Doporučujeme medicina_leky_v_ruce

Anxiolytický efekt valproátu a pregabalinu v translačním modelu lidské úzkosti

6. 12. 2018 Zdroj:

Anxiolytický efekt antikonvulziva valproátu byl potvrzen ve studiích na potkanech, klinické důkazy o jeho možném efektu v terapii úzkosti však zatím chybí. Cílem studie publikované v srpnu 2018 v časopisu Translational Psychiatry bylo sledovat anxiolytický vliv valproátu v translačním modelu lidské úzkosti a srovnat jeho efekt s pregabalinem, antikonvulzivem s klinicky prokázaným anxiolytickým vlivem, a s placebem.

Co prozradil dotazníkový průzkum mezi americkými lékaři o praktických zkušenostech s využíváním beta-blokátorů v léčbě hypertenze?

6. 12. 2018 Zdroj:

Recentně publikovaný kvantitativní průzkum porovnával zkušenosti z praxe a zvyky kardiologů a praktických lékařů při předepisování beta-blokátorů pacientům s hypertenzí.

Inzerce

Emicizumab v profylaxi krvácivých epizod u hemofiliků A s inhibitorem

6. 12. 2018 Zdroj:

Téměř u každého třetího člověka s těžkou hemofilií A se vytvoří inhibitor, což pacienty vystavuje většímu riziku život ohrožujících krvácení nebo opakovaných krvácivých epizod. Standardní substituční léčba je v přítomnosti inhibitoru neúčinná a krvácivé projevy je nutno řešit podáním přípravků s bypassovou aktivitou. Emicizumab je nově schválená látka pro komplikované pacienty s hemofilií A a inhibitorem.

Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Doporučení, indikace a dávkování LMWH
nový kurz
Autoři: Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

Pacient s neuropatickou bolestí v ordinaci praktického lékaře
Autoři: doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D., MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.

Imunoterapie urotelového karcinomu močového měchýře
Autoři: prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Neutropenie
Autoři: MUDr. Michal Kouba

Průlomová bolest a možnosti její léčby
Autoři: MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.

Všechny kurzy

Aktuálně
Kardiovaskulární příhoda

Klasifikace beta-blokátorů dle vlastností – praktické shrnutí

Selektivní, neselektivní, s ISA, bez ISA, … Jde o učebnicové dělení, nebo bychom měli na vlastnosti jednotlivých...
6. 12. 2018 Zdroj:

Účinnost a bezpečnost tapentadolu v dlouhodobé analgetické terapii u pacientky s chronickou pankreatitidou – kazuistika

Chronická pankreatitida je spojená se silnými bolestmi, které jsou často refrakterní vůči běžným analgetikům....
5. 12. 2018 Zdroj:
Inzerce
 :IMPORT-RN:

Lepší odpověď neuropatické bolesti na pregabalin ve vyšších dávkách

Analýza publikovaná loni v Journal of Pain Research ukázala, že řada pacientů s neuropatickou bolestí,...
5. 12. 2018 Zdroj:
Interleukin 17

Pokroky v cílené léčbě psoriázy

Léčiva cílená na signální dráhu interleukinů (IL) 23 a 17A vykazují v terapii psoriázy bezprecedentní...
4. 12. 2018 Zdroj:

Interdentální stripping nezvyšuje riziko zubního kazu

Interdentální stripping, tedy redukce skloviny na aproximálních ploškách zubů v úrovni bodu kontaktu,...
4. 12. 2018 Zdroj: proLékaře.cz

Existuje asociace mezi užíváním SSRI u otců a rozvojem ADHD u jejich potomků?

Studie dánsko-čínského týmu publikovaná v lednu 2018 v časopisu Pediatrics se zabývala prokázáním či...
4. 12. 2018 Zdroj: proLékaře.cz

Terapeutický účinek idebenonu na nádechovou funkci pacientů s Duchenneovou muskulární dystrofií

Hodnocení dynamiky nádechové funkce může poskytovat cenné informace o stupni a progresi plicního postižení...
3. 12. 2018 Zdroj:
 :IMPORT-RN:

Duchenneova muskulární dystrofie: Umíme ji řádně vyšetřit?

Klinická skóre, kvalita života a řada dalších užívaných parametrů mají značný přínos pro hodnocení Duchenneovy...
3. 12. 2018 Zdroj:
krvaceni_tepna_zila_krev

Mechanismus účinku emicizumabu v léčbě hemofilie A

Emicizumab patří mezi revoluční léčiva na poli léčby hemofilie. Představuje novou éru přístupu k léčbě...
3. 12. 2018 Zdroj:
materske_znamenko_zena_ruka

Existuje vyšší riziko maligního melanomu u pacientů s revmatoidní artritidou podstupujících cílenou léčbu?

Některé studie uvádějí možnou asociaci mezi podáváním inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru (TNF)...
3. 12. 2018 Zdroj:
krecove_zily_noha

NOACs v prevenci recidiv žilní tromboembolie

Z důvodu absence studií přímo porovnávajících nová perorální antikoagulancia (NOACs) v léčbě žilní tromboembolie...
3. 12. 2018 Zdroj:
Infekce

Léčba uroinfekcí v primární péči z pohledu bakteriální rezistence – význam nifuratelu

Jedním z žádaných témat, kterými se zabývala výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS...
2. 12. 2018 Zdroj: proLékaře.cz
Guidelines

Aktualizace doporučení NCCN pro antiemetickou terapii 2018

Nauzea a zvracení indukované chemoterapií (CINV) výrazně snižují kvalitu života onkologických pacientů,...
30. 11. 2018 Zdroj:
stomatologie_zubni_kartacek_sklenicka

Jaké složení zubní pasty má výraznější vliv na redukci zubního kamene?

Zubní kámen vzniká zachytáváním minerálů ze slin v tvořícím se zubním povlaku. Již po 8 hodinách od profesionálního...
30. 11. 2018 Zdroj:
pacientka_zena_vysetreni

Kombinovaná léčba metastatického HER2 pozitivního karcinomu prsu – výsledky studie CLEOPATRA

Přídavek pertuzumabu k terapii trastuzumabem a docetaxelem v klinické studii CLEOPATRA signifikantně...
30. 11. 2018 Zdroj:

Klinicky ověřený účinek solí zinku na zubní plak a gingivitidu

Gingivitida je zánětlivé onemocnění dásní způsobené nejčastěji přítomností plaku v gingiválním sulku....
29. 11. 2018 Zdroj:
bolest_klouby_ruce

Biomarkery účinnosti cílené terapie revmatoidní artritidy

Sledování i jiných biomarkerů, než jsou reaktanty akutní fáze, by u pacientů s revmatoidní artritidou...
29. 11. 2018 Zdroj:
Naši partneři
Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se