Kongenitální hydrometrokolposs chorangiózou placenty – kazuistika


Congenital Hydrometrocolpos withChorangiosis of Placenta: Case Report

Objective:
The authors describe prenatal ultrasound findings of rapidly increasing cystic massesin the abdominal and pelvic region and bilateral hydronephrosis in a female foetus at 31 week ofgestation. The pregnancy was terminated at 34 week of gestation.Design: Case report.Setting: Department of Pathology, University Hospital in Pilsen.Subject and method: The hydrometrocolpos (HMC) with cystoureterohydronephrosis, compression of a bowel, productive peritonitis, hypoplasia of the lungs, and malformed external genitalorgans were found at autopsy. Additionally, a very thick placenta showing chorangiosis wasdetected by ultrasound, which was confirmed by histological examination.Conclusion: The case shows the importance of prenatal ultrasound diagnosis of HMC and suggeststreatment possibilities to prevent complications.

Key words:
hydrometrocolpos, genital malformations, chorangiosis of placenta, ultrasound findings, autopsy findings


Autoři: Š. Hadravská;  T. Kohoutek;  B. Mejchar
Působiště autorů: Šiklův patologicko-anatomický ústav FN Plzeň, přednosta prof. MUDr. F. Fakan, CSc. Ústav histologie a embryologie LF UK Plzeň, přednosta doc. MUDr. J. Kočová, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2001, , č. 6 s. 445-448
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Autoři popisují ultrasonografický nález prenatálních, rychle se zvětšujících cystickýchútvarů v pánevní a břišní dutině a oboustrannou hydronefrózu u plodu ženského pohlaví ve 31.týdnu gestačního stáří.Typ studie: Kazuistika.Název a sídlo pracoviště: Šiklův patologickonatomický ústav FN v Plzni.Předmět a metoda studie: Pro předpokládanou neslučitelnost těchto malformací s postnatálnímživotem bylo těhotenství ukončeno ve 34. týdnu. Při pitvě byl nalezen hydrometrokolpos (HMC)s cystoureterohydronefrózou a s kompresí střeva, produktivní peritonitida, hypoplazie plic a malformace zevního genitálu. Dále ultrasonografické vyšetření prokázalo placentomegalii. V placentěbyla histologicky zjištěna chorangióza.Závěr: Případ poukazuje na význam prenatální ultrasonografické diagnostiky HMC a možnostnásledné léčby a prevence komplikací.

Klíčová slova:
hydrometrokolpos, malformace genitálu, chorangióza placenty, ultrasonografickýnález, nekroptický nález

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více