Harrachovské chirurgické hry - Špindlerův Mlýn, 2. až 3. června 2011


Autoři: Pavel Hladík
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 575
Kategorie: Sjezdy

Tradiční Harrachovské dny proběhly ve dnech 2. až 3. června 2011 v krásném prostředí hotelu Arnika ve Špindlerově Mlýně.

Nosným tématem kongresu byla problematika tromboembolické nemoci v chirurgii. Na konci tohoto tematického bloku byla uskutečněna panelová diskuze k prevenci TEN. Zaznělo mnoho praktických rad a doporučení pro všechny lékařské obory. Došlo i k částečnému konsenzu v prevenci TEN. Záštitu nad tímto setkáním převzal výbor České chirurgické společnosti ČLS JEP v čele s jejím předsedou prof. MUDr. Miroslavem Ryskou, DrSc. Paralelně probíhala jako každý rok i sesterská sekce.

Při této akci bylo připomenuto životní jubileum emeritního primáře chirurgického oddělení Nemocnice v Semilech MUDr. Georgiose Karadzose. Na chirurgickém oddělení nemocnice pracuje nepřetržitě 45 let. Za svoji práci pro chirurgický obor obdržel z rukou profesora Rysky Maydlovu medaili (obr. 1). Toto ocenění je nejen pocta jubilantovi, ale i celému chirurgickému oddělení semilské nemocnice.

Při příležitosti životního jubilea obdržel emeritní primář chirurgického oddělení Nemocnice v Semilech MUDr. Georgios Karadzos (vlevo) za svoji práci pro chirurgický obor Maydlovu medaili.
Obr. 1. Při příležitosti životního jubilea obdržel emeritní primář chirurgického oddělení Nemocnice v Semilech MUDr. Georgios Karadzos (vlevo) za svoji práci pro chirurgický obor Maydlovu medaili.

Účast předních odborníků z oboru hematologie (prof. MUDr. Z. Krška, doc. MUDr. P. Dulíček a jiní) přispěla k vysoké úrovni kongresu. Zaznělo i mnoho příspěvků z ostatních oborů – traumatologie, kardiochirurgie, neurochirurgie, břišní chirurgie a popáleninové medicíny. Diskuze ke všem tématům byla velice bohatá a přínosná.

Sesterská sekce se prezentovala zajímavými přednáškami, které se týkaly hlavně domácí péče, hojení chronických ran s využitím nejmodernějších trendů léčby v této oblasti.

První přednáškou druhého dne bylo sdělení MUDr. J. Těšinové z legislativního oddělení MZ. Stav legislativy v medicíně v České republice se blíží americkému modelu. Bouřlivá diskuze, která nastala, byla dokladem toho, jak český lékař je momentálně zcela bezmocný proti administrativní mašinérii. Platy a pojistky amerických lékařů jsou nesrovnatelné s českými poměry ve zdravotnictví. Dopady na lékaře v této republice jsou ale stoprocentně horší. Trochu smutný závěr týkající se vize do budoucnosti. Česká medicína má světovou úroveň, a proto si zasluhuje lepší pravidla a ohodnocení než dosud.

Nemůžeme opomenout ani společenský večer, který je kořením setkání všech stresovaných chirurgů a sester. Zajímavým hostem večera byl známý komik a herec Luděk Sobota se svojí manželkou Adrianou. Jako obvykle i tento večer měl vysokou úroveň.

Dvacet firem zabývajících se výrobou a distribucí zdravotnického materiálu přispělo ke zdárnému průběhu svými přednáškami a prezentacemi svých výrobků.

Poděkování patří organizátorům, všem účastníkům odborného programu i výše zmíněným firmám. Doufáme, že Harrachovské dny budou nadále svým programem přínosem hlavně pro začínající chirurgy. Těšíme se na další ročník a zveme všechny zájemce, přátele i fanoušky této akce, která se má konat začátkem června příštího roku.

prim. MUDr. Pavel Hladík, Ph.D.

Chirurgické oddělení Nemocnice v Semilech

3. května 421, 513 31 Semily

e-mai: pavel.hladik@nemsem.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se