Metodologie předklinického a klinického výzkumu v metabolismu, výživě, imunologii a farmakologii


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2013; 152: 251-252
Kategorie: Knihy

Zadák Z., Květina J. a kolektiv

Metodologie předklinického a klinického výzkumu v metabolismu, výživě, imunologii a farmakologii

Praha: Galén 2011, 333 s., cena neuvedena. ISBN 978-80-7262-748-6.

V posledních několika dekádách jsme svědky významného pokroku v porozumění, prevenci, diagnostikování a léčbě závažných i život ohrožujících onemocnění. K významnému pokroku v biomedicínském výzkumu a v rozvoji diagnostických metod a terapií přispěly zejména technologické inovace a pokrok ve vědě na molekulární úrovni. Během provádění biomedicínského výzkumu je nutné respektovat podmínky stanovené právními předpisy, etickými pravidly a principy aplikovatelnými v oblasti vědy. Mezi priority plánování biomedicínského výzkumu patří volba metodických modelů a přístupů. Právě komplexní pohled na metodologii klinického a předklinického výzkumu v metabolismu, výživě, imunologii a farmakologii přináší kniha autorů Zadáka a Květiny a jejich spoluautorů.

Profesoři Zadák a Květina vycházejí ze svých dlouholetých zkušeností nejenom v oblasti klinické medicíny, ale také v oblasti předklinického a klinického výzkumu. Zejména v oblasti výzkumné oba autoři dosáhli významných vědeckých úspěchů.

Publikace je rozdělena do pěti okruhů a 22 kapitol. První okruh tvoří obecná část, která je nezbytným úvodem do problematiky upřesňování výzkumné hypotézy a výzkumného projektu v oblasti informačních zdrojů a knihovnických služeb (kapitola 1). Druhý okruh je zaměřen na eticko-morální zásady v biomedicínských výzkumech. Nejen, že představuje principy aplikované ve vědě a vědecké etiky v biomedicínském výzkumu (kapitola 2), také popisuje etické aspekty klinického výzkumu (kapitola 3) a legislativní předpoklady provádění klinických hodnocení léčiv (kapitola 4). Nechybí ani popis podmínek experimentů využívajících animální modely (kapitola 5). Následuje ucelený výklad vybraných metodologií pro předklinické výzkumné fáze a jejich klinicko-výzkumné aplikace zaměřené na molekulární biologii v biomedicínském výzkumu (kapitola 6), využití izotopů biogenních prvků v metabolickém výzkumu (kapitola 7), metody měření buněčného dýchání, hodnocení funkce mitochondrií (kapitola 8 ), mikrodialýzu a její využití v experimentálním a klinickém výzkumu přáním (kapitola 9), analýzu dechu v experimentálním a klinickém výzkumu (kapitola 10), hodnocení kvality rostlinných bílkovin v experimentálním zvířecím modelu (kapitola 11) a předklinické fáze lékových výzkumů (kapitola 12). Ve čtvrtém okruhu s názvem vybrané metodologie pro klinické studie jsou zmíněny základní metody a metodické přístupy používané v klinicko-farmakologickém výzkumu (kapitola 13) a imunologické metody v klinickém výzkumu (kapitola 14.). Závěrečný okruh je věnován výběru výzkumných metod v metabolismu a výživě, a to zejména obecným přístupům k výzkumu v metabolismu a výživě (kapitola 15), metodám měření složení těla v nutričním výzkumu (kapitola 16), antropometrickým metodám a jejich využití ke stanovení složení těla (kapitola 17), stanovení potřeby energie (kapitola 18), stanovení potřeby aminokyselin a bílkovin (kapitola 19), metodám měření příjmu potravy v klinickém experimentu (kapitola 20), metabolickým funkčním testům (kapitola 21) a novým směrům ve výzkumu metabolismu a výživě (kapitola 22).

Publikace, která představuje souhrn metodologie předklinického a klinického výzkumu, je určena nejenom výzkumným pracovníkům, ale také všem, kteří se o danou problematiku zajímají. Cenné informace ocení zejména pracovníci začínající ve výzkumu. Za velmi významnou považuji kapitolu pojednávající o molekulární biologii v biomedicínském výzkumu. Vývoj nových léčivých přípravků působících na základě specifické molekulární interakce buněk či použití specifických sekvencí lidského genomu tak znamená zásadní zlom v budoucí léčbě onemocnění moderní medicíny. Významné objevy nových léčivých přípravků můžeme očekávat, dle mého názoru, zejména v léčbě pacientů s onkologickým onemocněním. Závěrem si dovolím říci, že jde o mimořádně významnou publikaci v oblasti medicínského vzdělávání a publikaci lze vřele doporučit.

Mgr. Olga Norková

Fakulta humanitních studií UK, Praha


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se