XIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP
Ostrava, 22. až 24. září 2011


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 639-640
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 22. až 24. září 2011 se do Ostravy po 7 letech vrátila jedna z nejvýznamnějších národních lékařských odborných konferencí – XIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti.

Kongres, který pořádala Oční klinika Fakultní nemocnice v Ostravě pod záštitou ředitele FN MUDr. Svatopluka Němečka a ČLS JEP, se konal v moderních prostorách přednáškového centra Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Po celé tři dny byl bohatý odborný program probíhající paralelně ve dvou sálech sledován téměř 700 oftalmology a 150 odbornými očními sestrami nejen z České republiky, ale také ze zahraničí. Největší počet zahraničních účastníků byl tradičně ze Slovenska, ale zúčastnili se také lékaři z Malty či Kanady.

Na slavnostním zahájení kromě představitelů České oftalmologické společnosti promluvil k lékařům i MUDr. Václav Procházka, PhD., náměstek pro vědu a výzkum z Fakultní nemocnice Ostrava. Ten vyzdvihl zejména dynamiku, s jakou se obor oftalmologie vyvíjí, a také aktivní spolupráci oftalmologie s jinými obory medicíny.

Zahájení kongresu (zleva) doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO – předsedkyně České oftalmologické společnosti, prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc. – předseda Slovenské oftalmologické společnosti, MUDr. Václav Procházka, PhD. – náměstek FN Ostrava pro VaV a MUDr. Petr Mašek, CSc., FEBO – president kongresu
Zahájení kongresu (zleva) doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO – předsedkyně České oftalmologické společnosti, prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc. – předseda Slovenské oftalmologické společnosti, MUDr. Václav Procházka, PhD. – náměstek FN Ostrava pro VaV a MUDr. Petr Mašek, CSc., FEBO – president kongresu

Přednáškový maratón téměř sta odborných sdělení byl doplněn o moderní formáty Live surgery – on line přenosy nitroočních operací z operačních sálů Oční kliniky FN Ostrava a kulaté stoly, které se věnovaly aktuálním novinkám v oftalmologii.

MUDr. Dalibor Cholevík při Live surgery operuje prémiovou nitrooční čočku
MUDr. Dalibor Cholevík při Live surgery operuje prémiovou nitrooční čočku

Live surgery byla přenášena k účastníkům do posluchárny, kde tyto operace komentoval jeden z našich nejvýznamnějších oftalmologů – profesor MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO.

Přednosta Oční kliniky MUDr. Petr Mašek, CSc., FEBO operoval pacienta s glaukomem, kterému během zavedl drenážní implantát Ex-press. Tento implantát se užívá u pokročilých forem glaukomu a je po schválení hrazen zdravotní pojišťovnou.

Zástupce přednosty MUDr. Dalibor Cholevík prováděl operace šedého zákalu s implantací klasických i prémiových nitroočních čoček. Zatímco klasické čočky jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, čočky prémiové pojišťovny nehradí. Tyto prémiové nitrooční čočky umožňují pacientům vidění do dálky i do blízka, a zbaví je tak závislosti na brýlích až v 90 % běžných činností.

Operace s použitím těchto prémiových čoček byla jako první v České republice provedena v přímém přenou na obou očích, což označil profesor Rozsíval za průlomové. Celý přenos byl sponzorován firmou Alcon, díky které také bylo možné použít uvedené implantáty.

Prémiovým čočkám byl věnován i jeden z kulatých stolů. O problematice, výhodách a nevýhodách diskutovali přední odborníci – prof. E. Vlková, prof. P. Rozsíval, doc. D. Baráková, prim. K. Marešová a celou diskuzi vedla předsedkyně České oftalmologické společnosti doc. Š. Pitrová.

Dalším z témat kulatých stolů, které vedl profesor M. Filipec, bylo řešení keratokonu – odborníci se shodli na individualizovaném přístupu k pacientům s použitím moderních diagnostických postupů a využitím celého spektra řešení – tvrdých kontaktních čoček, cross-linkingu i transplantace rohovek.

Jeden z kulatých stolů vedl dr. P. Šmehlík, a to na téma, které dnes v nějaké formě obtěžuje téměř všechny věkové skupiny – syndrom suchého oka.

Velmi inspirativní byl také blok o refrakčních operacích, které jsou nejviditelnějším segmentem oftalmologie pro laiky. Ukazuje se, že oftalmologie – jako již mnohokrát v minulosti – je průkopníkem v oblasti nových technologií – nejnověji v oblasti tzv. femtosekundových laserů, které dnes začínají být standardem nejen u refrakčních operací, ale prosazují se také u nejčastějšího operačního zákroku vůbec – operace katarakty. Zde se ukazuje prolínání refrakčních operací se standardními operacemi šedého zákalu. Tyto nebude ve velmi blízké budoucnosti možné provozovat bez podpory plně vybaveného refrakčního centra.

O vysoké odborné úrovni svědčí také prezentace o novinkách v oblasti rohovkové chirurgie – včetně nových typů keratoprotéz – mj. práce profesorky N. Jiráskové.

Mezioborová spolupráce oftalmologie a jiných oborů byla nedílnou součástí mnoha přednášek. Zejména neurologie a neurochirurgie jsou obory, které spolupracují s oftalmologií velmi úzce. Na mnoha sděleních se podíleli i odborníci z patologie, biochemie a molekulární medicíny, hematologie, stomatochirurgie, ORL a plastické chirurgie. Jednou z nejzajímavějších přednášek z tohoto bloku bylo sdělení autorů J. Cvek, P. Mašek, D. Feltl (Onkologická a oční klinika FN) o stereotaktické radiochirurgii uveálních melanomů přístrojem CyberKnife. Fakultní nemocnice v Ostravě má jako jediná ve střední a východní Evropě k dispozici tento nejmodernější přístroj k ozařování nádorů a Oční klinika soustřeďuje pacienty s očními melanomy z celé České republiky.

Celkově byl XIX. výroční sjezd ČOS velmi úspěšný, v mnoha ohledech inovativní a byl kladně hodnocen jak organizátory, tak účastníky kongresu. Ti také ocenili vstřícnost a prezentaci prostředí, ve kterém se kongres odehrával, i prezentaci regionu a samotného města Ostravy. Kongres tak nastavil vysoko laťku pro příští největší setkání oftalmologů, které se uskuteční v září 2012 v Plzni.

MUDr. Dalibor Cholevík, MUDr. Jan Nemčanský,

MUDr. Petr Mašek, CSc., FEBO

přednosta Oční kliniky FN Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

e-mail: petr.masek@fno.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se