Krajský dermatovenerologický seminář
Rytířsko u Jihlavy, 9. září 2011


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 636-637
Kategorie: Sjezdy

Dne 9. září 2011 se v penzionu Rytířsko nedaleko Jihlavy uskutečnilo setkání dermatovenerologů kraje Vysočina a přizvaných hostů.

Setkání bylo zorganizováno lékařkou kožního oddělení Nemocnice Jihlava, MUDr. Zuzanou Nevoralovou, Ph.D., ve spolupráci s ČLK ČR při příležitosti 12. výročí založení Akné poradny v Jihlavě. Hlavním tématem byly obličejové dermatózy.

Akce byla zařazena do akcí garantovaných ČLK a ČDS a byla hodnocena kreditními body. Zúčastnilo se jí téměř 50 lékařů nejen z celého kraje Vysočina, ale i z Prahy, Benešova, Hradce Králové, Pardubic, Litomyšle, Svitav, Českých Budějovic, Brna a Znojma. Seminář zahájil náměstek pro vědu a výzkum a předseda Vědecké rady Nemocnice Jihlava prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. Vyzdvihl podíl kožního oddělení Nemocnice Jihlava na vzdělávání lékařů celého kraje. Na programu setkání bylo deset zajímavých přednášek renomovaných odborníků z celé České republiky. Hosty byli mimo jiné i předsedkyně Pracovní skupiny pro akné doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc., předseda České dermatovenerologické společnosti prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA a místopředseda České dermatovenerologické společnosti doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Odborný program byl rozdělen do dvou částí. Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. v úvodním slově vyzdvihla význam obličejových dermatóz v každodenní praxi kožního lékaře. Postižení obličeje je velmi stresující pro všechny pacienty, a proto je nutné věnovat chorobám v této lokalizaci obzvláštní pozornost. Primař MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D. z Českých Budějovic následně prezentoval klinický případ pacientky s masivním otokem dolního rtu, u které byla potvrzena diagnóza získané syfilis druhého stadia. Stav byl komplikován těhotenstvím pacientky. Byl uveden klinický obraz i léčba. Primař MUDr. Josef Leichter z Litomyšle přednesl přednášku s názvem Lichen … Přehledně v ní uvedl celou řadu kožních chorob, které mají v názvu slovo lichen. Přednášku dokumentoval klinickými obrazy jednotlivých chorobných jednotek. Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc. z kožní kliniky v Hradci Králové se věnoval možným nežádoucím projevům slunce na obličeji. Slunce je nejenom příčinou stárnutí kůže, ale může být i kofaktorem při řadě kožních chorob. Byl uveden podrobný přehled fotodermatóz včetně uvedení léků způsobujících fotoalergické a fototoxické reakce. Domácí přednášející MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. přednesla shrnutí své doktorské práce s názvem Sledování pacientů s těžkými formami akné léčených perorálním izotretinoinem. Uvedla výsledky sledování 100 pacientů a jejich srovnání s obdobnými sledováními ve světě. Ve svém výzkumu potvrdila vysokou účinnost a bezpečnost perorálního izotretinoinu, je-li užíván dle doporučených pravidel. Pro vysokou účinnost je potřebné zejména dodržování denní dávky léku a celkové kumulativní dávky. Pro zajištění bezpečnosti terapie je nutné podrobné poučení pacienta (případně jeho rodičů) před léčbou, pečlivé monitorování obtíží včetně laboratorních kontrol během léčby a přísná kontrola dodržování preventivního programu pro ženy.

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. a předseda České dermatovenerologické společnosti prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. a předseda České dermatovenerologické společnosti prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Po přestávce profesor MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA z kožní kliniky v Praze přednesl velmi zajímavou kazuistiku Arteriitis temporalis. Závažná diagnóza u referované pacientky vedla nejen ke kožním defektům, ale následně i ke slepotě. Asistentka MUDr. Monika Arenbergerová, PhD. z téže kliniky uvedla své zkušenosti s léčbou acne inversa adalimumabem. Acne inversa je závažná kožní choroba vedoucí k těžkému dyskomfortu pacientů. Žádná léčebná metoda kromě často mutilující kompletní excize postižených žláz nevede k definitivnímu zhojení, a tak se hledají stále nové možnosti léčby. Moderní biologické léčba patří k nejnovějším metodám. III. kožní klinika 3. LF UK a FNKV patří k pracovištím s největšími zkušenostmi s touto léčbou na světě. Do třetice z téže kožní kliniky vystoupila MUDr. Michaela Havlíčková s kazuistikou velmi zajímavého případu panikulitidy. Jednalo se o pacienta s diabetem a pankreatitidou, projevy na kůži byly velmi závažné a při terapii docházelo jen pomalu k regresi kožního nálezu. Pacient byl v celkově velmi závažném stavu. MUDr. Petr Třeštík z kožní ambulance ze Svitav ukázal, že i na kožní ambulanci je možné diagnostikovat a léčit řadu vzácných i závažných kožních chorob. Řadu z nich prezentoval ve své velmi pěkné přednášce Svitavské obličeje. Nejvzácnější prezentovanou chorobou bylo xeroderma pigmentosum. Obrázky postižené pacientky z dob jejího mládí jsou uvedeny i v českých učebnicích. V závěrečné přednášce MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. uvedla sedm zajímavých kazuistik z Akné poradny v Jihlavě*: bazaliom s pigmentem u pacientky s vaskulitidou, léčbu bazaliomu na obličeji imiquimodem u 101leté pacientky, demodikózu léčenou metronidazolem, závažný případ jizvící akné léčený perorálním izotretinoinem, lupus tumidus léčený hydroxichlorochinem, konfluentní a retikulární papilomatózu (Gougerot-Carteaud syndrom) výrazně zlepšenou po deoxymykoinu a lokální léčbě LHA peelingy a těžkou formu růžovky léčenou perorálním izotretinoinem.

 

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Kožní oddělení Nemocnice Jihlava

Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

e-mail: znevoralova@atlas.cz

 

*Akné poradna v Jihlavě byla založena l. září 1999 při kožním oddělení Nemocnice Jihlava za účelem ošetření pacientů s nejtěžšími formani akné. Spolu s brněnskou akné poradnou je jihlavská poradna jedinou takto vysoce specializovanou ambulancí v České republice. Zakladatelkou a vedoucí lékařkou akné poradny je MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. která je místopředsedkyní Pracovní skupiny pro akné České dermatologické společnosti a členkou Vědecké rady nemocnice v Jihlavě. Akné se MUDr. Nevoralová věnovala i v rámci svého doktorského studia, které úspěšně dokončila letos v květnu.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se