Antibiotická profylaxe infekčníchkomplikací císařského řezu - prospektivnístudie


Antibiotic Prophylaxis of Infectious Complications ofCaesarean Sections - Prospective Study

Objective:
To verify the significance of Cefazolin administration to women who were indicated forcaesarean section.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, First Faculty of Medicine, Prague, Czechrepublic.Methods: Cefazolin was administered to 30 women with a patient history risk in a dose of 1 mg i.v.after ligation of the umbilical cord. The control group consisted of 30 women. Observed parame-ters: weight gain during pregnancy, indications for caesarean section, culture from the cervix andvagina prior to the caesarean section, culture from the amniotic fluid, culture from the 4 th daylochia, temperature curve, leucocyte count before and 4 days after the operation, complicationsafter the surgery, administration of antibiotics, and length of hospitalisation.Results: In the group with antibiotic prophylaxis, we observed a more favourable course of thetemperature curve and a smaller leucocyte count the fourth day after the surgery (p < 0.01), incomparison with the women without prophylaxis. The duration of hospitalisation in women withantibiotic prophylaxis was one day shorter and there was no occurence of febrile complicationsrequiring further antibiotic treatment.Conclusion: Cafazolin is advantageous antibiotic for prophylaxis in caesarean section in patientswith risk.

Key words:
prophylaxis, caesarean section, Cefazolin


Autoři: J. Jeníček 1;  T. Fait 1;  A. Jedličková 2;  J. Živný 1
Působiště autorů: Gynek. -porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2 Ústav pro lékařskou mikrobiologii 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. A. Souček, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.1999, , č. 5 s. 313-316
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
ověření významu profylaktického podání cefazolinu ženám, u kterých byl indikováncísařský řez.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.Metodika: Cefazolin byl aplikován 30 ženám s rizikovou anamnézou v dávce 1 g i.v. po podvazupupečníku plodu. Kontrolní soubor tvořilo 30 žen. Sledované parametry: váhový přírůstek v těho-tenství, indikace k císařskému řezu, kultivace hrdla a pochvy před císařským řezem, kultivaceplodové vody, kultivace očistků 4. den, teplotní křivka, leukocyty před operací a 4. den po opera-ci, komplikace po operaci, nasazení antibiotik, délka hospitalizace.Výsledky: ve skupině s antibiotickou profylaxí jsme zjistili příznivější průběh teplotní křivky,nižší počet leukocytů čtvrtý den po operaci (p < 0,01) ve srovnání se skupinou žen bez profylaxe,doba hospitalizace u žen s ATB profylaxí byla o jeden den kratší a nevyskytly se žádné febrilníkomplikace vyžadující další léčbu antibiotiky.Závěr: Cefazolin je vhodné antibiotikum k profylaxi u rizikových pacientek při císařském řezu.

Klíčová slova:
profylaxe, císařský řez, Cefazolin

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


1999 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více