Zemřela doc. Jana Vejlupková


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2020; 159: 171
Kategorie: Osobní zprávy

8. června 2020 zemřela ve věku nedožitých 88 let doc. MUDr. Jana Vejlupková, CSc., pedagožka, vědkyně, emeritní přednostka Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze.


Od roku 1961 pracovala MUDr. Jana Pazderová-Vejlupková jako sekundární lékařka na Klinice nemocí z povolání vedené profesorem MUDr. Jaroslavem Teisingerem, od roku 1968 jako odborná asistentka 1. LF UK. Svou disertační práci pro titul kandidáta věd s názvem „Vliv elektromagnetického záření na zdraví člověka a krvetvorbu krys“ však z politických důvodů směla obhájit až v roce 1980, habilitovala v roce 1989. Publikovala řadu významných prací o zdravotní problematice mikrovln a radiovln, chronické profesní intoxikaci 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxinem a otravě dimethylrtutí, které jsou stále citovány ve světové literatuře.

Byla předsedkyní sekce nemocí z povolání Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP a předsedkyní Oborové rady pracovního lékařství České lékařské komory. Jen těžko lze ocenit množství práce, kterou vykonala pro rozvoj oboru a pro sjednocení kritérií pro hlášení nemocí z povolání. Vykonávala funkci poradkyně ministra zdravotnictví a předsedkyně poradního sboru pro nemoci z povolání ministra zdravotnictví, kde spolupracovala na přípravě řady právních norem v oboru nemoci z povolání. V letech 1991–1995 vedla Kliniku nemocí z povolání 1. LF UK a VFN jako přednostka, přitom stále pracovala v mnoha odborných funkcích. Ve spolupráci s odborníky z celé republiky v roce vydala 1995 skripta „Nemoci z povolání“. Za celoživotní zásluhy o rozvoj oboru jí byla v roce 1998 udělena Pamětní medaile 1. LF UK.

Práci docentky na klinice nemocí z povolání vykonávala až do roku 2004, byla členkou redakční rady časopisu Praktický lékař, zabývala se historií oboru pracovní lékařství a nemoci z povolání a má neocenitelné zásluhy o uchování vzácných historických údajů ze začátků oboru. K výročí 100 let od narození zakladatele oboru profesora Teisingera v roce 2005 vydala monografii „Profesor Jaroslav Teisinger a historie českého pracovního lékařství“, protože na tohoto svého váženého, přísného, avšak milovaného učitele velmi ráda vzpomínala. Sama také vždy usilovala o zachování jeho zásad a vysoké odborné úrovně své kliniky. Obětavě pečovala o pacienty s chronickými nevyléčitelnými nemocemi a zasazovala se o spravedlivé odškodnění všech osob s nemocemi z povolání.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Úvodem

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se