Chlamydiové infekce urogenitálního systému – využití přímé imunofluorescence v diagnostice Chlamydia trachomatis ve východočeském regionu České republiky v letech 1997–2003


Chlamydia Infections in Urogenital Tract – Application of Direct Immunofluorescence in the Diagnostics of Chlamydia trachomatis in the East Bohemian Region of Czech Republic during 1997–2003

Objective:
The aim of the study was an evaluation of results of Chlamydia trachomatis antigen detection by means of direct immunofluorescence in samples from patients suspected from this infection.

Design:
Retrospective study.

Setting:
Institute of clinical microbiology, University Hospital and Medical Faculty of Charles University, Hradec Králové.

Methods:
Samples from females were swabs from uterine cervix, vagina and urethra, from male urethral swabs; moreover conjunctival swabs, bronchoalveolar irrigation, lower respiratory tract aspirates and sputum. Samples were fixed and „dyed” with monoclonal specific antibody labeled by fluorescent dye in the lab with a commercial diagnostic kit and they were evaluated microscopically after adding a drop of glycerol and covering with a top slide.

Results:
Within a group of 6126 samples from patients suspected from Chlamydia infection we have found positivity in 14.4 %. Of this subgroup 14.1 % in samples from genitourinary tract of females and 15.2 % in males, 14.1 % from conjunctival swabs and 3.7 % from lower respiratory tract. According to an age differentiation, positive samples in individual life-decades from genitourinary tract were 0–13–14.4–13.9–13.9 and in females over 60 13.9 %. In males the corresponding walues were 0–21.4–15.1–16–13.4 and those over 60 years 16 %. So, the highest positivity in our region has been detected in samples from young men aged 20–30, where it is nearly two-fold higher comparison to age-matched females.

Conclusion:
Direct detection of Chlamydia trachomatis antigen with immunofluorescence method still remains a reliable diagnostic tool. But for a control or confirmation of disputable results it is inconditionally necessary to have at least one more method available, e.g. PCR.

Key words:
Chlamydia trachomatis, antigen detection, immunofluorescence, genitourinary tract, eye, conjunctiva, sputum, irrigation


Autoři: M. Főrstl 1;  V. Štěpánová 1;  V. Buchta 1;  I. Kalousek 2;  J. Špaček 2;  Z. Veselský 3;  P. Macek 4;  M. Chrzová 5
Působiště autorů: Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK, Hradec Králové 1;  Porodnická a gynekologická klinika FN a LF UK, Hradec Králové 2;  Urocentrum, Praha 3;  Urologická klinka VFN a 1. LF UK, Praha 4;  Katedra technických předmětů PdF LF UK, Hradec Králové 5
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2005, 70, č. 2 s. 128-133
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Cílem práce bylo vyhodnocení výsledků detekce antigenu Chlamydia trachomatis pomocí přímé imunofluorescenční metody ve vzorcích od pacientů s podezřením na tuto infekci.

Typ studie:
Retrospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové.

Materiál a metodika:
Jako materiál byly použity u žen výtěry z hrdla děložního, vaginy a uretry; u mužů výtěry z uretry; dále výtěry spojivek, bronchoalveolární laváže, aspiráty a sputa z dolních cest dýchacích. Získané preparáty se v laboratoři pomocí komerční diagnostické soupravy chemicky fixují a „barví“ monoklonální druhovou protilátkou značenou fluorescenčním barvivem, po přidání kapky glycerolu a překrytí krycím sklíčkem jsou mikroskopicky vyhodnoceny.

Výsledky:
V souboru 6126 vzorků od pacientů s podezřením na chlamydiovou infekcí jsme zjistili pozitivitu 14,4 %, z toho v materiálech z urogenitálního systému žen 14,1 % a u mužů 15,2 %, ve stěrech ze spojivek 14,1 % a v materiálech z dolních cest dýchacích 3,7 %. V závislosti na věku byl v jednotlivých deceniích počet pozitivních vzorků z urogenitálního systému 0–13–14,4–13,9–13,9 a u pacientek starších 60 let 13,9 %. Pro porovnání u mužů 0–21,4–15,1–16–13,4 – a u starších 60 let 16 %. Procentuálně nejvyšší pozitivita tedy byla v našem kraji zjištěna ve vzorcích od mladých mužů ve věku 20–30 let, v nichž je téměř dvojnásobná než u stejně starých žen.

Závěr:
Přímá detekce antigenu Chlamydia trachomatis imunofluorescenční metodou zůstává i nadále spolehlivou diagnostickou metodou. Ke kontrole nebo konfirmaci sporných výsledků je však bezpodmínečně nutné mít k dispozici alespoň jednu další metodu, např. PCR.

Klíčová slova:
Chlamydia trachomatis, průkaz antigenu, imunofluorescence, urogenitální systém, oko, spojivka, sputum, laváž


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2005 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se