XIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP
Ostrava, 22. až 24. září 2011


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 639-640
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 22. až 24. září 2011 se do Ostravy po 7 letech vrátila jedna z nejvýznamnějších národních lékařských odborných konferencí – XIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti.

Kongres, který pořádala Oční klinika Fakultní nemocnice v Ostravě pod záštitou ředitele FN MUDr. Svatopluka Němečka a ČLS JEP, se konal v moderních prostorách přednáškového centra Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Po celé tři dny byl bohatý odborný program probíhající paralelně ve dvou sálech sledován téměř 700 oftalmology a 150 odbornými očními sestrami nejen z České republiky, ale také ze zahraničí. Největší počet zahraničních účastníků byl tradičně ze Slovenska, ale zúčastnili se také lékaři z Malty či Kanady.

Na slavnostním zahájení kromě představitelů České oftalmologické společnosti promluvil k lékařům i MUDr. Václav Procházka, PhD., náměstek pro vědu a výzkum z Fakultní nemocnice Ostrava. Ten vyzdvihl zejména dynamiku, s jakou se obor oftalmologie vyvíjí, a také aktivní spolupráci oftalmologie s jinými obory medicíny.

Zahájení kongresu (zleva) doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO – předsedkyně České oftalmologické společnosti, prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc. – předseda Slovenské oftalmologické společnosti, MUDr. Václav Procházka, PhD. – náměstek FN Ostrava pro VaV a MUDr. Petr Mašek, CSc., FEBO – president kongresu
Zahájení kongresu (zleva) doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO – předsedkyně České oftalmologické společnosti, prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc. – předseda Slovenské oftalmologické společnosti, MUDr. Václav Procházka, PhD. – náměstek FN Ostrava pro VaV a MUDr. Petr Mašek, CSc., FEBO – president kongresu

Přednáškový maratón téměř sta odborných sdělení byl doplněn o moderní formáty Live surgery – on line přenosy nitroočních operací z operačních sálů Oční kliniky FN Ostrava a kulaté stoly, které se věnovaly aktuálním novinkám v oftalmologii.

MUDr. Dalibor Cholevík při Live surgery operuje prémiovou nitrooční čočku
MUDr. Dalibor Cholevík při Live surgery operuje prémiovou nitrooční čočku

Live surgery byla přenášena k účastníkům do posluchárny, kde tyto operace komentoval jeden z našich nejvýznamnějších oftalmologů – profesor MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO.

Přednosta Oční kliniky MUDr. Petr Mašek, CSc., FEBO operoval pacienta s glaukomem, kterému během zavedl drenážní implantát Ex-press. Tento implantát se užívá u pokročilých forem glaukomu a je po schválení hrazen zdravotní pojišťovnou.

Zástupce přednosty MUDr. Dalibor Cholevík prováděl operace šedého zákalu s implantací klasických i prémiových nitroočních čoček. Zatímco klasické čočky jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, čočky prémiové pojišťovny nehradí. Tyto prémiové nitrooční čočky umožňují pacientům vidění do dálky i do blízka, a zbaví je tak závislosti na brýlích až v 90 % běžných činností.

Operace s použitím těchto prémiových čoček byla jako první v České republice provedena v přímém přenou na obou očích, což označil profesor Rozsíval za průlomové. Celý přenos byl sponzorován firmou Alcon, díky které také bylo možné použít uvedené implantáty.

Prémiovým čočkám byl věnován i jeden z kulatých stolů. O problematice, výhodách a nevýhodách diskutovali přední odborníci – prof. E. Vlková, prof. P. Rozsíval, doc. D. Baráková, prim. K. Marešová a celou diskuzi vedla předsedkyně České oftalmologické společnosti doc. Š. Pitrová.

Dalším z témat kulatých stolů, které vedl profesor M. Filipec, bylo řešení keratokonu – odborníci se shodli na individualizovaném přístupu k pacientům s použitím moderních diagnostických postupů a využitím celého spektra řešení – tvrdých kontaktních čoček, cross-linkingu i transplantace rohovek.

Jeden z kulatých stolů vedl dr. P. Šmehlík, a to na téma, které dnes v nějaké formě obtěžuje téměř všechny věkové skupiny – syndrom suchého oka.

Velmi inspirativní byl také blok o refrakčních operacích, které jsou nejviditelnějším segmentem oftalmologie pro laiky. Ukazuje se, že oftalmologie – jako již mnohokrát v minulosti – je průkopníkem v oblasti nových technologií – nejnověji v oblasti tzv. femtosekundových laserů, které dnes začínají být standardem nejen u refrakčních operací, ale prosazují se také u nejčastějšího operačního zákroku vůbec – operace katarakty. Zde se ukazuje prolínání refrakčních operací se standardními operacemi šedého zákalu. Tyto nebude ve velmi blízké budoucnosti možné provozovat bez podpory plně vybaveného refrakčního centra.

O vysoké odborné úrovni svědčí také prezentace o novinkách v oblasti rohovkové chirurgie – včetně nových typů keratoprotéz – mj. práce profesorky N. Jiráskové.

Mezioborová spolupráce oftalmologie a jiných oborů byla nedílnou součástí mnoha přednášek. Zejména neurologie a neurochirurgie jsou obory, které spolupracují s oftalmologií velmi úzce. Na mnoha sděleních se podíleli i odborníci z patologie, biochemie a molekulární medicíny, hematologie, stomatochirurgie, ORL a plastické chirurgie. Jednou z nejzajímavějších přednášek z tohoto bloku bylo sdělení autorů J. Cvek, P. Mašek, D. Feltl (Onkologická a oční klinika FN) o stereotaktické radiochirurgii uveálních melanomů přístrojem CyberKnife. Fakultní nemocnice v Ostravě má jako jediná ve střední a východní Evropě k dispozici tento nejmodernější přístroj k ozařování nádorů a Oční klinika soustřeďuje pacienty s očními melanomy z celé České republiky.

Celkově byl XIX. výroční sjezd ČOS velmi úspěšný, v mnoha ohledech inovativní a byl kladně hodnocen jak organizátory, tak účastníky kongresu. Ti také ocenili vstřícnost a prezentaci prostředí, ve kterém se kongres odehrával, i prezentaci regionu a samotného města Ostravy. Kongres tak nastavil vysoko laťku pro příští největší setkání oftalmologů, které se uskuteční v září 2012 v Plzni.

MUDr. Dalibor Cholevík, MUDr. Jan Nemčanský,

MUDr. Petr Mašek, CSc., FEBO

přednosta Oční kliniky FN Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

e-mail: petr.masek@fno.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se