Rejstříky


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2013; 152: 291-295
Kategorie:

ČASOPIS LÉKAŘŮ ČESKÝCH

Vydává Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně

Vedoucí redaktor

prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.

Ročník 152

2013

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ, PRAHA

Autorský rejstřík

Úvodník

Blahoš J, Horák J. Úvodník 3

Brdička R, Švábová M. Hold a vzpomínka na zakladatele stomatogenetiky u nás 171

Kuklík M. Historie výuky stomatogenetiky z pohledu klinického genetika 172

Švábová M. viz Brdička R.

Aktuální téma

Holčík J. Zdraví a obchodní společnosti 259

Přehledové články

Bienertová-Vašků J. viz Drábová K.

Brůha R. viz Šmalcová J.

Demlová R. viz Drábová K.

Drábová K, Bienertová-Vašků J, Lokaj P, Dubská L,

Obermannová R, Greplová K, Demlová R, Valík D, Štěrba J. Vitamin D – jeho fyziologie, patofyziologie a význam v etiopatogenezi nádorových onemocnění 20

Driák D, Sehnal B. Význam infekcí způsobených lidskými papilomaviry 15

Driák D, Švandová I. Perspektivy mužské antikoncepce 263

Dubská L. viz Drábová K.

Dvořák K. viz Lukáš K.

Greplová K. viz Drábová K.

Hejdová H. viz Lukáš K.

Hrubá D, Šikolová V, Kunzová Š, Kašíková K. Úloha kouření v epigenetické modifikaci fenotypu: nejnovější poznatky o patologických procesech vyvolaných kouřením 31

Kašíková K. viz Hrubá D.

Kuklík M. Rozštěpové vady 185

Kunzová Š. viz Hrubá D.

Lokaj P. viz Drábová K.

Lukáš K, Dvořák K, Novotný A, Hejdová H, Mišutková J. Diferenciální diagnostika onemocnění ilea 4

Lukáš K, Mandys V. Mikroskopické záněty tlustého střeva 59

Mandys V. viz Lukáš K.

Marková M. viz Švábová M.

Mišutková J. viz Lukáš K.

Novotný A. viz Lukáš K.

Obermannová R. viz Drábová K.

Pavelka T. viz Weisová D.

Racek J. viz Švábová M.

Salášek M. viz Weisová D.

Sehnal B. viz Driák D.

Šikolová V. viz Hrubá D.

Šmalcová J, Brůha R. Kardiovaskulární změny u jaterní cirhózy 123

Štěrba J. viz Drábová K.

Švábová M, Racek J, Marková M. Dědičnost ortodontických anomálií 180

Švábová M, Velíšková E. Studie na dvojčatech ve stomatologii 175

Švandová I. viz Driák D.

Valík D. viz Drábová K.

Velíšková E. viz Švábová M.

Weisová D, Salášek M, Pavelka T. Zlomeniny horního konce stehenní kosti 219

Původní práce

Burešová Z. viz Mravčík V. Bužgová R, Šmotková Š. Porovnání kvality života pacientů na dialýze a po transplantaci ledviny 233

Gürlich R. viz Teplan V jr.

Holubec L. viz Kydlíček T.

Hulejová H. viz Teplan V jr.

Chourová I. viz Racek J. Janík V. Ireverzibilní elektroporace: lokální, non-termální, ablační léčba maligních nádorů 67

Kydlíček T, Třešková I, Třeška V, Holubec L. Odložené rekonstrukce prsu – chirurgie duše? 267

Miovský M. viz Mravčík V.

Mravčík V, Burešová Z, Popov P, Miovský M. Záchytné stanice v České republice v kontextu obdobných služeb o akutně intoxikované v Evropě 129

Popov P. viz Mravčík V.

Racek J, Švábová M, Chourová I. Ortodontické anomálie a sekulární trend v utváření orofaciální oblasti 192

Stránská P. Možnosti hodnocení dentální patologie na archeologickém kostrovém materiálu: prevalence zubního kazu od pravěku po novověk 196

Šenolt L. viz Teplan V jr.

Šmotková Š. viz Bužgová R.

Štollová M. viz Teplan V jr.

Švábová M. viz Racek J.

