Hematologické aspekty těhotenské cholestatické hepatózy (ICP)


Hematological Aspects of Gestational Cholestatic Hepatosis (ICP)

Aim of the Study:
To assess the changes of hemocoagulative parametres induced by ICP from the view of posssible affection of the hemostasis.

Seating:
Department of Obstet. Gynecol. 2nd Medical School Charles University and Teaching Hospital Motol, Prague, Institute of Haematology and Blood Transfusion Prague.

Methodology:
20 blood samples of the pregnant with severe signs of ICP underwent the precise hemocoagulative analysis. The control group was composed from 12 women with physiological course of pregnancy comparable in terms of gestational week, age and parity.

Results:
The routine hemocoagulative tests did show any statistical significant difference between both groups of examined women. The statisticaly significant elevation was found in women with ICP in factor VIII (fVIII:C), vWf and in the serum levels of fibrinogen. The elevated levels of fibrinogen did not influence the function of platelets and even the analysis of fibrinogen itself did not show any significant differences. Clinically assessed peripartal blood loss did not deviate from average of loss during the spontaneous labor of healthy women.

Conclusions:
The changes in hemocoagulative parametres in patients with ICP do not increase the risk of thromboembolic events during pregnancy and labor. We also did not approve the risk of the higher peripartal blood loss in these patinets.

Key words:
intrahepatic cholestasis of pregnancy, hemocoagulative parametres, peripartal blood loss


Autoři: T. Binder 1;  P. Salaj 2;  J. E. Dyr 2;  M. Vaníčková 2;  I. Hrachovinová 2
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 1;  Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, ředitel prof. MUDr. P. Klener, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(2): 99-102
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Typ studie:
Randomizovaná srovnávací prospektivní studie.

Sídlo:
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF-UK a FN Motol, Praha, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha.

Cíl studie:
Posoudit změny hemokoagulačních faktorů vyvolaných ICP z hlediska možného ovlivnění hemostázy.

Metodika:
Podrobné hemokoagulační analýze bylo podrobeno 20 vzorků žen s závažnými projevy ICP. Kontrolní skupinu tvořilo 12 žen s fyziologickým průběhem těhotenství srovnatelného gestačního stáří, věku a parity.

Výsledky:
Rutinní hemokoagulační testy nevykázaly statisticky významné rozdíly mezi oběma skupinami vyšetřovaných žen. Statisticky významné zvýšení jsme nalezli u žen s ICP u faktoru VIII, von Wilebrandova faktoru a hladin fibrinogenu. Zvýšené koncentrace fibrinogenu neovlivnily funkce destiček a ani analýza samotného fibrinogenu neukázala významné rozdíly. Klinicky hodnocené peripartální krevní ztráty nevybočovaly z průměru ztrát během spontánních porodů zdravých žen.

Závěry:
Změny hemokoagulačních parametrů u pacientek s ICP nezvyšují riziko tromboembolických komplikací. Riziko zvýšených peripartálních krevních ztrát jsme neprokázali.

Klíčová slova:
intrahepatická cholestáza těhotných, hemokoagulační parametry, krevní ztráty


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2006 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se