Cena J. E. Purkyně pro docentku Jarmilu Drábkovou


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2020; 159: 167
Kategorie: Osobní zprávy

17. června se na zámku v Libochovicích uskutečnil Purkyňův den – letos již 62. Program byl zahájen předáním Ceny J. E. Purkyně doc. MUDr. Jarmile Drábkové, CSc.


10 oblastí plodné a stále nekončící kariéry laureátky přiblížil člen předsednictva ČLS JEP prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol, na které paní docentka pracuje více než 40 let. Zdůraznil zásadní podíl laureátky na přeměně oboru z „uspávání“ na komplexní perioperační péči a její zakladatelskou úlohu při vzniku a rozvoji následné a dlouhodobé intenzivní péče. Za stejně záslužné právem považuje celoživotní úsilí o vzdělávání v oboru, od redaktorské práce v Referátovém výběru z anesteziologie a resuscitace, který zprostředkovával po celá 70. a 80. léta jinak nedostupné moderní poznatky, po autorství a spoluautorství základních monografií nejen ve vlastním oboru, ale i v laboratorní diagnostice a učebnicích pro nelékařské obory. Připomněl také její zájem o etiku intenzivní medicíny a práci v etické komisi ČLK.

V dalším příspěvku vrchní sestra NIP/DIOP Fakultní nemocnice Motol Mgr. Soňa Hájková zdůraznila zájem, který paní docentka vždy projevovala o potřeby sester na svém oddělení – jak je vedla k zájmu o nemocné, umění komunikace i k celoživotnímu vzdělávání.

Pokud přehled profesních zájmů laureátky připomínal pestrou mozaiku, pak svoji děkovnou řeč paní docentka přímo nazvala kaleidoskopem. S typickým nasazením a v tomto věku (*1934) málo vídanou vitalitou přiblížila důležité okamžiky svého života a nikoho z přítomných nenechala na pochybách, že nejvyšší ocenění České lékařská společnosti JEP není žádnou definitivní tečkou za jejím bohatým medicínským životem.

Slavnostní dopoledne zpestřil interpretací děl J. S. Bacha, J. Brahmse a S. Rachmaninova klavírní virtuos Martin Levický.


Zdroj: Karel Cvachovec
Petr Sucharda


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se