Inhibin B a intraakrozomální proteiny u mužů z párů s poruchou fertility


Inhibin B and Intraacrosomal Proteins in Men from the Couples with Fertility Disorders

The aim:
To monitor the basic andrologic and immunologic sperm factors and the levels of inhibin B in serum and in seminal plasma in men from the couples with infertility disorders.

Setting:
Department of Gynecology and Obstetrics, Medical School, Charles University and University Hospital, Plzen, Institute of Molecular Genetics, AV CR, Prague, Institute of Clinical Immunology and Allergology, LF UK a FN, Plzeň.

Methods:
We used conventional methods for estimation of sperm quality according to WHO and we detected the intra-acrosomal proteins by monoclonal antibodies (Hs8 and Hs14, immunofluorescent method), spermantibodies by direct mixed antiimunoglobulin reaction (MAR) test, and we examined inhibin B in serum (≤400 pg/ml= A) and in seminal plasma (≤ 600 pg/ml= N) by ELISA in 355 men aged 21-52 years (∅ 34 years) with normal levels of FSH, LH and testosterone. The control group was created by 56 health sperm donors.

Results:
We found 65% normospermatics in the group of 355 patients, 34.9% men with various kind of pathologies. Predominance of spermagglutinating antibodies was found in 15.77% in IgG, in 19.44% in IgA, in 8.44% in IgA and IgG together. Normal intraacrosomal proteins were reached in 74.65% for Hs8, in 20.85% pathologic, in 86.2% normal findings for Hs14, in 4.23% pathologic. The immunological results in control group were completaly negative. Pathological levels of inhibin B in seminal plasma was found in 37.2% (152 men), in 2.5 % in serum, and in 5.6% in serum and in seminal plasma together. In 54.7% of patients we found physiological levels of inhibin B in both biological fluids. We also compared physiological 109/152 (71.71%), and pathological spermiogrammes 43/152 (28.29%) with abnormal levels of inhibin B in seminal plasma, with intraacrosomal proteins to levels of inhibin B in serum. Our detailed study shows high interidividual results, which must be studied in complex with diagnosis of decreased fertility in man.

Conclusion:
Andrologic and immunologic analysis in the group of 355 men showed normal parameters of spermiogrammes in 231 patients (65%), in the rest of men the immunologic profil was in various parts pathologic. Only 105 men have got excellent spermiogrammes. Inhibin B as hormon regulates in back the secretion of FSH, and serves as good indicator in male reproductive failures.

Key words:
inhibin B, intraacrosomal proteins, fertility disorders


Autoři: K. Babčová 1;  Z. Ulčovágallová 1;  Z. Červenková 1;  J. Pěknicová 2;  P. Panzner 3;  Z. Mičanová 1;  K. Bibková 1;  Z. Rokyta 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc. 1;  Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha, vedoucí ústavu prof. RNDr. V. Pačes, DrSc. 2;  Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK a FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. P. Panzner, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2006, 71, č. 2 s. 111-117
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko a cíl:
Sledovat základní andrologické, imunologické faktory a koncentrace inhibinu B v séru a seminální plazmě (SP) u mužů z párů s poruchami plodnosti.

Metodika:
Konvenční sledování spermiogramu podle WHO, vyšetřování spermaglutinačních protilátek (přímého MAR-testu), intraakrozomálních proteinů monoklonálními protilátkami (Hs8 a Hs14, imunofluorescence), detekce inhibinu B v séru (≤400 pg/ml = N) a v seminální plazmě (≤600 pg/ml = N) metodou ELISA, u 355 mužů ve věku 21–52 (průměr 34,0) let s normálními koncentracemi FSH, LH a TSH. Kontrolní skupinu tvořilo 56 zdravých dárců ejakulátů.

Výsledky:
V souboru 355 mužů jsme nalezli 65 % normospermatiků a 35 % s patologickým spermiogramem. Seminální spermaglutinační protilátky převažovaly v izotypech: v IgG u 15,77 %, v IgA u 19,44 %. Zjistili jsme zcela normální intraakrozomální proteiny u 74,65 % a patologické u 20,85 % pro Hs 8, normální u 86,2 %, patologické pak u 4,23 % pro Hs 14. U vybrané skupiny dárců spermií jsme nenalezli žádný patologický parametr. Zjistili jsme patologickou koncentraci inhibinu B v seminální plazmě u 37,2 % (152 mužů), u 2,5 % v séru, a u 5,6 % v séru i v seminální plazmě. Naopak u ostatních (54,7 %) mužů jsme nalezli fyziologické koncentrace inhibinu B v obou biologických tekutinách. Srovnávali jsme také fyziologické 109/152 (71,71 %) a patologické spermiogramy 43/152 (28,29 %) s abnormálními koncentracemi inhibinu B v seminální plazmě, s intraakrozomálními proteiny společně i s koncentracemi inhibinu B v séru. Naše detailní studie výše uvedených faktorů ukazuje různorodé výsledky, které musí být posouzeny komplexně a individuálně v diagnóze snížená plodnost u muže.

Závěr:
Imunologickou a andrologickou analýzou v náhodném souboru 355 mužů jsme zjistili normální spermiogram u 231/355 (65 %) a z nich u 126/355 (35,5 %) byl imunologický profil v různé oblasti patologický. Mužů bez sledovaných patologií bylo pouze 105/355 (29,6 %), Inhibin B, zpětnovazebně ovlivňuje sekreci folikulostimulačního hormonu a je nezbytným markerem v posuzování patologického stavu spermií a spermatogeneze.

Klíčová slova:
inhibin B, intraakrozomální proteiny, porucha fertility


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se