Co nového ve výzkumu nikotinu a tabáku
Antalya, 8. až 11. září 2011


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 635-636
Kategorie: Sjezdy

XIII. konference SRNT Europe (Society fo Research on Nicotine and Tobacco) se konala v Antalyi (Turecko) 8. až 11. září 2011. SRNT je mezinárodní společnost, která se věnuje výzkumu nikotinu a tabáku, jak praví název. Kromě každoroční konference „matky“ SRNT se koná každý rok i setkání její evropské části, kterou tvoří zhruba pětina všech členů SRNT. Toto setkání mělo podtitul „Budování mostů mezi odborníky, obory a zeměmi“.

Řekne-li se Turecko, asi nás nenapadne, že by mohlo být v kontrole tabáku před námi. Ale je to tak. Mezi 31 evropskými zeměmi bylo Turecko 4., Česká republika až na 25. místě. Například proto, že od 29. července 2009 se v Turecku nekouří v žádných uzavřených veřejných prostorách, v pohostinství proběhlo 1,5 milionu inspekcí, plně funguje linka pro odvykání kouření, která v posledních 6 měsících přijala přes milion hovorů, počet center pro závislé na tabáku vzrostl z 62 v roce 2009 a 232 v roce 2011, jejich pacientům jsou hrazeny léky závislosti na tabáku, od roku 2008 přestalo kouřit 2 200 000 Turků (tedy prakticky přesně tolik, kolik dnes kouří Čechů), mezi roky 2008 a 2010 klesla spotřeba tabáku o 15 % (v roce 2010 to bylo 1286 cigaret/obyvatele/rok, v České republice kolem 2000 cigaret/obyvatele/rok), ve stejné době kleslo o 35 % i kouření v domácnostech, které zakázané není, počet pohostinských zařízení včetně kaváren a restaurací vzrostl z 931 531 v roce 2008 na 974 429 v roce 2010, ve stejné době vzrostl také počet jejich zaměstnanců, naopak počet hospitalizací pro astma se snížil o 20 %, což ušetřilo 100 milionů TL.

Velký počet příspěvků na konferenci se věnoval nebo alespoň odvolával na FCTC (Framework Convention on Tobacco Control, Rámcová úmluva o kontrole tabáku). Byl to například výzkum, který je a bude potřebný v rámci jednotlivých hlavních témat FCTC – hlavně články 6 a 15 (cenová a daňová opatření a kontrola pašování), článek 8 (ochrana před tabákovým kouřem), články 11 a 12 (zdravotní varování, jednotná balení a vzdělávání veřejnosti), článek 13 (reklama a marketing), článek 14 (léčba) a články 20, 21 a 22 (epidemiologie, surveillance, výměna informací a vytváření kapacit kontroly tabáku).

Léčbě bylo věnováno několik sekcí včetně standardů a doporučení. V souladu s doporučením WHO by každá země měla nejprve zmapovat situaci, mít vlastní doporučené postupy, léčbu závislosti na tabáku propagovat, implementovat ji, vzdělávat v ní zdravotníky a sledovat efekt, podporovat také široké populaci dostupnější formy léčby jako linky pro odvykání kouření nebo podporu přes mobilní telefony, neopominout léčbu užívání různých forem tabáku, snažit se o nízkou cenu léků (hrazení ze zdravotního pojištění), podporovat i nefarmakologickou léčbu. Jen samotné doporučení zdravotníka (lékaře, sestry, jiného) „pro vaše zdraví je nutné přestat kouřit“ má efekt – NNT (number of needed to treat) je 40. Snad můžeme připomenout, že v České republice existují doporučení léčby pro lékaře, lékárníky i sestry, vše dostupné na www.slzt.cz, kde jsou také informace o kurzech.

Známý profesor psychologie (UK) Robert West mluvil o tom, že začít i přestat kouřit znamená v zásadě změnu chování. A každá změna chování probíhá podle modelu COM-B: Capability (schopnost „to“ udělat), Opportunity (příležitost „to“ udělat) a Motivation (motivace „to“ udělat). Všechny tyto tři podmínky musí být přítomné, abychom změnili chování (Behaviour).

Léčba závislosti na tabáku sestává klasicky z behaviorální podpory a farmakoterapie, ideálně v kombinaci. Bylo zdůrazněno, že intervence jako taková zdvojnásobuje účinek farmakoterapie. Tedy, čím intenzivnější psychobehaviorální podpora (až do cca 3 hodin), tím lepší jak efekt farmakoterapie, tak efekt celkový. Pokud jde o farmakoterapii, měl aby podpůrná intervence zahrnovat popis dostupné medikace, způsob jejího užívání, vysvětlení mechanismu účinku, možné nežádoucí účinky, odpovědi na dotazy týkající se bezpečnosti. Měli bychom jasně stanovit dávku a zdůraznit potřebu dostatečné dávky i délky užívání včetně následných kontrolních návštěv.

Mnohokrát byla zdůrazněna potřeba nabízet intenzivní léčbu závislosti na tabáku kuřákům s psychiatrickou diagnózou, téma se objevilo v samostatné sekci i řadě jiných.

Další přednesené příspěvky potvrdily výsledky dosavadních studií u depresivních pacientů, kteří přestávají kouřit – a to zlepšení jejich psychického stavu a snížení spotřeby antidepresiv.

V USA je zajímavý přístup jedné z velkých zdravotních pojišťoven, Kaiser Permanente, která má téměř 9 milionů pojištěnců a klade důraz na prevenci včetně podpory léčby závislosti na tabáku. Kéž by si ekonomického efektu povšimly i naše zdravotní pojišťovny!