Teplan V jr., Šenolt L, Hulejová H, Teplan V, Štollová M, Gürlich R. Dynamika změn sérového visfatinu po abdominálním chirurgickém výkonu: nový proinflamační marker v časné diagnostice? 226

Teplan V. viz Teplan V jr.

Třeška V. viz Kydlíček T.

Třešková I. viz Kydlíček T.

Kazuistiky

Čeledová L, Čevela R, Ornerová A. Zkušenosti s personalizovanou medicínou při posuzování invalidity u duševních poruch a poruch chování 135

Čevela R. viz Čeledová L.

Karbanová H. viz Nešpor K.

Matanelli O. viz Nešpor K.

Nešpor K, Matanelli O, Karbanová H. Vleklý problém se závislostí na návykových látkách a jeho řešení 76

Ornerová A. viz Čeledová L.

Speciální sdělení

Čeledová L, Čevela R, Ornerová A. První zkušenosti s personalizovaným posuzováním stupně závislosti pro účely příspěvku na péči  274

Čevela R. viz Čeledová L.

Kinkorová J. Joint Programming, Společné programování – nový nástroj intenzivní spolupráce v oblasti biomedicínského výzkumu v Evropě 79

Kinkorová J. První výsledky účasti České republiky v prioritě Health 7. rámcového programu EU na roky 2007–2013 206Kmeťová A. Certified Tobacco Treament Specialist (CTTS) – edukace specialistů pro léčbu závislosti na tabáku na Mayo Clinic 36

Králíková E, Kmeťová A. Kouření je politická nemoc 240

Ornerová A. viz Čeledová L.

Dějiny lékařství

Hlaváčková L. Před 130 lety byla zahájena výuka na české lékařské fakultě 243

Tesařová D. Marcus Tullius Cicero a lékařství 83

ABSTRAKTA

Brdička R. 16. celostátní konference DNA diagnostiky (Brno, 28.–30. listopadu 2012) 92, 139

Duchková H. 13. dermatologické sympozium „Jak léčím já“ (Ústí nad Labem, 20. října 2012) 37

Kohout P. XIX. sympozium o morfologii a funkci střeva (Staré Splavy, 25.–27. dubna 2013) 278

Tvrzická E. Ateroskleróza 2012 (Praha, 12.–14. září 2012) 86

Sjezdy

Beran J. XV. Liberecké osteologické dny (Liberec, 8. a 9. listopadu 2012) 46

Berka J. Co a jak budeme léčit v příštích letech? (Praha, 18. ledna 2013) 160

Berka J. Vědecká schůze České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP (Praha, 18. ledna 2013) 107

Büchler T. 20. onkologicko-urologické sympozium a 16. mammologické sympozium (Praha, 21.–23. listopadu 2012) 47

Čáp P. Odborné setkání alergologů (Praha, 14. února 2013) 161

Fajfrlík K. Aktuální problémy lékařské parazitologie (Velké Karlovice, 24.–26. dubna 2013) 212

Gkalpakiotis S. SNOWDERM 2013

(Počátky, 9. a 10. února 2013) 110

Hašto J. Psychotraumatológia – Attachment – Psychoterapia, bio-psycho-sociálne aspekty (Trenčín, 8. novembra 2012) 45

Hrazdira I. XXXVI. Dny lékařské biofyziky (Lázně Bělohrad, 29.–31. května 2013) 246

Chvála V. Konference psychosomatické medicíny v Liberci (Liberec, 10.–12. října 2012) 43

Chytilová K. Olomoucké onkologické dny (Olomouc, 7. a 8. února 2013) 109

Jurečka M. XIV. Beskydské alergologické a imunologické dny (Malenovice, 23. a 24. listopadu 2012) 48

Kinkorová J. Konference Otevřené inovace pro zdraví: strategie do roku 2020 – Innovahealth v rámci předsednictví Kypru Evropské Unii (Kypr, 11.–13. října 2012) 44

Kinkorová J, Topolčan O. XXXIV. imunoanalytické dny, XIII. mezinárodní konference CECHTUMA (Central European Tumor Markers) a IV. workshop prediktivní, preventivní a personalizované medicíny (Plzeň, 14.–16. dubna 2013) 273

Kinkorová J, Zeman M. Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích, 4. ročník národní konference se zahraniční účastí (Ústí nad Labem, 23.–24. května 2013) 245

