Kurabilita maligníchtumorů trofoblastu – závislost na histologickém typu a rizikovýchstupních


Curability of MalignatTrophoblastic Tumours: Dependence on Histological Type and RiskGrades

Objective:
Curability of malignant trophoblastic tumours.Design: Retrospective analysis.Setting: Trophoblastic Disease Centre (TDC-CZ) in the Czech Republic.Methods: Clinical and pathological analysis of 367 malignant trophoblastic tumours (MTT) fromthe point of histologic typing, risk degrees (RD) according to classification of FIGO, WHO, NIHand TDC-CZ and the evaluation of curability.Results: 1st RD and 2nd RD according to TDC-CZ classification include 85.1% MTT and its curabi-lity comprises 100%. At 3rd RD cure rate drops to 64.3% and at 4th RD to 55.6%. According to FIGOclassification 1st RD comprises 48%, 2nd RD 17% and their cure rate is also 100%. The 3rd/a RDincludes 20% and curability is 100%, 3rd/bc RD includes 10% with cure rata of 67% and 4th RD/abccomprises 5% with 50% curability.According to WHO 1 of RD (< 5 score) includes 81,2% and cure rate 99,2%. 2nd RD (= 5-7 score) has9.1% and 92.9% cure rate. 3rd RD (8-12 score) comprises 4.5% and 57.1% cure rate and 4th RD (> 12score) includes 5.2% with 50% cure rate.According to NIH 1st RD (=A) comprises 64.9% with 100% curability and 2nd RD (=B1) includes20.1% with 100% curability. 3rd and 4th RD according to NIH B2 comprise 14.9% and have 60.9%curability.Curability depends on histologic type of MTT. In differentiated forms curability comprises 96.7%and in undifferentiated forms summarized 76.9%, fluctuating according to subtypes from 60% to88.9%.Conclusion: Comparing the cure rate according to classification FIGO, WHO, NIH and TDC-CZ in367 MTT treated in the TDC-CZ in the Czech Republic during the years 1955 - 2000 it becomesclear that relevant prognostic-risk classification must factually specify: 1. Staging with specificlocation of metastasis, 2. Independent risk factors verified by multifactorial analysis 3. Histolo-gic type with expression of differentiated and undifferentiated components of MTT.

Key words:
malignant trofoblastic tumours, typing, prognostic classifications, curability


Autoři: M. Zavadil;  J. Feyereisel;  P. Šafář;  M. Pán;  H. Heřman
Působiště autorů: Centrum pro trofoblastickou nemoc (CTN), vedoucí doc. MUDr. M. Zavadil, DrSc. Ústav pro péči o matku a dítě, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl CSc. Katedra gynekologie-porodnictví IPVZ Praha, vedoucí doc. MUDr. J. Feyereisel, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2001, , č. 6 s. 422-426
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Kurabilita maligních tumorů trofoblastu.Typ studie: Retrospektivní analýza.Název a sídlo pracoviště: Centrum pro trofoblastickou nemoc (CTN) v České republice.Metodika: Klinická a patologická analýza 367 maligních tumorů trofoblastu (MTT) z hlediska rizi-kových stupňů (RS) podle klasifikace FIGO, WHO, NIH a CTN s vyhodnocením jejich kurability. Výsledky: 1. RS a 2. RS podle klasifikace CTN zahrnuje 85,1 % MTT a jejich kurabilita činí 100 %.U 3. RS klesá na 64,3 % a u 4. RS na 55,6 %. Podle klasifikace FIGO tvoří 1. RS 48 %, 2. RS 17 %a jejich kurabilita je rovněž 100%. 3. a RS zahrnuje 20 % a je kurabilní ve 100 %. 3. bc tvoří 10 %se 67% kurabilitou a 4. abc má 5% podíl s 50% kurabilitou.Podle WHO 1. RS (< 5 skóre) zahrnuje 81,2 % s 99,2% kurabilitou a 2. RS (= 5-7 skóre) tvoří 9,1 %s 92,9% kurabilitou. 3. RS (8-12 skóre) tvoří 4,5 % s 57,1% kurabilitou a 4. RS (> 12 skóre) zahrnuje5,2 % s 50% kurabilitou. Podle NIH 1. RS (=A) s podílem 64,9 % má 100% kurabilitu a 2. RS (=B1)zahrnuje 20,1 % se 100% kurabilitou. 3. a 4. RS podle NIH B2 tvoří 14,9 % a má 60,9% kurabilitu.Kurabilita závisí na histologickém typu MTT. U diferencovaných forem tvoří 96,7 % a u nediferencovaných souhrnně 76,9 %. Podle podtypů kolísá od 60 % do 88,9 %.Závěr: Ze srovnání kurability podle klasifikace FIGO, WHO, NIH a CTN u 367 MTT léčenýchv CTN v České republice v letech 1955-2000 vyplývá, že relevantní prognosticko-rizikové klasifikace musí konkrétně specifikovat: 1. staging se jmenovitou lokalizací metastáz, 2. independentnírizikové faktory ověřené multifaktorální analýzou a 3. histologický typ s vyjádřením diferencované a nediferencované komponenty MTT.

Klíčová slova:
maligní trofoblastické tumory, určení typu prognostické klasifikace, kurabilita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více