XLIX. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny


Autoři: PharmDr. Martina Lisá, Ph.D.
Působiště autorů: Lékárna VFN OVV III.
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 145-146
Kategorie: Sjezdy

Brno, 4. listopadu 2009

Tradiční podzimní, v pořadí již XLIX. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny, které se konalo 4. listopadu 2009 na VFU Brno, bylo opět příjemným setkáním historiků obou oborů.

Velkou poctou pro 36 přítomných byla zdravice prezidenta veterinární komory MVDr. Ondřeje Rychlíka.

První přednášející, prof. RNDr. J. Květina, DrSc., připomněl významnou osobnost brněnské i pražské farmakologie – prof. MUDr. K. Chodounského. Mgr. J. Babica ve svém pojednání vzpomenul na osobnosti RANOKU (Komise pro racionalizaci a normalizaci v lékařství, zvěrolékařství a lékárnictví).

Druhý blok přednášek byl poctou PhMr. L. Bílkovi (PhMr. RNDr. MVDr. M. Plhoň), PhMr. K. Kolčavovi (doc. PhDr. K. Král, CSc.), prof. MVDr. J. Lenfeldovi (MVDr. Šárka Hejlová, CSc.) a prof. RNDr. J. Smečkovi, CSc. (prof. MVDr. J. Konrád, DrSc.). Závěrečný příspěvek doc. M. Goiše o jeho výzkumném životě veterinárním byl velmi osobní zpovědí nestora české veterinární medicíny.

Vzpomínkou prof. MVDr. L. Němečka, CSc. na přednosty chirurgické kliniky VŠV v Brně začala odpolední část programu. Změny do jednotnosti témat vnesl kolega R. Jirásek svým příspěvkem o farmaceutických eponymech. Mgr. H. Richtarová připomněla svou červnovou prezentaci o PhMr. G. Hellovi v rozšířené a doplněné verzi. Velmi slibný byl příspěvek kolegyně Mgr. T. Ambrus – Významní členové řádu milosrdných bratří, který naznačil obsah její dizertační práce, kterou nedávno obhájila. Poslední příspěvek sympozia patřil MVDr. PharmDr. V. Vranové a její studii o významných osobnostech českého farmaceutického průmyslu (J. Rosickému, J. Tamchynovi, A. Steinhauerovi).

Na úplný závěr jsme nad prezentací kolegyně T. Ambrus zavzpomínali na 39. mezinárodní kongres dějin farmacie ve Vídni. Letošního ročníku se za Českou republiku aktivně zúčastnili dva přednášející – doc. PhMr. RNDr. V. Rusek, CSc. (Lékárenské etikety ve sbírkách Českého farmaceutického muzea), Mgr. J. Babica (Historie vývoje a používání lékárenských piktogramů v Československu) a tři postery – PharmDr. L. Nedopilová, Ph.D. (Farmacie v České republice ve druhé pololovině 20. století), PharmDr. T. Ambrus (Církevní lékárny na území Slovenska v 17.–20. století) a PhMr. RNDr. P. Drábek, PharmDr. M. Lisá, Ph.D. (Materia medica ve 12. století v Montpellier). Posledně zmiňovaní autoři si za tento poster odnesli ocenění za 3. nejlepší poster.

Diskuze v kuloárech po oficiálním zakončení sympozia pak pokračovala do 18 hodiny.

Již nyní se těšíme na jubilejní XL. setkání, které se uskuteční 17. března 2010 v Praze v Lékařském domě nad novými tématy z farmaceutického průmyslu a výroby.

Adresa pro korespondenci:
PharmDr. Martina Lisá, Ph.D.
Lékárna VFN OVV III.
Karlovo náměstí 32, 120 00 Praha 2
e-mail: lisa.martina@vfn.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se