XXXIV. imunoanalytické dny, XIII. mezinárodní konference CECHTUMA (Central EuropeanTumor Markers) a IV. workshop prediktivní, preventivní a personalizované medicíny


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2013; 152: 273
Kategorie:

Plzeň, 14. až 16. dubna 2013

Konference a workshop v hotelu a kongresovém centru Primavera pořádala sekce imunoanalytických metod České společnosti nukleární medicíny ve spolupráci s Českou endokrinologickou společností, Českou společností klinické biochemie, sekcí laboratorní imunologie České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP. Spolupořadatelkami byly i zahraniční organizace: European Group for Tumor Markers (EGTM) a European Association of predictive, preventive and personalized medicine (EPMA).

Ideovou osou spojující akce byly biomarkery; imunoanalytické dny – současné pojetí biomarkeru, využití biomarkerů pro prevenci, diagnostiku, optimalizaci a monitoraci léčby, zejména v onkologii, endokrinologii, biomarkery v tělních tekutinách, v gynekologii a porodnictví, CECHTUMA – biomarkery v onkologii, důvod jejich stanovení a workshop personalizované medicíny – individuální přístup k cílené léčbě pacienta.

Hlavní tematické bloky: Biomarkery a personalizovaná medicína, Persona-lizovaná medicína, Management laboratoře a kontrola kvality, Biomarkery v onkologii, Biomarkery v endokrinologii, Biomarkery v gynekologii a porodnictví, Neobvyklé tekutiny pro stanovení biomarkerů a preanalytika, Molekulární biologie a Ranní diskuzní bloky (zaměřené na nádorové markery, statistiku, molekulární biologii, publikace a přednášení, vitamin D a endokrinologii).

Vědecký výbor konference tvořila i řada zahraničních expertů: prof. V. Barak (Jeruzalém), prof. R. Molina (Španělsko), prof. M. J. Duffy (Irsko) a prof. O. Wolfe (USA). Výbor se snažil zařadit co největší počet sdělení, zejména přehledových, edukativního charakteru, výsledky vlastních klinických studií i jednotlivé kazuistiky.

Úvodní přednášky byly zaměřeny na postavení biomarkerů v personalizované medicíně, druhý blok se zabýval problematikou farmakogenetiky a farmakogenomiky a odpolední program uzavíraly přednášky k managementu laboratoře a kontroly kvality. Druhý den konference byl věnován biomarkerům v onkologii, k nimž přispěli i zahraniční přednášející: prof. Duffy – použití biomarkerů ve screeningu rakoviny, prof. Barak – klinické využití biomarkerů pro zhoubné nádory oka a kožní melanomy a prof. Molina – klinické využití cirkulujících hladin HER-2/neu onkoproteinu u rakoviny prsu. Blok přednášek s problematikou biomarkerů v endokrinologii zahrnoval např. příčiny obezity u dětí, problematiku kalcifikace aortálních chlopní, vliv antiepileptik na kostní metabolismus apod. V bloku Molekulární biologie byla diskutována problematika exprese kódujících a nekódujících RNA u nádorových onemocnění, mikroRNA u zánětlivých onemocnění srdce, plic a karcinomu prostaty; přínosné bylo sdělení dr. Eignera z ústavu jaderné fyziky AV ČR v Praze Řeži o molekulárním zobrazování a kvalifikaci a kvantifikaci biologických procesů.

Poslední den zazněly přednášky ke stanovování biomarkerů v neobvyklých biologických tekutinách, o biomarkerech v gynekologii a porodnictví zaměřených na screening Downova syndromu v ČR.

doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.

Technologické centrum AV ČR

Ve Struhách 27, Praha 6

e-mail: kinkorova@tc.cz

prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

FN Plzeň

e-mail: topolcan@fnplzen.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×