všech pracovištích řešících suspektní ovariální rezistence. V terapeutickém algoritmu časných stadií lze provést konzervativní, fertilitu zachovávající operaci. Standardním postupem je vždy snaha o primární maximální debulking s radikální operační léčbou včetně lymfadenektomie. V případě zjištění maligního nádoru v průběhu laparoskopické operace je nutno nález konvertovat na otevřený – laparotomický přístup. Definována je role neoadjuvantní chemoterapie s následnou druhou operací, kterou je vhodné provést po 3-4 sériích chemoterapie. Vydefinována kritéria adekvátnosti chirurgické léčby, indikace a schémata pro adjuvantní cytostatickou léčbu a indikace a schémata pro sekundární léčbu. V ostatních bodech jsou pouze malé úpravy ve srovnání standardu z roku 1998.

Závěr:
Guideline pro léčbu zhoubných epiteliálních nádorů ovarií by měl být vodítkem základní péče pro kliniky a ostatní subjekty, které vstupují do procesu zdravotní péče o zhoubné nádory vulvy. Guideline se zabývá jednotlivými kroky od diagnostiky přes léčbu po dispenzarizaci. Jedná se o konsenzus mezi předkladatelem a oponenty. O každém bodu tohoto guidelinu bylo hlasováno.

Klíčová slova:
karcinom ovaria, guideline, chemoterapie, chirurgická léčba, dispenzarizace


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 3

2006 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se