Webová stránka o léčbě závislosti na tabáku, kterou SRNT podporuje, je dostupná na www.treatobacco.net v 11 jazykových variantách včetně češtiny. Má přes 10 000 návštěvníků měsíčně. Nejstahovanějšími dokumenty byla poněkud překvapivě polská (přes 8000) a slovenská (přes 3000) doporučení léčby. Oproti 15 000 stránek v angličtině bylo staženo 300 stránek v češtině.

Dalším zajímavým projektem je Global Bridges, podporovaný American Cancer Society, Mayo Clinic a The University of Arizona. Cílem je mezinárodní spolupráce v léčbě závislosti na tabáku a vedoucí úloha Mayo Clinic slibuje dobrý výsledek.

Velká část konference se věnovala genetickým faktorům spojeným s kouřením. Je to bouřlivě se rozvíjející odvětví. Zacíleno je zejména na chromozom 15 (α5 acetylcholin-nikotinové receptory) a chromozom 8 (β3 receptory). V červenci byla publikována pilotní studie, která nastínila nový úhel pohledu na nikotin jako anorektikum. Nikotin totiž stimuluje centrálně i α3β4 nikotin-acetylcholinové receptory, konkrétněji β4 podjednotku, která následně aktivuje POMC (proopiomelanokortinové) neurony. Výsledkem této kaskády je uvolnění peptidu α-MSH, který snižuje příjem potravy. Novou nadějí našich pacientů v prevenci přírůstku na váze při odvykání by se tedy mohl stát agonista β4 podjednotky – buď selektivní, nebo nastane renesance již dávno známého cytisinu. Receptory β2 se ukázaly být odpovědnými za poruchy nálad u odvykajících kuřáků – připomeňme, že současně nejúčinnější lék závislosti na tabáku, vareniklin, je agonistou právě tohoto receptoru.

Zajímavý je přístup k e-cigaretám, elektronickým cigaretám. Objevily se na trhu v roce 2006 a nezbývá, než je vzít na vědomí. Jsou určeny těm, kdo chtějí přestat kouřit, redukovat své kouření, pokračovat v kouření tam, kde je to zakázané nebo těm, kdo hledají méně nebezpečno alternativu k cigaretám. Byla již také publikována řádka studií (kolem 10), které se shodují v tom, že e-cigarety opravdu mohou pomoci přestat kouřit nebo redukovat počet kouřených cigaret. Přesto stále není jasná jejich bezpečnost, toxicita, návykový potenciál, lékové interakce a další. Je fakt, že určité toxické látky mohou obsahovat například etylen glykol), riziko kancerogeneze je ale zjevně nesrovnatelně menší než u kouření, množství vstřebaného nikotinu může být stejné. Zvyšují množství pevných částic (PM 2,5) v ovzduší uzavřených prostor, ovšem mnohem méně než cigarety, stejně tak obsah nikotinu v tomto ovzduší je jimi sice zvýšen, ale cca 10× méně v porovnání s klasickými cigaretami. Není jasný vliv dlouhodobé expozice. Bylo také popsáno úmrtí jednoho uživatele (lipoidní pneumonie?). Padlo ale i přirovnání, že tyto obavy připomínají, jako bychom dělali pokusy se zeleninou jako alternativní potravinou místo hamburgerů a říkali, že není jasná její bezpečnost, protože se v ní našly stopy toxických látek. Bylo jasně konstatováno, že elektronické cigarety nejsou tabákovými výrobky (náš zákon 379/2009 je tak označuje) a že bychom namísto jednoznačného odmítání měli asistovat s kontrolou kvality.

Stejně tak se asi budeme muset zabývat porcovaným (bezdýmým) tabákem, který je nyní v EU zakázán direktivou z roku 1992. Výjimkou je Švédsko, kde se masivně užívá (kolem 15 % populace), ovšem kde je také nejnižší evropská prevalence kouření (kolem 15 % populace).

Konference roku 2012 se koná v Helsinkách 30. srpna až 2. září, informace na adrese www.srnteurope.org/2012.

 

Internetové stránky:

WWW.STOPKOURENI.CZ – petice za nekuřácké veřejné prostory, informace o pasivním kouření

WWW.STOP-KOURENI.CZ – stránka určená kuřákům, různé informace i internetová poradna

WWW.ODVYKANIKOURENI.CZ – informace pro kuřáky i zdravotníky, internetová poradna

WWW.SRNT.ORG – Society for Research on Nicotine and Tobacco, Společnost pro výzkum nikotinu a tabáku. Má i evropskou sekci.

WWW.TREATOBACCO.NET – stránka podporovaná SRNT (Society for Research on Nicotine and Tobacco), věnovaná léčbě závislosti na tabáku, ale i dalším souvislostem jako ekonomika, bezpečnost léčby či demografie. Hlavní texty (celkem cca 100 stránek) jsou přeloženy do 11 jazyků včetně češtiny.

WWW.FCTC.ORG – Framework Convention on Tobacco Control, Rámcová úmluva o kontrole tabáku WHO – informace jak o FCTC, například stav její ratifikace ve světě, tak i další vysvětlující texty k ednotlivým tématům a aktuální stav projednávání COP (Conference of Parties) – každoroční setkání zástupců těch zemí, které FCTC ratifikovaly, schválené prováděcí vyhlášky.

 

MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Alexandra Kmeťová

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN a Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN

Studničkova 7, 128 00 Praha 2

e-mail: eva.kralikova@lf1.cuni.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se