Antropologické vyšetření u žens hyperfenylalaninémií


Anthropologic Investigation in Women withHyperphenylalaninaemia

Objective:
Anthropometric investigation in women with hyperphenylalaninemia.Design: Retrospective clinical study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology and Institute of Inherited Metabolic Disordersof General Faculty Hospital and 1st Medical Faculty of Charles University in Prague, Departmentof Clinical Biochemistry, Haemathology and Immunology of Hospital Na Homolce in Prague.Methods: 44 anthropometric and 12 anthroposcopic parameters were studied in a group of 16women with reproduction normality.Results: Smaller body heights, pathological body posture and dysplastic findings were found.Conclusion: Registered diferences and dysplastic findings are motivating for studies in a largergroup of women with hyperphenylalaninemia.

Key words:
hyperphenylalaninemia, anthropometry


Autoři: A. Doležal 1;  S. Šťastná 2;  J. Hyánek 2,3;  J. Živný 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Ústav dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK, přednosta prof. MUDr. M. Elleder, DrSc. 3Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice Na 1
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2002, , č. 4 s. 215-219
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Antropometrickévyš etření u žen s hyperfenylalaninémií.Typ studie: Retrospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika a Ústav dědičných metabolických poruchVFN a 1. LF UK v Praze, Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie NemocniceNa Homolce v Praze.Metodika: U 16 žen s hyperfenylalaninémií sledováno 44 antropometrických a 12 antroposkopickýchcharakteristik. Naměřenéhodno ty byly porovnány s hodnotami v souboru žen tzv. reprodukčnínormy.Výsledky: U ženbyla zjištěna menší tělesná výška, patologickédrž ení těla a dysplastickéodc hylky.Závěr: Zjištěnéodch ylky a nález dysplastických změn jsou podnětem pro studium parametrův početnější skupině žen s hyperfenylalaninémií.

Klíčová slova:
hyperfenylalaninémie, antropometrie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2002 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se