Za docentem Václavem Jiráskem


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2019; 158: 331

Doc. MUDr. Václav Jirásek, CSc., zemřel 31. prosince 2019. Zavzpomínejme na běh jeho života.


Václav Jirásek se narodil 12. srpna 1929 v Praze, maturoval v roce 1948 na reálném gymnáziu a v roce 1953 promoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho prvním působištěm bylo interní oddělení nemocnice v Kutné Hoře. Po dvou letech přešel na I. interní kliniku Fakultní nemocnice I v Praze, kde působil až do konce století, a počátkem století nového přešel v rámci specializace klinik, spolu s celým gastroenterologickým týmem, na IV. interní kliniku, na níž působil až do roku 2018. V roce 2005 jsem napsal do nemocničního časopisu (Nemocnice 2005; 6: 22): Zní to zcela neuvěřitelně, ale doc. MUDr. Václav Jirásek, CSc., pracuje v naší nemocnici 50 let!“ Můžeme přidat dalších 13!

Václav Jirásek se brzy po příchodu na I. interní kliniku začal věnovat gastroenterologii, do jejíž československé a české historie se zapsal mnoha pracemi v domácím i zahraničním tisku i gastroenterologickými kapitolami v monografiích. K hodnocení jeho písemných projevů lze použít výroky dvou klasiků české gastroenterologie. Docent Jaroslav Šetka říkal, že jeho práce jsou po literární stránce „hodné vnuka spisovatelova“. A nelze než souhlasit s profesorem Zdeňkem Mařatkou, který při příležitosti oslavencových šedesátin napsal: „Nikde není slova zbytečného, vše je na svém místě, v přiměřených proporcích.“ Docent Jirásek byl nadán talentem nejen literárním, ale i pedagogickým. Celé generace českých mediků poznávaly gastroenterologii jeho prostřednictvím ve skriptech a učebnicích. Byl výborným rétorem a diskutérem, žádaným přednašečem.

Docent Jirásek byl internistou se širokým rozhledem. V roce 1957 složil atestaci I. stupně z vnitřního lékařství, o pět let později atestaci II. stupně z vnitřního lékařství, kandidátské řízení absolvoval v roce 1968 a v roce 1986 byl habilitován. Jeho základním oborem byla gastroenterologie, věnoval se zejména problematice peptického vředu, funkčním poruchám, farmakoterapii a od 70. let zvláště polypózám. Jeho soubor nemocných s familiární adenomatózní polypózou, které sledoval desítky let, byl největší v republice. Mnoho let vedl gastroenterologické oddělení I. interní kliniky a dlouhodobě se staral o pacienty v gastroenterologické poradně. Podílel se na zavádění gastrofibroskopie u nás. Hodně mladých lékařů vyučil základům endoskopie. V roce 1972 spolu s Jaroslavem Šetkou a Hanou Dvořákovou jako první u nás popsali časný karcinom žaludku.

Po řadu let pracoval ve výboru České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a byl jejím čestným členem. Byl zástupcem hlavního redaktora časopisu Česká a slovenská gastroenterologie, byl členem redakční rady Praktického lékaře, dlouholetým členem Komise pro nová léčiva MZ a členem poradního sboru SÚKL.

Mezi koníčky Václava Jiráska patřila ornitologie, k čemuž se váže zajímavá historka. Když před mnoha lety přijel do Prahy slavný dánský fyziolog Poul Bjørndahl Astrup, byly mu nabízeny různé kratochvíle, návštěvy památek, a on vyslovil přání, že chce pozorovat ptáky. Kdo se stal jeho průvodcem? Václav Jirásek jej vzal do jižních Čech a pozorovali spolu.

Osobnost Václava Jiráska vystihl Aleš Hep před deseti lety v laudaci k jeho osmdesátinám: „Docent Jirásek je obdařen vzácnou vlastností být přítelem a partnerem mnoha lidí ze svého okolí a být jimi ctěn a vážen, má dar humor a optimismus dávat a rovněž tak jej široce přijímat se svou typickou velkorysostí, jež je dána nejen životními zkušenostmi, ale i jeho povahovými vlastnostmi a pochopením pro slabosti druhých.“

Václave, chybíš nám, Tvoje znalosti, Tvoje laskavost, Tvůj humor.

Karel Lukáš


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
nový kurz
Autoři:

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se