Produkty pokročiléox idace proteinův těhotenství


Advanced Oxidation Protein Products in Pregnancy

Objective:
Pregnancy and mainly its complications are associated with increased oxidative stress.Advanced oxidation protein products (AOPP) can serve as one of its markers.Setting: First Institute of Medical Chemistry and Biochemistry and Institute for Clinical Biochemistry,First Medical Faculty, Charles University; Institute for Care of Mother and Child, Prague.Methods: Together with parameters of prenatal screening, AOPP were measured in the serum of23 pregnant women in the 2nd trimester of pregnancy. A group of healthy blood donors – womenand men was used for comparison. AOPP were determined spectrophotometrically according toWitko-Sarsat (absorbance at 340 nm) and are expressed in chloramin units (mmol/l).Results: Serum AOPP concentrations in pregnant women are significantly higher in comparisonwith blood donors – women (85.90±18.70 mmol/l vs 57.34±16.31 mmol/l, P

Key words:
oxidative stress, pregnancy, advanced oxidation protein products


Autoři: M. Kalousová 1,2;  L. Fialová 1;  T. Zima 2;  I. M. Malbohan 1,2;  L. Krofta 3;  J. Soukupová 2;  L. Mikulíková 2;  S. Štípek 1
Působiště autorů: Ústav lékařské biochemie 1. LF UK Praha, přednosta prof. MUDr. S. Štípek, DrSc. 2Ústav klinické biochemie 1. LF UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. T. Zima. DrSc. 3Ústav pro péči o matku a dítě Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (4): 194-197
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Těhotenství a především jeho komplikace jsou spojeny se zvýšeným oxidačním stresem.Jako jeden z jeho markerů slouží produkty pokročiléoxid ace proteinů (AOPP).Metodika: V rámci prenatální screeningu byly stanoveny AOPP v séru 23 těhotných žen ve 2.trimestru těhotenství. Pro srovnání byla použita skupina dárců krve – žen a mužů. AOPP bylystanoveny spektrofotometricky podle Witko-Sarsat (absorbance při 340 nm) a jsou vyjádřenyv jednotkách chloraminu (mmol/l).Výsledky: Sérové koncentrace AOPP u těhotných jsou signifikantně vyšší ve srovnání s dárci krveženami(85,90±18,70 mmol/l vs 57,34±16,31 mmol/l, p

Klíčová slova:
oxidační stres, těhotenství, produkty pokročiléoxi dace proteinů

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2002 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se