Kohoutová M, Veselá K. 13. Kaprasův den na téma klinická genetika (Praha, 13. února 2013) 161

Králíková E. 13. konference Tabák a zdraví v Lékařském domě (16. listopadu 2012) 106

Krejčíková J. AMEE konference o lékařském vzdělávání opět v Praze (Praha, 24.–28. srpna 2013) 247

Mlčák P. 14. Vejdovského olomoucký vědecký den (Olomouc, 23. března 2013) 211

Mlčák P. 3. Zirmův olomoucký diskuzní den (Olomouc, 17. listopadu 2012) 46

Ralbovská R. Mezinárodní konference AWHP 2013 (Praha, 17. září 2013) 288

Schneiderka P. Biochemická a molekulárně-biologická vyšetření v onkologii (Olomouc, 13. února 2013) 110

Vyskočil F. Fyziologické dny v Praze 2013 (Praha, 5.–7. února 2013) 108

Zprávy

BCC a jeho anamnéza (Barták P.) 85

EFMA Forum 2013 49

O činnosti Spolku českých lékařů V Praze (J. Raboch) 290

Paramagnetická rezonance v diagnostice melanomu (Barták P.) 116

Plánované akce odborných složek ČLS JEP 75, 179, 205, 210, 254,295

Prof. MUDr. Radana Kőnigová, CSc. oceněna Cenou J. E. Purkyně (Stožický A.) 213

Setkání lékařů seniorů členů ČLS JEP v Lékařském domě (Blahoš J, Ponocná E.) 289

Slavnostní předávání cen za nejlepší knižní publikaci za rok 2012 (heg) 3. strana obálky č. 6

Slibný model terapie plicní rakoviny (Barták P.) 14

Spolek českých lékařů v dubnu 2013 30

Spolek českých lékařů v listopadu a prosinci 2013 242

Stárnutí, omlazování a chemotaxiny (Jerie P.) 287

Špatné výhledy na prevenci nemelanomové kožní rakoviny (Barták P.) 14

Terapie dominantně negativní epidermální fragility(Barták P.) 19

UNICEF a Světová zdravotnická organizace odsuzují útoky na zdravotnické pracovníky v Nigérii (Jasarevic T.) 85

OSOBNÍ ZPRÁVY

Doc. MUDr. Jan Malý, CSc., sedmdesátníkem (Hořejší J.) 163

Dr. Alexander Schirger – Rochester (Moore D.) 115

K významnému životnímu jubileu prof. MUDr. Jana Kvasničky, DrSc. (Penka M.) 248

Prof. MUDr. Jaroslav Páv, DrSc., přední osobnost české diabetologie (Škrha J.) 50

Prof. MUDr. Pavel Barták, CSc. (*9. září 1927 †4. února 2013) (Arenberger P.) 114

Prof. MUDr. Vlastimil Víšek, DrSc. (*19. srpen 1928 †28. leden 2013) (Anděl M.) 116

Sto let od narození farmakoložky prof. MUDr. dr.h.c. Heleny Raškové, DrSc. (*2. 1. 1913 †13. 4. 2010) (Květina J.) 250

Za prof. MUDr. Radanou Königovou, CSc. (31. 7. 1930 – 20. 9. 2013) (Brož L.) 290

Zemřel bývalý generální ředitel Světové zdravotnické organizace (Jasarevic T.) 56

Zemřel farmakolog a člen redakční rady Časopisu lékařů českých MUDr. Norbert Gaier, CSc. (Perlík F.) 114

Knihy

Hirt M. Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství (Štefan J.) 78

Hirt M. Tupá poranění v soudním lékařství (Štefan J.) 82

Illich I. Limity medicíny (Jerie P.) 51

Matoušek O. a kol. Encyklopedie sociální práce (Vymětal J.) 296

Mydlík M, Vajó J. (eds.) História univerzitnej nemocnice Louise Pasteura v Košiciách (Blahoš J.) 164

Pavlovský P. a kol. Soudní psychiatrie a psychologie (Vymětal J.) 52

Rokyta R, Kršiak M, Kozák J. (eds.) Bolest, přepracované, doplněné vydání (Kalvach P.) 117

Zadák Z, Květina J. a kol. Metodologie předklinického a klinického výzkumu v metabolismu, výživě, imunologii a farmakologii (Norková O.) 251

