Editorial


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 407
Kategorie: Editorial

Předsednictvo ČLS JEP se rozhodlo oslavit 230. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně 28. kongresem České lékařské společnosti JEP, který byl uspořádán ve dnech 7. a 8. prosince 2017. První den slavnostně v budově Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci pod záštitou jeho předsedy Milana Štěcha a druhý den v Lékařském domě. Jako pocta světoznámému vědci a vlastenci, jehož jméno naše společnost nese ve svém názvu, bylo předneseno 28 přednášek věnovaných přímo Janu Evangelistovi Purkyněmu a jeho odkazu a 18 přednášek věnovaných perspektivám jednotlivých lékařských oborů. V nakladatelství Mladá fronta byla vydána kniha „Jan Evangelista Purkyně a jeho význam pro současnou a budoucí medicínu“ s mnoha ilustracemi. Zajímavostí na závěr kongresu byla praktická ukázka subjektivních zrakových vjemů v představení studenta FAMU nazvaném „Kouzelná skříňka“. Zájemci zhlédli v hluboké tmě speciální živou adaptaci optických kotoučů, světelných a zvukových obrazců inspirovanou pokusy, jež Purkyně prováděl na vlastním těle již v první polovině 19. století.

Na kongresu byly slavnostně uděleny zlaté pamětní medaile ČLS JEP pěti významným představitelům naší medicíny: doc. MUDr. Adéle Bártové, CSc., prof. MUDr. Jaroslavu Jezdinskému, CSc., doc. MUDr. Radaně Neuwirtové, CSc., doc. MUDr. Marii Staňkové, CSc., a prof. MUDr. Eduardu Zvěřinovi, DrSc.

Na jednání byli pozvaní i potomci Jana Evangelisty Purkyně a také baronka Jana Hildprandt-Germenisová. U jejích předků na zámku v Blatné J. E. Purkyně působil jako vychovatel a rodina Hildprandtova mu umožnila další studium. Na kongresu byla konstatována téměř veškerá známá fakta o životě a výzkumech Jana Evangelisty Purkyně, ale dozvěděli jsme se i detaily nové, například že výzkum závrati konal J. E. Purkyně na kolotočích na Štvanici a že rostliny jsou pojmenovány nejen po jeho synovi, přírodovědci Emanuelovi, ale i po samotném Janu Evangelistovi. Také bylo konstatováno, že Josef Mánes zachytil otce Jana Evangelistu a syna malíře Karla na Staroměstském orloji jako starce a syna v alegorickém zobrazení měsíce ledna.

Potomci Jana Evangelisty Purkyně – zleva: Jana Purkyňová, Olga Fišerová, Irena Purkyňová, MUDr. Ivan Fišer, Ing. Jana Leissová, prof. PhDr. Milada Purkyňová, Jan Kroupa, MUDr. Pavla Vaisová
Potomci Jana Evangelisty Purkyně – zleva: Jana Purkyňová, Olga Fišerová, Irena Purkyňová, MUDr. Ivan Fišer, Ing. Jana Leissová, prof. PhDr. Milada Purkyňová, Jan Kroupa, MUDr. Pavla Vaisová

V Purkyňově rodu byla nejen řada vědců, lékařů, učitelů, ale i mnoho umělců. Kompletní rodokmen až do nejmladších rodinných příslušníků (zatím poslední je narozen v roce 2016) na sekretariátu ČLS JEP stále doplňujeme. Osudy Purkyňů ve 20. století byly podobné mnoha českým rodinám. Jiří Purkyně byl popraven nacisty za odbojovou činnost, v rodině došlo i k emigraci, v části rodu se vyskytují tvrdí komunisté poválečné doby Eva Purkyňová a Vilém Benda. Naopak Ing. Miroslav Purkyně se stal náměstkem ministra financí hned po roce 1989. Jeho matka Zdenka Purkyňová dokázala, že mohl v 50. letech vystudovat. „Strýci nakonec skutečně dovolili studovat – ministr Kopecký řekl babičce, když mu tloukla pěstí do stolu a nadávala, že se komunisté chlubí Janem Evangelistou, ale jeho vnuky nenechají studovat: ‚Dobrá, tak ale jen jedno z dětí!‘ … a babička jako v Sofiině volbě vybrala prvorozeného syna,“ vypráví vnuk Zdenky Purkyňové dr. Ivan Fišer a pokračuje: „Byl to jeden z nejchytřejších a nejvtipnějších lidí, jaké jsem v životě poznal. Měl úžasnou vyřídilku, dovedl hodiny bavit společnost tak, že propukali v sérii salv smíchu, a i medicínsky mu to myslelo tak, že když se mě na něco zeptal, pěkně jsem se zapotil.“

Jan Evangelista Purkyně se v anketě Největší Čech umístil na 40. místě mezi Alfonsem Muchou a Pavlem Nedvědem. V kontrastu s jeho zásluhami a tím, že se s jeho jménem setká ve světě možná každý žák základní školy a určitě žák každé školy střední, je to na první pohled divné. Česká republika se ovšem ve výzkumu zdravotní gramotnosti umístila na jednom z posledních míst v Evropské unii. Lidé málo vědí o zdraví, vzniku a prevenci nemocí, natož o historii medicíny. Připomínání osobnosti Jana Evangelisty Purkyně, jak to činíme i v tomto vydání ČLČ, je stále významné. Přibližně 20 struktur či jevů v organismu nese Purkyňovo jméno. Jeho objevy jsou zásadní v řadě medicínských oborů, v biologii obecně i například v kinematografii či kriminalistice.

O jeho skromnosti však svědčí následující citát: Já jsem ovšem ledacos vynašel, ale s tou nesmrtelností jména se to nesmí brát doslovně. Možná, že za sto let málokdo bude vědět, co jest Purkyně. Ale to nevadí. My také nevíme, kdo vynašel pluh, a přece pluh koná službu celému člověčenstvu. Věc tedy zůstává – a to je to hlavní. Má věc snad bude sloužit i těm, kteří nebudou znáti ani moje jméno. A to stačí.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

předseda ČLS JEP

přednosta 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se