Metodologie předklinického a klinického výzkumu v metabolismu, výživě, imunologii a farmakologii


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2013; 152: 251-252
Kategorie: Knihy

Zadák Z., Květina J. a kolektiv

Metodologie předklinického a klinického výzkumu v metabolismu, výživě, imunologii a farmakologii

Praha: Galén 2011, 333 s., cena neuvedena. ISBN 978-80-7262-748-6.

V posledních několika dekádách jsme svědky významného pokroku v porozumění, prevenci, diagnostikování a léčbě závažných i život ohrožujících onemocnění. K významnému pokroku v biomedicínském výzkumu a v rozvoji diagnostických metod a terapií přispěly zejména technologické inovace a pokrok ve vědě na molekulární úrovni. Během provádění biomedicínského výzkumu je nutné respektovat podmínky stanovené právními předpisy, etickými pravidly a principy aplikovatelnými v oblasti vědy. Mezi priority plánování biomedicínského výzkumu patří volba metodických modelů a přístupů. Právě komplexní pohled na metodologii klinického a předklinického výzkumu v metabolismu, výživě, imunologii a farmakologii přináší kniha autorů Zadáka a Květiny a jejich spoluautorů.

Profesoři Zadák a Květina vycházejí ze svých dlouholetých zkušeností nejenom v oblasti klinické medicíny, ale také v oblasti předklinického a klinického výzkumu. Zejména v oblasti výzkumné oba autoři dosáhli významných vědeckých úspěchů.

Publikace je rozdělena do pěti okruhů a 22 kapitol. První okruh tvoří obecná část, která je nezbytným úvodem do problematiky upřesňování výzkumné hypotézy a výzkumného projektu v oblasti informačních zdrojů a knihovnických služeb (kapitola 1). Druhý okruh je zaměřen na eticko-morální zásady v biomedicínských výzkumech. Nejen, že představuje principy aplikované ve vědě a vědecké etiky v biomedicínském výzkumu (kapitola 2), také popisuje etické aspekty klinického výzkumu (kapitola 3) a legislativní předpoklady provádění klinických hodnocení léčiv (kapitola 4). Nechybí ani popis podmínek experimentů využívajících animální modely (kapitola 5). Následuje ucelený výklad vybraných metodologií pro předklinické výzkumné fáze a jejich klinicko-výzkumné aplikace zaměřené na molekulární biologii v biomedicínském výzkumu (kapitola 6), využití izotopů biogenních prvků v metabolickém výzkumu (kapitola 7), metody měření buněčného dýchání, hodnocení funkce mitochondrií (kapitola 8 ), mikrodialýzu a její využití v experimentálním a klinickém výzkumu přáním (kapitola 9), analýzu dechu v experimentálním a klinickém výzkumu (kapitola 10), hodnocení kvality rostlinných bílkovin v experimentálním zvířecím modelu (kapitola 11) a předklinické fáze lékových výzkumů (kapitola 12). Ve čtvrtém okruhu s názvem vybrané metodologie pro klinické studie jsou zmíněny základní metody a metodické přístupy používané v klinicko-farmakologickém výzkumu (kapitola 13) a imunologické metody v klinickém výzkumu (kapitola 14.). Závěrečný okruh je věnován výběru výzkumných metod v metabolismu a výživě, a to zejména obecným přístupům k výzkumu v metabolismu a výživě (kapitola 15), metodám měření složení těla v nutričním výzkumu (kapitola 16), antropometrickým metodám a jejich využití ke stanovení složení těla (kapitola 17), stanovení potřeby energie (kapitola 18), stanovení potřeby aminokyselin a bílkovin (kapitola 19), metodám měření příjmu potravy v klinickém experimentu (kapitola 20), metabolickým funkčním testům (kapitola 21) a novým směrům ve výzkumu metabolismu a výživě (kapitola 22).

Publikace, která představuje souhrn metodologie předklinického a klinického výzkumu, je určena nejenom výzkumným pracovníkům, ale také všem, kteří se o danou problematiku zajímají. Cenné informace ocení zejména pracovníci začínající ve výzkumu. Za velmi významnou považuji kapitolu pojednávající o molekulární biologii v biomedicínském výzkumu. Vývoj nových léčivých přípravků působících na základě specifické molekulární interakce buněk či použití specifických sekvencí lidského genomu tak znamená zásadní zlom v budoucí léčbě onemocnění moderní medicíny. Významné objevy nových léčivých přípravků můžeme očekávat, dle mého názoru, zejména v léčbě pacientů s onkologickým onemocněním. Závěrem si dovolím říci, že jde o mimořádně významnou publikaci v oblasti medicínského vzdělávání a publikaci lze vřele doporučit.

Mgr. Olga Norková

Fakulta humanitních studií UK, Praha


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Cesta pacienta s CHOPN
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Arteriální hypertenze ve světle nových evropských guidelines
Autoři: MUDr. Libor Jelínek

Precizní medicína v onkologii
Autoři:

Kožní toxicita cílené terapie inhibitory EGFR a VEGF
Autoři: MUDr. Karolína Svobodová

Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se