Mezinárodní konference AWHP 2013


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2013; 152: 288
Kategorie: Sjezdy

Praha, 17. září 2013

Katedra lékařských a humanitních oborů Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze a Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně uspořádaly 17. září 2013 již 3. ročník mezinárodní konference věnované multioborovému přístupu k problematice krizového řízení, odstraňování následků katastrof, medicíny katastrof, urgentní medicíny, psychickým aspektům traumatu a komplexní zdravotní péče v rámci následné rehabilitační péče s názvem Aspekty práce pomáhajících profesí – AWHP 2013.

Letošní ročník přivedl do hotelu Olympik v Praze 8 téměř dvě stovky vysokoškolských učitelů, odborníků z praxe, konzultantů a studentů. Lákadlem letošního ročníku byly nejen obsahové otázky, spojené s ústředním tématem, ale také program bohatý na zajímavé přednášky, kterých ve dvou sekcích bylo prezentováno 52.

Kongresový sál tentokrát hostil celou řadu významných osobností, například genmjr. v. z. Ing. Miroslava Štěpána, náměstka ministra vnitra České republiky pro evropské fondy, bezpečnostní výzkum a policejní vzdělávání, brig. gen. MUDr. Božetěcha Jurenku, ředitele Agentury vojenského zdravotnictví Armády České republiky, brig. gen. Ing. Jaromíra Zůnu, Ph.D., MSc., ředitele Agentury logistiky Armády České republiky, genmjr. v. z. Ing. Jiřího Halašku, Ph.D., proděkana FBMI ČVUT v Praze, který byl zároveň jedním z hlavních organizátorů, doc. MUDr. Miroslava Tichého, CSc., děkana Fakulty zdravotnických studií, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, prof. MUDr. Leoše Navrátila, CSc., předsedu Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, MUDr. Josefa Štorka, Ph.D., předsedu Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a celou řadu dalších erudovaných odborníku z České a Slovenské republiky.


Mezinárodní konferenci zahájil prof. MUDr. Jozef Rosina, PhD., děkan Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze, který ve svém úvodním slovu ocenil záměr organizátorů vytvořit odbornou platformu pro setkávání se odborníků ze všech oblastí, které participují na uceleném přístupu k řešení krizových a mimořádných situací, včetně odstraňování jejich následků a poskytování komplexní odborné péče přeživším a obětem v rámci všech složek pomáhajících profesí.

V dopoledním bloku přednášek byla pozornost upřena především na problematiku krizového řízení, odstraňování následků mimořádných událostí, poskytování přednemocniční péče v polních podmínkách v rámci zahraničních misí Armády České republiky a zdravotní péči. Posluchači se mohli seznámit s indikátory bezpečnosti regionů, systémem „MEDEVAC“, s problematikou spojenou se stažením vojenských sil z Afghánistánu, léčbou hemoragicko-traumatického šoku po teroristickém útoku, specifikami léčby v polní nemocnici Armády České republiky ROLE II v Kábulu. Opominuta nebyla ani spolupráce sester české a francouzské armády v rámci mezinárodní nemocnice ROLE III Kaia v Kábulu, specifika anestezie v polních podmínkách či rehabilitace u vybraných poranění skeletu pletence ramenního. Pozornost posluchačů si vyžádalo i sdělení věnované balistické simulaci nepřímých účinků malorážových střel na kostní tkáně člověka.

Odpolední blok přednášek byl rozdělen do dvou sekcí. První sekce byla tematicky zaměřena na problematiku urgentní medicíny a medicíny katastrof. Druhá sekce se věnovala problematice poskytování zdravotní péče včetně psychických a etických aspektů trauma a následné rehabilitační péči. V rámci odpolední části zazněly přednášky nejen dlouholetých odborníků, ale také byl vytvořen prostor pro možnost aktivního vystoupení úspěšných absolventů bakalářských zdravotnických studijních oborů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.

Vzhledem k tomu, že úspěšně proběhl již 3. ročník této mezinárodní konference, oběma organizacím se tak podařilo založit nejen tradici, jejímž cílem je, aby se sešli odborníci i zájemci o dané obory, ale také vytvořili rovněž prostor pro vzájemnou výměnu teoretických poznatků a praktických zkušeností, které se bezprostředně týkají nás všech. S ohledem na spokojenost účastníků s přínosem konference počítají organizátoři s uspořádáním akce i v dalších letech a věří, že zájem odborné veřejnosti bude, s ohledem na řešenou problematiku, trvale vzrůstat. Všechny informace o Mezinárodní konferenci AWHP 2013 lze najít na webové stránce: www. awhp.cz.

Konference byla pořádána s částečnou podporou operačního programu EU: CZ.1.07/2.4.00/31.0224. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název projektu: Ochrana obyvatelstva a řešení krizových a mimořádných událostí. Informační stránky projektu. http://www.projektoo.cz/cz/.

PhDr. et Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.

předsedkyně organizačního výboru konference

e-mail: ralboreb@fbmi.cvut.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×