Výskyt vrozených vad ve vybranýchoblastech a státech světa v období1988–1998


Incidence of Congenital Defects in Selected Areas andCountries of the World in 1988–1998

Objective:
Presentation of the incidence of selected types of birth defects in registers of birthdefects abroad and in comparison with data from the Czech Republic in 1988–1998.Design: Retrospective epidemiological analysis of the incidence of birth defects.Setting: Institute for the Care of Mother and Child, Prague.Methods: Analysis of the incidence of 15 types of selected birth defects in liveborn and stillborninfants in 1988–1998 according to published data and publications of the International Clearinghouse for Birth Defects Monitoring Systems (ICBDMS) and European Registration of CongenitalAnomalies (EUROCAT). Comparison of the incidence of 15 selected types of congenital defectsfrom 24 registers worldwide incl. the Czech Republic.Results: In the resultant incidences of selected types of congenital defects during the presentedperiod participate geographical and ethnic differences as well as a series of other factors, inparticular primary and secondary prevention of birth defects. The influence of other biosocialfactors is assumed.Conclusion: Long-term well functioning registration of birth defects is an essential prerequisitenot only for national analyses but also for possible more detailed collaboration and analyses on aninternational scale.

Key words:
data from registers, most frequent congenital defects, regional differences in incidenceof development defects


Autoři: A. Šípek
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (4): 202-209
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Prezentace incidencí vybraných typů vrozených vad v zahraničních registrech vrozenýchvad a srovnání s údaji zČeskérep ubliky v období 1988–1998.Typ studie: Retrospektivní epidemiologická analýza incidencí vrozených vad.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha.Metodika: Analýza incidencí vybraných patnácti typů vrozených vad (VV) u živě a mrtvě narozenýchdětí v období 1988–1998 podle publikovaných údajů a dat z publikací International Clearinghousefor Birth Defects Monitoring Systems (ICBDMS) a European Registration of CongenitalAnomalies (EUROCAT). Srovnání výskytu 15 vybraných typů vrozených vad z 24 registrů z celéhosvěta včetně Českérep ubliky.Výsledky: Na výsledných incidencích vybraných typů vrozených vad se v prezentovaném obdobípodílejí jednak geograficko-etnickérozd íly, jakož i řada dalších faktorů, především primární a sekundárníprevence vrozených vad. Předpokládá se i vliv dalších biosociálních faktorů.Závěr: Dlouhodobě kvalitně pracující registrace vrozených vad je nezbytným předpokladem nejenk národním analýzám, ale i k možnostem podrobnější spolupráce a analýz v mezinárodním měřítku.

Klíčová slova:
údaje z registrů, nejčastější vrozenévad y, regionální rozdíly ve výskytu vývojovýchvad

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2002 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se