Biologická léčba IBD v roce 2011
Praha, 9. září 2011


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 637-638
Kategorie: Sjezdy

Dne 9. září 2011 se uskutečnil 4. ročník monotematického sympozia zaměřeného na biologickou léčbu Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy. Akce se již tradičně konala v Praze v paláci Lighthouse a odborně byla organizována pracovní skupinou pro IBD ve spolupráci s Klinickým a výzkumným centrem pro střevní záněty, ISCARE a 1. LF UK v Praze. O bezchybný průběh akce se postarala firma Congressprague.

Letošní ročník byl uspořádán podobně jako tomu bylo v minulých letech. Jádro programu spočívalo v komunikaci s předním světovým expertem na střevní záněty, který akci otevřel svoji „State of the art lecture“. Na ni navazovaly rozbory kazuistických sdělení komplikovaných IBD pacientů. Polovina případů byla auditoriu prezentována v podobě živých endoskopických přenosů, zbylé případy byly připraveny kolegy z jiných pracovišť a prezentovány jako samotné kazuistiky. Je třeba zdůraznit, že se vždy jednalo o případy nevyřešené, u kterých bylo nutné rozhodnout o dalším terapeutickém a/nebo diagnostickém postupu. Tradičními účastníky těchto sympozií jsou naši přední chirurgové. V letošním ročníku přijali účast v panelu MUDr. Richard Sequens, Ph.D. a MUDr. Zuzana Šerclová. V oblasti chirurgické léčby střevních zánětů představují oba naši absolutní špičku, což potvrdili svými glosami a komentáři k prezentovaným případům. Spolu se zahraničním hostem byli nepochybně ozdobou celé akce, které se spolu s asi 60 českými gastroenterology zúčastnilo také 25 odborníků ze Slovenska.

Panelová diskuze při rozboru kazuistiky (zprava): R. Sequens, Z. Šerclová, D. Ďuricová, G. D’Haens a M. Lukáš
Panelová diskuze při rozboru kazuistiky (zprava): R. Sequens, Z. Šerclová, D. Ďuricová, G. D’Haens a M. Lukáš

Hlavním hostem a spíkrem sympozia byl jeden z nejzkušenějších světových odborníků na střevní záněty prof. Geert DęHaens, jenž je v současné době přednostou IBD kliniky amsterdamského Academic Medical Centre (AMC). Původem Belgičan, žák prof. Paula Rutgeertse z věhlasné Katolické univerzity v Lovani (Leuven) a později též spolupracovník prof. Hanauera z Chicaga, vstoupil na světovou IBD scénu již velmi mlád a od té doby se stal autorem mnoha originálních publikací v renomovaných časopisech. Věnuje se v nich především imunosupresivní a biologické léčbě IBD. Mezi jeho nejznámější práce patří koncept terapie Crohnovy nemoci označovaný jako „top-down“. Profesor DęHaens je navíc znám jako spoluzakladatel Evropské společnosti pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu (ECCO). Byl jejím prvním sekretářem a bez nadsázky lze říci, že jeho podíl na vzniku a rozmachu této organizace byl zcela klíčový.

Ve svém sdělení prof. DęHaens zdůraznil, že biologická léčba se stala základem léčby pro 15–30 % nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Dlouhodobou efektivitu biologické léčby zásadním způsobem ovlivňuje správný výběr pacientů. K minimalizaci rizika vedlejších a nežádoucích účinků biologické léčby je nesmírně důležitá pečlivá příprava všech nemocných před zahájením terapie, spočívající nejen ve screeningu latentní tuberkulózy, ale také v očkovacích schématech (hepatitida B, chřipka, varicella, Pneumokok apod.). Týmová spolupráce a především pečlivé monitorování po celou dobu podávání biologické léčby považuje Geert DęHaens za naprosto nezbytné. V holandských centrech je standardem současné používání biologik a thiopurinů; kombinace těchto dvou druhů léčiv je mnohem efektivnější než monoterapie. U nemocných, kteří dosáhli dlouhodobé remise, je na místě zvážit vysazení léčby.

Po skončení přednášky měli účastníci sympozia možnost diskutovat s prof. DęHaensem a přítomnými chirurgy další postupy a léčbu celkem u 11 nemocných s IBD.

Závěr sympozia obstaraly rovněž tradiční krátké kazuistiky s kvízem o ceny. Jsme přesvědčeni, že i letošní sympozium Biologická terapie IBD splnilo svůj účel; jednak obohatilo účastníky o nové teoretické znalosti, současně ale umožnilo stanovit další léčebný postup u vesměs velmi komplikovaných pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou.

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE a 1. LF UK Praha

e-mail: milan.lukas@email.cz

MUDr. Martin Bortlík

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se