Kongenitální hydrometrokolposs chorangiózou placenty – kazuistika


Congenital Hydrometrocolpos withChorangiosis of Placenta: Case Report

Objective:
The authors describe prenatal ultrasound findings of rapidly increasing cystic massesin the abdominal and pelvic region and bilateral hydronephrosis in a female foetus at 31 week ofgestation. The pregnancy was terminated at 34 week of gestation.Design: Case report.Setting: Department of Pathology, University Hospital in Pilsen.Subject and method: The hydrometrocolpos (HMC) with cystoureterohydronephrosis, compression of a bowel, productive peritonitis, hypoplasia of the lungs, and malformed external genitalorgans were found at autopsy. Additionally, a very thick placenta showing chorangiosis wasdetected by ultrasound, which was confirmed by histological examination.Conclusion: The case shows the importance of prenatal ultrasound diagnosis of HMC and suggeststreatment possibilities to prevent complications.

Key words:
hydrometrocolpos, genital malformations, chorangiosis of placenta, ultrasound findings, autopsy findings


Autoři: Š. Hadravská ;  T. Kohoutek ;  B. Mejchar
Působiště autorů: Šiklův patologicko-anatomický ústav FN Plzeň, přednosta prof. MUDr. F. Fakan, CSc. Ústav histologie a embryologie LF UK Plzeň, přednosta doc. MUDr. J. Kočová, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2001, , č. 6 s. 445-448
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Autoři popisují ultrasonografický nález prenatálních, rychle se zvětšujících cystickýchútvarů v pánevní a břišní dutině a oboustrannou hydronefrózu u plodu ženského pohlaví ve 31.týdnu gestačního stáří.Typ studie: Kazuistika.Název a sídlo pracoviště: Šiklův patologickonatomický ústav FN v Plzni.Předmět a metoda studie: Pro předpokládanou neslučitelnost těchto malformací s postnatálnímživotem bylo těhotenství ukončeno ve 34. týdnu. Při pitvě byl nalezen hydrometrokolpos (HMC)s cystoureterohydronefrózou a s kompresí střeva, produktivní peritonitida, hypoplazie plic a malformace zevního genitálu. Dále ultrasonografické vyšetření prokázalo placentomegalii. V placentěbyla histologicky zjištěna chorangióza.Závěr: Případ poukazuje na význam prenatální ultrasonografické diagnostiky HMC a možnostnásledné léčby a prevence komplikací.

Klíčová slova:
hydrometrokolpos, malformace genitálu, chorangióza placenty, ultrasonografickýnález, nekroptický nález

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se