O činnosti Spolku českých lékařů v Praze


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2013; 152: 290
Kategorie: Zprávy

Spolek lékařů českých v Praze je nejstarším odborným sdružením česky mluvících a smýšlejících lékařů. Byl založen v červnu 1862 skupinou vedenou Janem Evangelistou Purkyněm. K zakladatelské skupině patřili např. i tehdy mladí kolegové Bohumil Eiselt či Eduard Grégr. Jako hlavní náplň práce byly stanovami určeny: 1. vzájemné povzbuzování a oživování vědecké činnosti a pěstování vědy vůbec2. zdokonalování a upotřebování jazyka českého v umění lékařském. V té době také začal vycházet Časopis lékařů českých a konaly se pravidelné spolkové odborné schůze.

Spolek byl první českou a tehdy jedinou vědeckou lékařskou společnosti, která se velmi zasadila o vznik české části Karlovy univerzity (1882). Tento specifický vztah k akademické obci je dále pěstován a program pravidelných pondělních večerů zajišťují z velké části pražské univerzitní kliniky. Byla zavedena tradice přednášek k 17. listopadu, které zabezpečuje vedení Univerzity Karlovy. Na první lékařské fakultě byl zaveden volitelný předmět „Přednášky Spolku českých lékařů v Praze“, kterému jsou přiděleny EC kredity, celkem 5 za oba semestry. Pro studenty je účast na nich zcela výjimečnou příležitostí seznámit se průřezem aktuální špičkové medicíny v podání reprezentantů prakticky všech lékařských odborností.

Druhým specifickým vztahem je spolupráce s Českou lékařskou komorou, která má též dlouhou tradici. Již v roce 1876 se Spolek vyslovil pro zřizování lékařských komor podle zemí tehdejší monarchie i pro povinné členství lékařů v nich. Odborné schůze Spolku jsou velmi vhodné pro účastníky postgraduálního vzdělávání stejně jako náplň celoživotního vzdělávání. Účast je hodnocena 2 kreditními body ČLK.

Spolkové večery jsou také populární mezi lékaři-seniory. Z jejich pohledu se jedná o jakousi specifickou univerzitu třetího věku.

Jsme velmi rádi, že naše tradiční spolupráce s akademickou obcí i profesními organizacemi pokračuje v oblasti vědecko-vzdělávací i v současné době. Všichni bychom jistě měli přispívat i ke druhému tradičnímu úkolu Spolku v širším slova smyslu, tedy v kultivaci nejen jazykové kultury, ale společenského prostředí v medicínské obci i celé společnosti. Tradiční historická ukotvenost Spolku českých lékařů k tomu jistě bude nadále přispívat.

Těšíme se na setkávání s Vámi.

Za výbor Spolku českých lékařů v Praze

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×