Brněnské výstaviště hostilo XI. ročník Motilitního sympozia - Brno, 23. června 2011


Autoři: Lenka Vančatová
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 576
Kategorie: Sjezdy

Ve čtvrtek 23. června 2011 proběhl v areálu brněnského výstaviště v budově kongresového centra XI. ročník Motilitního sympozia. Akce byla pořádána pod záštitou České lékařské společnosti JEP (České gastroenterologické společnosti) a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Odborným garantem byl prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., přednosta Interní gastroenterologické kliniky Fakultní nemocnice Brno-Bohunice. Na akci se sešlo 140 odborníků, aby si vyslechli, případně odprezentovali své poznatky z oblasti poruch funkce žaludku.


Odborný program, na kterém se podílelo 16 přednášejících, nabídl pohled na zažívací potíže z více úhlů pohledu – pohledu chirurga, gastroenterologa, neurologů i psychiatra.

Po zahájení připomněli prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. z Ústavu patologické fyziologie LF MU Brno a prof. MUDr. Libor Páč CSc. z Anatomického ústavu LF MU fyziologii a anatomii žaludku. Na poruchy motility horní části trávícího traktu se zaměřil MUDr. Radek Kroupa z Interní gastroenterologické kliniky FN Brno-Bohunice. O poznatky z problematiky Střevní dysmotility a syndromu bakteriálního přerůstání se z Interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice Praha přijel podělit s kolegy prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc. Změny v oblasti léčby diabetické gastroparézy prezentoval MUDr. Vladimír Kojecký z Interní kliniky IPVZ Zlín, KNTB Zlín. O lécích s vlivem na motilitu žaludku promluvil prof. RNDr. Jiří Vlček CSc.

První blok programu uzavřel prezentací novinek v diagnostice funkčních poruch primář spolupořádajícího Endoskopického centra MUDr. Jiří Dolina, PhD.

Druhý blok zahájil shrnutím historie diskutované problematiky MUDr. Karel Lukáš, CSc. ze IV. interní kliniky VFN Praha. Z pražské Fakultní Thomayerovy nemocnice přijel seznámit kolegy s tematikou ovlivnění motility enterální výživou doc. MUDr. Pavel Kohout. O stavech po operacích trávicího traktu promluvili z pohledu chirurga prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. a z pohledu gastroenterologa prim. MUDr. Marian Kaščák, PhD. O záludnosti psychických poruch potravy hovořil doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D. Dvě závěrečné přednášky prezentovali kolegové z I .neurologické kliniky FN u sv. Anny v Brně – Abdominální migrénou se zabýval MUDr. Jiří Mastík, problematikou centrálních a periferních vestibulárních syndromů MUDr. Irena Klajblová.

Po skončení diskuze a zakončení odborného programu následovalo společenské zakončení sympozia ve formě rautu. Účast na sympoziu byla ohodnocena kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů a zdravotních sester.

Generálními partnery sympozia byly firmy Zentiva a Abbott. Mezi vystavovateli prezentovali své produkty zástupci firem Nycomed, Comesa, Medwork, Fujinon.

Na internetových stránkách http://motilitsampozium.cz naleznou zájemci o účast průběžně veškeré aktuální informace k příštímu ročníku.

Ing. Lenka Vančatová

Organizační zajištění kongresů a konferencí BVV

fax: +420 541 152 542

e-mail: lvancatova@bvv.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se