Setkání lékařů seniorů členů ČLS JEP v Lékařském domě


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2013; 152: 289
Kategorie: Zprávy

Na pozvání vedení ČLS JEP se v Lékařském domě se dne 9. října 2013 sešlo přes 60 seniorů. Naší motivací k této akci byla snaha ukázat našim starším kolegům, že na ně nezapomínáme, a umožnit jim setkání po letech opět v našem lékařském prostředí. Zaplněný sál Lékařského domu potvrdil, že tato naše snaha byla přijata s radostí a setkání přátel ze všech koutů republiky bylo vpravdě dojemné.

Spolu s ředitelkou sekretariátu paní Evou Ponocnou jsme v úvodu přivítali dva vzácné hosty, kteří dodali setkání důstojný ráz. Byli to Jeho Eminence Dominik kardinál Duka a pan profesor ing. Rudolf Zahradník, DrSc., emeritní prezident Akademie věd České republiky.

V kratičkém úvodu jsem poznamenal, že se spolu vracíme do dávných let, kdy elitou obce byli lékaři, kněz a učitel, tehdy i v dnešním zastoupení i zde v Lékařském domě.


Pan kardinál zaujal účastníky svojí úvahou o vztahu těla a duše a zdůraznil etické postuláty naší profese i vlastní zkušenosti s lidskou dimenzí medicíny ve vědě i v praxi.

Pan profesor spojil biologické děje s jejich fyzikálně chemickou podstatou a jako rozený řečník klasického typu poukázal velmi srozumitelně na jejich vliv na fyziologické i patologické děje v těle člověka. Část jeho sdělení se týkala i vlivu chemikálií na lidské zdraví.

Oba příspěvky byly odměněny dlouhým potleskem, který nás ujistil, že jsme pro úvod měli šťastnou ruku ve volbě národních velikánů.


Po obou řečnících jsem seznámil účastníky s aktuálním stavem ČLS JEP, s jeho strukturami i funkcemi a poděkoval jsem jim za to, že to byli oni, v jejichž práci jsme pokračovali v duchu odkazu J. E. Purkyně. Jen stručně jsem se jim zmínil o jejich medicínských zkušenostech, které spolu s důkazy (EBM) byly stejně hodnotné v jejich praxi. Byli reprezentanty vskutku humánní medicíny.

Poděkoval jsem jim za zájem účastnit se tohoto našeho prvního setkání. Je to příkladem i pro mladší kolegy, u nichž se poněkud vytrácí ona kolegiální soudržnost a přátelské intelektuální posezení, které zpomaluje utíkající čas. U mnohých účastníků jsme obdivovali zájem i přes vzdálenost, odkud přijeli, a někdy v ne úplně zdravém stavu. Ten zájem byl ale důkazem obdivuhodné mladistvosti duševní.

Důstojným závěrem bylo nádherné vystoupení mladých trubačů – Pražští trubači, řízené panem JUDr. Petrem Vackem, právníkem ČLS JEP, doprovázené jeho komentářem ke třem předneseným skladbám starých českých mistrů, a to Adama Michny, Leopolda Koželuha a Jiřího Ignáce Linka.

Materiální podporou byly knižní dárky účastníkům od Mladé fronty a.s. a skvělé občerstvení od kavárny B. Braun. Hladký průběh zajistil personál sekretariátu, hospodářské správy ČLS JEP a provozovatelé místního bufetu.

Kolegové odcházeli s díky za tento počin a navrhli každoroční pořádání setkání.

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš DrSc.

předseda ČLS JEP

Eva Ponocná

ředitelka sekretariátu ČLS JEP


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×