Zprávy o knihách a nejen o nich (Chalupský J.) 252

LAUREÁTI NOBELOVY CENY

Čech P. Baruch Samuel Blumberg 167

Čech P. Daniel Carleton Gajdusek 215

Čech P. Howard Martin Temin 119

Čech P. Renato Dulbecco 54

Čech P. Roger Charles Louis Guillemin 255

Obrazová příloha

Baruch Samuel Blumberg 3. strana obálky č. 3

Howard Martin Temin 3. strana obálky č. 2

Renato Dulbecco 3. strana obálky č. 1

Pokyny pro autory Časopisu lékařů českých 53, 118

Věcný rejstřík

A

abdominální chirurgie 226

adalimumab 59

aktivování české univerzity a její lékařské fakulty 1883 243

alkohol 130

aminosalicyláty 59

Anonymní alkoholici 76

areolomammilární komplex 267

azathioprin 59

B

Beckerův expandér/implantát 267

blokáda kalciových kanálů 263

C

Cicero M. Tullius 83

Ciceronovy spisy De natura deorum a Cato Maior De senectute 83

Crohnova nemoc 4

Č

česká lékařská fakulta 243

D

dědičnost 185

dědičnost malokluzí 180

dědičnost orofaciálních anomálií 175

dědičnost ortodontických anomálií 180

dialýza 233

DIEP 267

dlahová osteosyntéza 219

doba bronzová 196

dotazník WHOQOL-BREF 233

drogy 130

duševní poruchy a poruchychování 135

dvojčecí studie ve stomatologii 175

E

elektrofyziologické abnormality 123

empirická rizika a prekoncepční péče 185

End Game 240

eozinofilní kolitida 59

epigenetické mechanismy 31

etiologie 185

evropské programy 79

F

femorální hřeby 219

fetální programování 31

G

genitální bradavice 15

geny 31

H

hyperdynamická cirkulace 123

I idiopatický střevní zánět 4

ileitida 4 infekční enteritida 4

intoxikace 130

ireverzibilní elektroporace 67

J

jaterní cirhóza 123

K karcinom děložního hrdla 15

karcinom jícnu 15

karcinom orofaryngu 15

karcinom penisu 15

karcinom vaginy 15

karcinom vulvy 15

kardiomyopatie 123

kolagenní kolitida 59

konec hry 240

koordinace národních programů 79

kortikoidy 59

kouření 31, 240

kvalita života 233

kyčelní kloub 219

L

laryngeální papilomatóza 15

laterální thorakodorzální

lalok 267

léčba závislosti na psychoaktivních látkách 76

lékařská posudková služba 274

lékařské termíny (arteria, stomachus) 83

lidský papilomavirus 15

lymfocytární kolitida 59

M

maligní nádory 67

malokluze 192

mediánní rozštěp patra 185

metabolismus vitaminu D 20

mikroskopická kolitida 59

mužská antikoncepce 263

N

nádorová onemocnění 20

NanoKnife 67

O obchodní společnosti 259

oslavy otevření české lékařské fakulty říjen 1883 243

osteoporóza 219

P

personalizovaná medicína 135, 274

postinfekční dráždivý tračník 59

posudkové lékařství 135

pražská univerzita 243

prevence recidiv závislosti na psychoaktivních látkách 76

priorita Health 206

proinflamační cytokiny 226

protinádorové působení vitaminu D 20

proximální femur 219

R

reverzibilní vazektomie 263

rozdělení univerzity 1882 243

rozštěp páteře 185

rozštěp rtu, patra a čelisti 185

S 7. rámcový program 206

sekulární trend 192

srdeční selhání 123

stárnoucí populace 79

stavba lebky 192

stupeň závislosti 274

suprese spermiogeneze 263

T

tabák 240

termoablační léčebné metody 67

transplantace 233

U

ulcerózní kolitida 4

V

veřejné zdravotnictví 259

viscerální obezita 226

visfatin 226

vitamin D 20

záchytná stanice 130

základní životní potřeby 274

závislost na psychoaktivních látkách 76

zdraví 259

zdravotní determinanty 259

zdravotní stav chrupu 196

zdravý životní styl 79

zlomeniny 219


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×