Dvě výročí prof. MUDr. Jiřího Šonky, DrSc.


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2020; 159: 160
Kategorie: Dějiny lékařství

Na samém konci letošního roku uplyne sto let od narození zakladatele české obezitologie profesora Jiřího Šonky (28. prosince 1920), současně 9. března to bylo už 15 let od jeho úmrtí.


Profesor Šonka byl zdánlivě mužem dvou tváří: na jedné straně vědec – výzkumník, zabývající se klinickou biochemií, zejména pentózovým cyklem, na straně druhé lékař – organizátor, zakladatel pobytových režimů pro obézní ve Zbirohu a zejména v Roudnici nad Labem, které byly v 70. a 80. letech velmi populární.

Tyto dvě tváře však spojovalo více, než by se mohlo zdát. Vynikající student, jeden z prvních poválečných absolventů (studia ukončil již počátkem roku 1947!), nastoupil 1. července 1948 na 3. interní kliniku prof. Josefa Charváta, na které strávil více než 50 let svého medicínského a vědeckého života.

Atestoval z interny, ale jeho klinickou kariéru ukončila „politická nespolehlivost“ (vyrůstal ve středostavovské frankofonně orientované rodině a nikdy se nestal příznivcem komunisty vedené politiky). Naštěstí ho celoživotní zájem o biochemii přivedl nejen k radiobiologii (za výzkum úlohy pentózového cyklu v patofyziologii a terapii nemoci z ozáření byl vyznamenán v roce 1967 státní cenou), ale obloukem přes problematiku adaptace na snížený příjem energie také k obézním pacientům.

Vědecká práce prof. Šonky se promítla do řady publikací, z nichž je nutno jmenovat především monografii „Pentózy“ a poté několik světově citovaných prací o dehydroepiandrostendionu, kterým se zabýval o dvě desetiletí dříve, než přišel jeho boom v 80. letech. Habilitoval se již v roce 1966, ale přes ohromnou vědeckou práci nebyl před rokem 1989 jmenován profesorem; toho se dočkal až počátkem 90. let.

Na 3. interní klinice vybudoval ambulanci pro obézní a také se zasloužil o osamostatnění obezitologické sekce České endokrinologické společnosti ČLS JEP. Následně byl zvolen čestným členem České obezitologické společnosti ČLS JEP a na jeho počest byla zřízena slavnostní Šonkova přednáška, uvozující každoroční obezitologickou a bariatrickou konferenci. Zasloužil se totiž zásadní měrou i o českou bariatrii, když v polovině 80. let indikoval prof. Marii Peškové na 1. chirurgické klinice pražské všeobecné nemocnice (tehdy patřící pod Fakultní nemocnici I) první pacienty ke gastroplastikám a poté i bandážím žaludku. Díky prof. Štěpánu Svačinovi si od roku 2006 připomínáme odkaz prof. Šonky i vědeckou konferencí „Šonkův den“.

Profesor Jiří Šonka, jenž byl se svojí hubenou postavou a dosti suchým humorem postrachem i nadějí generací obézních dam, byl především neúnavným propagátorem vědeckého přístupu k obezitě. Psal nejen vědecké práce, ale také desítky popularizačních článků do ženských časopisů. Zabýval se rovněž problematikou odborové rekreace a navrhl nové, vědecky podložené redukční stravovací i pohybové režimy.

Petr Sucharda


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se