Vzájemný vztah mezi mobilitou a maximálním uzávěrovým tlakem uretry či Valsalva leak-point pressure u žen se stresovým typem inkontinence moči


Correlation of Urethral Mobility and Urethral Closure Pressure or Valsalva Leak-Point Pressure in Patients with Genuine Stress Incontinence

Objective:
The aim of our study was to examine the relationship between urethral mobility in females and maximum urethral closure pressure (MUCP) at rest, and between urethral mobility and Valsalva leakpoint pressure (VLPP), and to determine whether urethral mobility correlates with MUCP and VLPP.

Design:
Cross-sectional clinical study

Settings:
Gynecological and Obstetric Clinic, First School of Medicine of Charles University and General Faculty Hospital, Prague.

Materials and Methods:
Fifty-two women with previously untreated GSI were recruited to participate in a clinical study. Their mean age was 57.2, mean body mass index (BMI) 28, and mean parity 1.8. As part of the urethral pressure profile we determined MUCP and functional urethral length (FUL). VLPP was assessed during US examination using an ultrasound contrast medium and color Doppler velocimetry (CDV). A perineal ultrasound examination in patients in supine position (by Acuson 128 XP 10, curved array probe 5 MHz) to assess the position of UVJ and the middle of the urethra was performed. The bladder was filled with 300 ml sterile saline.

Results:
We did not find statistically significant differences in the mobility of urethrovesical junction (UVJ) and middle of the urethra between patients with low or normal VLPP at 5% level. On the other hand, we found statistically significant correlation in the mobility of urethrovesical junction (UVJ) and middle of the urethra with MUCP, where these parameters were assessed as mutually dependent values. However, if we set the borderline of UVJ hypermobility at 50 degrees or more (the difference in the value of gamma angle at maximum Valsalva maneuvre and at rest), and a low MUCP at equal to or less than 30 cm H2O, then we do not observe any correlation between the values of urethral mobility and MUCP, since combinations of these two values are too extreme.

Conclusions:
This study mainly compares three parameters – the urethral mobility with MUCP and with VLPP. Based on our results we can conclude that there is no statistically significant correlation between hypermobility of the urethra and VLPP at 5% level. However, we did find a statistically significant correlation between MUCP and mobility of UVJ and middle of the urethra if the values for these parameters are not strictly assessed. If we set the borderline of UVJ hypermobility at 50 degrees or more and a low MUCP at equal to or less than 30 cm H2O, then we do not observe any correlation between the values of urethral mobility and MUCP.

Key words:
female urinary incontinence, urethral hypermobility, maximum urethral closure pressure, Valsalva leak-point pressure


Autoři: A. Martan 1 ;  J. Mašata 1;  K. Švabík 1;  P. Drahorádová 1;  J. Hlásenská 2;  M. Pavlikova 2
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 1;  EuroMISE centrum UK a AVČR, Praha, ředitelka prof. RNDr. J. Zvárová, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2005; 70(2): 123-128
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Cílem naší studie bylo najít vztah mezi mobilitou uretry u žen a maximálním uretrálním uzávěrovým tlakem (maximum urethral closure pressure – MUCP), dále pak mezi mobilitou uretry a Valsalva leak-point pressure (VLPP) a určit zda je uretrální mobilita ve vztahu k MUCP a VLPP.

Typ studie:
Průřezová klinická studie

Pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha.

Materiál a metodika:
Do klinické studie bylo zařazeno padesát dva žen s dříve neléčenou pravou stresovou inkontinencí moči. Jejich průměrný věk byl 57,2, průměrný body mass index (BMI) 28 a průměrná parita 1,8. Při měření uretrálního tlakového profilu jsme zaznamenávali MUCP a funkční délku uretry (FUL). Hodnoty VLPP byly určeny v průběhu ultrazvukového vyšetření při užití kontrastního média a color Doppler velocimetry (CDV). Perineální ultrazvukové vyšetření k určení pozice a mobility uretrovezikální junkce (UVJ) a středu uretry bylo u pacientek provedeno v supinní poloze přístrojem Acuson 128 XP 10, při užití konvexní abdominální sondy 5 MHz. Močový měchýř byl plněn 300 ml fyziologického roztoku.

Výsledky:
Z našich výsledků vyplývá, že nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl v mobilitě UVJ a středu uretry mezi pacientkami s nízkým či normálním VLPP na 5% hladině. Naopak jsme zaznamenali statisticky významné rozdíly v mobilitě UVJ a středu uretry ve vztahu k hodnotám MUCP pokud byly tyto parametry hodnoceny jako spojité veličiny. Pokud však stanovíme hranici hypermobility UVJ 50 stupňů a více (rozdíl hodnoty úhlu gama při maximálním Valsalvově manévru a hodnoty úhlu gama v klidu) a nízké MUCP méně či rovno 30 cm H2O, pak nenajdeme mezi hodnotami mobility uretry a MUCP žádnou statisticky významnou souvislost, protože kombinace těchto dvou hodnot jsou příliš extrémní.

Závěr:
Tato studie srovnává zejména tři parametry – mobilitu uretry s MUCP a VLPP. Z našich výsledků vyplývá, že není statisticky významná korelace mezi hypermobilitou UVJ a VLPP. Naopak jsme zaznamenali vztah mezi nízkým MUCP a mobilitou UVJ a středu uretry na 5% hladině, pokud nejsou striktně stanoveny hraniční hodnoty pro tyto parametry. Pokud však stanovíme hranici hypermobility UVJ 50 stupňů a více a nízké MUCP méně či rovno 30 cm H2O, pak nenajdeme mezi hodnotami mobility uretry a MUCP žádnou souvislost.

Klíčová slova:
inkontinence moči u žen, hypermobilita uretry, maximální uzávěrový tlak uretry, Valsalva leak-point pressure


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2005 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se